Eiendomsregisteret - Matrikkelen

Norges offisielle eiendomsregister kalles matrikkelen. Det er en nasjonal base for eiendomsdata, bygninger og adresse.

Hvor kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på www.seeiendom.no.

En kan bl.a. søke på adresse og GID (gårds- og bruksnummer).

Skriv inn kommunenummer (1554 for Averøy kommune) og GID. Eksempel: 1554-53/2.


Om "Se eiendom"

Se eiendom kan du gjøre oppslag i kart og se hva som står om din egen og andres eiendom i det offisielle eiendomsregisteret (matrikkelen) i Norge. På den måten kan du kontrollere opplysningene om en eiendom, for eksempel ved kjøp av bolig. Du kan se hva som er tinglyst ved å finne en eiendom i kartet og klikke på "Vis mer informasjon om eiendommen". Når du deretter klikker på "Vis grunnboksinformasjon" blir du koplet opp mot ID-porten. Du kan gjøre 10 søk i grunnboken per innlogging. 

Grunnboken er et offentlig register, som viser tinglyste rettigheter og forpliktelser i eiendom. Grunnboken var tidligere  en bok med håndskrevne ark, og i dag som et dataregister som forvaltes av Kartverket.

En kan også søke seg fram til oppslag i eiendommer ved å gå inn via www.norgeskart.no

Grunneiere eller andre som ønsker ytterligere innsyn i matrikkelen må ta kontakt med kommunen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.

Ytterligere informasjon om grunnboken og matrikkelen finner du på www.kartverket.no

 

Hvis opplysningene i matrikkelen er feil

I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i matrikkelen.
Det gjøres ved å sende en søknad til postmottaket i kommunen. Det finnes ikke noe standard søknadskjema. Søknaden må kunne dokumentere at opplysningene som ligger i matrikkelen er feil.