Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

1. Elever kan få fri/permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1), inntil 3 skoledager pr skoleår.

3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

Logg inn på visma for å søke om skolefritak
 

Skolerute 2020/2021

 

2020/2021

Høst 2020

Skoledager

August

Første skoledag: mandag 17. august

11

September   

 

22

Oktober

Høstferie uke 41: mandag 5. – fredag 9. oktober

17

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: fredag 18. desember

14

 

Vår 2021

Januar

Første skoledag etter jul: mandag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8, mandag 22. – fredag 26. februar

15

Mars

Påskeferie: mandag 29. mars – mandag 5. april

20

April

Første skoledag etter påske: tirsdag 6. april

19

Mai

Elevfri dag: fredag 14. mai

17

Juni

Siste skoledag: fredag 18. juni

14

 

Sum

190

 

Skolerute 2020 - 2023 (PDF, 119 kB)

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569