Skogbruksplan og miljøregistrering (MIS)

 

Høsten 2018 ble det satt i gang et prosjekt for en felles ny skogbruksplan for kommunene Averøy, Eide, Gjemnes og Kristiansund. Oppslutningen fra skogeierne er svært stor i alle 4 kommuner, og for Averøy har mer enn 80% av skogeierne svart at de ønsker skogbruksplan for sin eiendom. Allskog vant konkurransen som leverandør til skogbruksplan for de 4 kommunene. Arbeidet går for fullt, og det er forventet at skogeierne får overlevert skogbruksplanen våren 2021.

Statsforvalteren har bevilget et tilskudd på 52% til skogeiere som bestiller skogbruksplan. Prosjektet har en beregnet kostnad på vel 6 mill kr der Statsforvalteren har bevilget et tilskudd på litt over 3 mill kr.


Krav om miljøregistreringer for å levere tømmer fom 1. januar 2016

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MIS) fører fram til miljøsertifisering som er en forutsetning for skogeieren for å få levere tømmer fra 2016. Fra 2016 skal alle tømmerleveringer være miljøsertifisert. 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy