Skogbruksplan og miljøregistrering (MIS)

Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for en felles ny skogbruksplan for kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund. Oppslutningen fra skogeierne var stor i alle 4 kommunene, og i Averøy svarte mer enn 80% av skogeierne at de ønsket skogbruksplan for sin eiendom. Allskog vant konkurransen som leverandør til skogbruksplan for de 4 kommunene. Skogeierne fikk overlevert skogbruksplanen våren 2021. Det ble det avholdt to kurs i bruk av skogbruksplan for skogeierne.

Statsforvalteren bevilget et tilskudd på 52% til skogeiere som bestilte skogbruksplan. Prosjektet hadde en beregnet kostnad på vel 6 mill. kr der Statsforvalteren bevilget et tilskudd på litt over 3 mill. kr.


Krav om miljøregistreringer for å levere tømmer fom 1. januar 2016

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer fra 2016. Fra 2016 skal alle tømmerleveringer være miljøsertifisert. Skogeiere med skogbruksplan som ble levert i 2021 har en slik miljøsertifisering.

Artikkelliste