Skolefritidsordning (SFO)

Det er skolefritidsordning (SFO) ved barneskolene i kommunen.

Hva er skolefritidsordning?

Her er vedtektene for skolefritidsordningen (PDF, 114 kB) i kommunen

Åpningstider

SFOs åpningstider: Bruhagen barneskole, Utheim skole.

Hvordan søker jeg?

Her er søknadsskjema for ny plass, endring og utmelding fra SFO

Hva koster SFO?

Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Tilbud Pris/mnd Kost/mnd Morgenopphold
5 dager 2830 280 1355
4 dager 2300 225 1120
3 dager 1735 175 845
2 dager 1160 140 560
Tilfeldig opphold Kr. 145 pr. time
10 timer pr. uke 1535 Beregnes ut fra antall dager

Sommer-SFO: 875 kr pr. uke inkludert kost.
Barn som ikke har ordinært SFO-tilbud kan kjøpe enkeltuker i perioder med skolefri (høstferie og
vinterferie) for 990 kr pr. uke.

Redusert foreldrebetaling

Nye nasjonale retningslinjer kan gi reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. og 2. trinn.

Averøy kommune vil gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen for barn på 1. og 2. trinn slik at betalingen ikke overstiger seks prosent (6 %) av den samlede inntekten til husholdningen det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.


Søknad om slik redusert foreldrebetaling,  vedlagt dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, sendes kommunen via elektronisk skjema: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

Betaling for kost kommer i tillegg.
Barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov har rett et skolefritidsordning. Dette tilbudet er gratis.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569