Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

1. Elever kan få fri/permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1), inntil 3 skoledager pr skoleår.

3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

Logg inn på visma for å søke om skolefritak
 

Skolerute 2022/2023

 

2022/2023

Høst 2022

Skoledager

August

Første skoledag: mandag 22. august

8

September   

 

22

Oktober

Høstferie uke 41: mandag 10. – fredag 14. oktober

16

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember

15

 

Vår 2023

Januar

Første skoledag etter jul: tirsdag 3. januar

21

Februar

Vinterferie uke 8, mandag 20. – fredag 24. februar

15

Mars

 

23

April

Påskeferie: mandag 3. april – mandag 10. april

Første skoledag etter påske: tirsdag 11. april

14

Mai

Elevfri dag: fredag 19. mai

18

Juni

Siste skoledag: torsdag 22. juni

16

 

Sum

190

 

Skolerute 2022 - 2025 (PDF, 139 kB)

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569