Feil i kart og eiendomsgrenser

Her finner du informasjon hvordan du går fram for å få rettet eiendomsgrenser for din eiendom, melde feil i grunnkartet eller melde feil og avvik i Kartverkets andre kartprodukter. Det siste gjelder N50 kartdata, veger og adresser, tur og friluftsruter etc.

Feil på eiendomsgrenser

Eiendomsgrenser er vist i mange kartløsninger på nett. Vi viser her spesielt til Kartverkets løsning SeEiendom, kommunens kartportal GeoInnsyn og Gårdskart på internett hos NIBIO

Du kan søke på gnr/bnr (GID) eller på eiendommens adresse.

De fleste bebygde eiendommer i Averøy som kun er dokumentert ved en skylddelingsforretning er i eiendomskartet (matrikkelen) markert med en såkalt sirkeleiendom. Dette er gjort for å gjøre eiendommen søkbar i kommunes kartsystem og på andre kartløsninger på nett. Det presiseres at grensene i en sirkeleiendom er fiktive og på ingen måte viser eiendommens virkelige grenser.

Ta kontakt med kommunen dersom det er behov for en gjennomgang av grensene for din eiendom og hvordan du eventuelt skal gå fram for å få dem oppmålt. Kontaktinformasjon finner du til høyre på denne siden.

Feil i grunnkartet

Dersom en finner feil eller mangler i grunnkartet til kommunen, kan det meldes via e-post til post@averoy.kommune.no

Grunnkart består blant annet av informasjon om, bygninger og bygningsmessige anlegg, tiltak, veier, vann, høydekurver, markslag (AR5,) elektrisk infrastruktur med mere.

Feil i Kartverkets produkter og nautiske publikasjoner

Ønsker du å gi Kartverket en tilbakemelding eller melde feil eller avvik i Kartverkets produkter og nautiske publikasjoner?

Landkart

For landkart kan det gjøres via kartverkets nettside Rett i kartet.
Det gjelder N50 kartdata, veger og adresser, tur og friluftsruter

Sjøkart og nautiske publikasjoner

Tilbakemeldinger om feil og avvik i sjøkart og produkter fra Kartverkets sjødivisjon kan sendes på e-post til kundesenter@kartverket.no. Husk å sende med informasjon hva det dreier seg om, hvem du er og hvor(geografisk) tilbakemeldingen gjelder.

Kartverket ønsker også tilbakemelding på andre produkter som leveres av sjødivisjonen, eksempelvis farvannsbeskrivelsen Den norske los og Etterretninger for sjøfarende (Efs).

For tips, se også "Innmelding av rettelser" på kartverket.no/efs.