Ferie og fridager (skolerute)

For å søke om permisjon eller ekstra fridager, gjelder disse retningslinjene:

1. Elever kan få fri/permisjon i inntil 10 skoledager om det er vurdert som forsvarlig. Ordningen gir maksimalt  permisjon for inntil fem feriereiser i løpet av grunnskoletiden, minst en av disse er forbeholdt ungdomstrinnet.

2. Ved dokumentert korttidsfravær(uavhengig av pkt.1), inntil 3 skoledager pr skoleår.

3. Foresatte skal sende søknad i god tid før den aktuelle permisjonstiden.

Logg inn på visma for å søke om skolefritak
 

Skolerute 2021/2022

 

2021/2022

Høst 2021

Skoledager

August

Første skoledag: mandag 23. august

7

September   

 

22

Oktober

Høstferie uke 41: mandag 11. – fredag 15. oktober

16

November

 

22

Desember

Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember

15

 

Vår 2022

Januar

Første skoledag etter jul: tirsdag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8, mandag 21. – fredag 25. februar

15

Mars

 

23

April

Påskeferie: mandag 11. april – mandag 18. april

Første skoledag etter påske: tirsdag 19. april

15

Mai

Elevfri dag: fredag 27. mai

19

Juni

Siste skoledag: torsdag 23. juni

16

 

Sum

190

 

Skolerute 2020 - 2023 (PDF, 119 kB)

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569