Vernskog, leplantinger og utenlandske treslag


Vernskog

All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til husbehov, skal på forhånd meldes til kommunen. Vernskog er skog som tjener som vern for annen skog, gir vern mot naturskadar eller er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling fordi den står opp mot fjellet eller ut mot havet.
Hogst i vernskog skal meldes til kommunen, og være godkjent av kommunen før hogsten begynner.

Melding om hogst i vernskog

Hogst i vernskog skal følge kommunens retningslinjer for hogst i vernskog (PDF, 807 kB).

Kart over vernskoggrensene i Averøy (PDF, 2 MB).
 

Leplantinger

På 1980-tallet ble det plantet ca 4000 dekar med le-plantinger i Averøy. Det ble inngått tinglyste avtaler mellom grunneierne og kommunen. Det er nå ca 40 år siden plantingene ble utført og behovet for stell og skjøtsel har meldt seg. I enkelte områder har det vært ønske om å fjerne leplantingene. For å imøtekomme dette behovet er det utarbeidet retningslinjer og et enkelt søknadsskjema for skjøtsel og hogst av leplantingene på Averøy.

Retningslinjer og søknadsskjema for hogst og skjøtsel av le- og miljøplanting. (PDF, 30 kB) Med en søknad skal det følge et kart der tiltaket er inntegnet. Kontakt skogbrukssjefen for eventuelt å få tilsendt kart.
 

Planting av utenlandske treslag

Det må nå sendes søknad til fylkesmannen om utsetting av fremmende treslag, da ei ny forskrift iht Naturmangfoldloven er trådt i kraft.

Søknadsskjema for planting av utenlandske treslag.

Forskrift for planting av utenlandske treslag.

Veileder for planting av utenlandske treslag

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy