Saksinnsyn

Dokumenter i nyere saker er helt eller delvis tilgjengelig i vår web-innsynsløsning. Hvis du er part i saken, kan du også få innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Ta kontakt med kommunens servicekontor

For byggesaker som er under behandling har en også tilgang til dokumentene via GeoInnsyn

Artikkelliste