Skogbruksplan og miljøregistrering (MIS)

Skogbruksplan

Siste skogbruksplan i Averøy er fra 1990/91. Denne er svært gammel og det er på høy tid med ny skogbruksplan i Averøy. Det var igangsatt arbeid med ny skogbruksplan i 2009, men dette strandet pga manglende bestilling fra skogeierne.


Krav om miljøregistreringer for å levere tømmer fom 1. januar 2016

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringar (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer frå 2016. Frå 2016 skal alle tømmerleveringar vere miljøsertifisert. I Averøy var det for en tid tilbake gitt tilbud til skogeierne om skogbruksplan med miljøregistreringer (MIS) men pga for liten oppslutning fra skogeierne ble prosjektet nedlagt. Det arbeides med en dispensasjonsordning, men det er uvisst om dette fører fram. Les mer her.

For skogreisningsstrøk (slik som Averøy) er det bestemt at det ikke er behov for miljøregistreringer ved hogst av plantet gran. For furu og lauv gjelder derimot kravet.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy