Skolefritidsordning (SFO)

Det er skolefritidsordning (SFO) ved barneskolene i kommunen.

Hva er skolefritidsordning?

Her er vedtektene for skolefritidsordningen (PDF, 114 kB) i kommunen

Åpningstider

SFOs åpningstider: Bruhagen barneskole, Utheim skole.

Hvordan søker jeg?

Innlogging visma foresatt 

Info til foresatte - slik søker du plass SFO (PDF, 305 kB)

 

Hva koster SFO?

Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Tilbud Pris/mnd Kost/mnd Morgenopphold
5 dager 2920 290 1400
4 dager 2370 235 1150
3 dager 1790 180 870
2 dager 1200 145 575
Tilfeldig opphold Kr. 150 pr. time
10 timer pr. uke 1580 Beregnes ut fra antall dager

Sommer-SFO: 900 kr pr. uke inkludert kost.
Barn som ikke har ordinært SFO-tilbud kan kjøpe enkeltuker i perioder med skolefri (høstferie og
vinterferie) for 1020 kr pr. uke.

Redusert foreldrebetaling

Nye nasjonale retningslinjer kan gi reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. til 4. trinn.

Averøy kommune vil gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen for barn på 1. til 4. trinn slik at betalingen ikke overstiger seks prosent (6 %) av den samlede inntekten til husholdningen det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.


Søknad om slik redusert foreldrebetaling,  vedlagt dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, sendes kommunen via elektronisk skjema: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kommer i tillegg.
Barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov har rett et skolefritidsordning. Dette tilbudet er gratis.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Kontaktinformasjon

Erik Næss
Fagsjef oppvekst
E-post
Telefon 936 23 569