Skolefritidsordning (SFO)

Det er skolefritidsordning (SFO) ved barneskolene i kommunen.

Hva er skolefritidsordning?

Her er vedtektene for skolefritidsordningen (PDF, 114 kB) i kommunen

Åpningstider

SFOs åpningstider: Bruhagen barneskole, Utheim skole.

Hvordan søker jeg opptak/endring?

Innlogging visma foresatt 

Info til foresatte - slik søker du plass SFO (PDF, 305 kB)

 

Hva koster SFO?

Fra statlig hold er det bestemt at elever på 1.  og 2. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten i skoleåret 2023/2024. 

Ordningen er slik at kommunene selv avgjør hvordan disse timene skal fordeles, og avgjør hvilke dager og når på dagen timene skal plasseres.

Administrasjonen i Averøy kommune har i samråd med skolene bestemt at elevene på 1. og 2. trinn i skoleåret 2023/2024 får et gratis SFO-tilbud fra skoletidens slutt og ut hele dagen alle skoledager. De som ønsker SFO-plass før skoletid må kjøpe slik plass. Kostpenger kommer i tillegg. 

 

Betalingssatser skolefritidsordningen (SFO)
Tilbud Pris/mnd Kost/mnd Morgenopphold
5 dager 3255 330 1560
4 dager 2640 265 1285
3 dager 1995 205 970
2 dager 1335 170 635
Tilfeldig opphold Kr. 175,- pr. time
10 timer pr. uke 1760 Beregnes ut fra antall dager

Sommer-SFO: Kr. 1 010 pr. uke inkludert kost.
Barn som ikke har ordinært SFO-tilbud kan kjøpe enkeltuker i perioder med skolefri (høstferie og
vinterferie) for kroner 1 135 pr. uke.

Redusert foreldrebetaling

Nye nasjonale retningslinjer kan gi reduksjon i foreldrebetalingen for elever på 1. til 4. trinn.

Averøy kommune vil gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordningen for barn på 1. til 4. trinn slik at betalingen ikke overstiger seks prosent (6 %) av den samlede inntekten til husholdningen det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år, som gjør at foreldrebetalingen for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.


Søknad om slik redusert foreldrebetaling,  vedlagt dokumentasjon på husholdningens samlede inntekt, sendes kommunen via elektronisk skjema: Søknadsskjema redusert foreldrebetaling

For søknader før 1. august gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Betaling for kost kommer i tillegg.
Barn på 5. – 7. trinn med særskilte behov har rett et skolefritidsordning. Dette tilbudet er gratis.
Betaling for kost kommer i tillegg.

Artikkelliste