Planinnsyn

Innsynsløsningen GeoInnsyn er en rask og enkel innsynsløsning med tilgang til bl.a. kommunale planer, byggesaker og eiendomsinformasjon

I GeoInnsyn finner du bl.a. gjeldene kommuneplan, reguleringsplaner og en oversikt over igangsatte planer. Du har herfra også tilgang til byggesaker og eiendomsinformasjon

Enkel brukerveiledning (PDF, 2 MB) for å finne fram til reguleringsplaner og plandokumenter i GeoInnsyn

Artikkelliste