Eiendomsregisteret - Matrikkelen

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Det er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresse.

Hvor kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på www.seeiendom.no.

En kan bl.a. søke på adresse og GID (gårds- og bruksnummer).

Skriv inn kommunenummer (1554 for Averøy kommune) og GID. Eksempel: 1554-53/2.


Om "Se eiendom"

Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra den nasjonale basen for eiendomsdata, bygninger og adresser - matrikkelen, og tinglyste eiere og rettigheter fra grunnboken. Tjenesten er laget for privat bruk. Profesjonelle virksomheter må få tilgang via betalte tjenester.

Grunnboken er et register over alle tinglyste dokumenter relatert til fast eiendom og borettslagsandeler i Norge - hjemmelshavere, heftelser og rettigheter. Registreringer i grunnboken sikrer rettsvern i forhold til tredje part.

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Når du har valgt en eiendom kan du bestille en bekreftet utskrift fra grunnboka, eller se en kopi på skjermen.

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Ytterligere informasjon om grunnboken og matrikkelen finner du på www.kartverket.no

Mer om bruken av "Se eiendom" her
 

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i matrikkelen.
Det gjøres ved å sende en søknad til postmottaket i kommunen. Det finnes ikke noe standard søknadskjema. Søknaden må kunne dokumentere at opplysningene som ligger i matrikkelen er feil.

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132
Jarl Runar Flemmen
Ingeniør - oppmåling
E-post
Telefon 482 67 900

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy