Planinnsyn

Innsynsløsningen eByggWeb er en rask og enkel innsynsløsning med bl.a. informasjon om eiendommer og kommunale planer

I eByggWeb  finner du bl.a. gjeldene kommuneplan, reguleringsplaner og en oversikt over igangsatte planer. Du finner også informasjon om byggesaker som er under behandling og eiendomskart.

Her en kort forklaring på hvordan du finner fram i eByggWeb. (PDF, 591 kB)

Kontaktinformasjon

Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 941 86 132

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy