Skogbruksplan og miljøregistrering (MIS)

Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for en felles ny skogbruksplan for kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund. Oppslutningen fra skogeierne er svært stor i alle 4 kommuner, og for Averøy har mer enn 80% av skogeierne svart at de ønsker skogbruksplan for sin eiendom. Allskog vant konkurransen som leverandør til skogbruksplan for de 4 kommunene. Skogeierne fikk overlevert skogbruksplanen våren 2021. På grunn av korona er det ikke blitt avholdt planlagte kurs i skogbruksplan før nå i mars 2022. Første kurs blir avholdt 10.mars 2022 for påmeldte skogeiere.

Statsforvalteren har bevilget et tilskudd på 52% til skogeiere som bestiller skogbruksplan. Prosjektet har en beregnet kostnad på vel 6 mill. kr der Statsforvalteren har bevilget et tilskudd på litt over 3 mill kr.


Krav om miljøregistreringer for å levere tømmer fom 1. januar 2016

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer fra 2016. Fra 2016 skal alle tømmerleveringer være miljøsertifisert. Skogeiere med skogbruksplan som ble levert i 2021 har en slik miljøsertifisering.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy