Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

  1. Elever kan få fri eller permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.
  2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av punkt 1), inntil 3 skoledager per skoleår.
  3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

 

Logg inn på Visma flyt skole for å søke om skolefritak
 

Skolerute høst 2022

Måned Ferie- og fridager Antall skoledager

August

Første skoledag: mandag 22. august.

8

September   

 

22

Oktober

Høstferie uke 41: mandag 10. – fredag 14. oktober.

16

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember.

15

 

Skolerute vår 2023

Måned Ferie- og fridager Antall skoledager

Januar

Første skoledag etter jul: tirsdag 3. januar.

21

Februar

Vinterferie uke 8, mandag 20. – fredag 24. februar.

15

Mars

 

23

April

Påskeferie: mandag 3. april – mandag 10. april.

Første skoledag etter påske: tirsdag 11. april.

14

Mai

Elevfri dag: fredag 19. mai.

18

Juni

Siste skoledag: torsdag 22. juni.

16

 

Totalt antall skoledager er 190.

Skolerute 2022 - 2025 på Møre og Romsdal fylkeskommune

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 93 62 35 69
Tone Lise Bårdset
Enhetsleder/rektor Averøy ungdomsskole
E-post
Telefon 92 81 54 90
Steinar Veiset
Enhetsleder/rektor Bruhagen barneskole
E-post
Telefon 95 15 35 48
Inger Lise Sørvik Smenes
Enhetsleder/rektor Kårvåg barneskole
E-post
Telefon 99 31 10 56