Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

  1. Elever kan få fri eller permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.
  2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av punkt 1), inntil 3 skoledager per skoleår.
  3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

 

Logg inn på Visma flyt skole for å søke om skolefritak
 

Skolerute vår 2024

 

Skolerute vår 2024
Måned Ferie- og fridager Antall skoledager
Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar 21
Februar Vinterferie uke 8: mandag 19. - fredag 23. februar 16
Mars Påskeferie: mandag 25. mars - mandag 1. april 16
April Første skoledag etter påske: 2. april 21
Mai Elevfri dag: fredag 10. mai 18
  Juni   Siste skoledag: fredag 21. jun 15

Totalt antall skoledager er 190.

Skolerute 2023 - 2025 på Møre og Romsdal fylkeskommune

Artikkelliste