Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

1. Elever kan få fri/permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1), inntil 3 skoledager pr skoleår.

3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

Her er søknadsskjema om fri fra undervisning.

 

 


Skolerute 2019/2020
 

                                                          2019/2020

Høst 2019

Skoledager

August

Første skoledag: mandag 19. august

10

September

 

21

Oktober

Høstferie uke 41: mandag 7. – fredag 11. oktober

18

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: fredag 20. desember

15

Vår 2020 

Januar

Første   skoledag etter jul: mandag 6. januar

20

Februar

Vinterferie veke 8: mandag 17. – fredag 21. februar

15

Mars

 

22

April

Påskeferie: mandag 6.april – mandag 13. april

Første skoledag etter påske: tirsdag 14. april

16

Mai

Elevfri dag: fredag 22. mai

18

Juni

Siste skoledag: fredag 19. juni

14

 

Sum

190

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 71 51 35 03