Skogbruksplan og miljøregistrering (MIS)

 

Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for en felles ny skogbruksplan for kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund. Oppslutningen fra skogeierne er svært stor i alle 4 kommuner, og for Averøy har mer enn 80% av skogeierne svart at de ønsker skogbruksplan for sin eiendom. Arbeidet går for fullt, og det er forventet at skogeierne får overlevert skogbruksplanen i 2020 evt 2021.

Det ble sendt ut et  informasjonsbrev til skogeierne om ny skogbruksplan (PDF, 339 kB) i august 2018.

Siste skogbruksplan i Averøy er fra 1990/91. Denne er svært gammel og det var på høy tid med ny skogbruksplan i Averøy. Det var igangsatt arbeid med ny skogbruksplan i 2009, men dette strandet pga manglende bestilling fra skogeierne.


Krav om miljøregistreringer for å levere tømmer fom 1. januar 2016

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer fra 2016. Fra 2016 skal alle tømmerleveringer vere miljøsertifisert. 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy