Skogfond

Når skogeier tar ut skog, skal han/hun også sette av midler til et skogfond.

Dette er en valgfri sats på mellom 4 og 40 % av tømmerverdien. Dette fungerer som en fondsavsetning slik at skogeieren skal bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer i skogen sin, for eksempel til planting og ungskogpleie. Pengene utbetales når skogeieren har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Bruk av skogfond er skattemessig en svært god ordning.
Les mer her.

Se film om effekten og lønnsomheten av skogfond.

Skogfond.no er det mye informasjon om skogfondet. Her kan du finne ut hvor mye penger du som skogeier har på skogfondskontoen din, og du kan beregne hvor mye du bør trekke i skogfond ved hogst, og du kan beregne lønnsomheten ved bruk av skogfond.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy