Bruhagen Barneskole

Bruhagen barneskole ligger på skole- og idrettsområdet i kommunesenteret. Skolen ble ferdig sommeren 2011, og har ved skolestart 2022 253 elever fra nordre del av kommunen. Skolen har ansvar for norskopplæring av nyankomne fremmedspråklige grunnskoleelever i kommunen.

Les mer i Infohefte BBS 2022-2023 (PDF, 3 MB)

Skolens visjon: Vi kan sammen
VI
Inkluderende

Kompetanse
Allsidighet
Nytenkende

Samarbeid
Ansvar
Motivasjon
Mestring
Engasjement
Nei til mobbing

Bruhagen barneskole BliMe 2020 video
Bruhagen barneskole-sangen

Kontaktinformasjon

Steinar Veiset
Enhetsleder/rektor Bruhagen barneskole
E-post
Telefon 951 53 548
Stian Jensen
Fagleder/inspektør
E-post
Telefon 907 07 829
Heidi Sjøasæther
Førstesekretær
E-post
Telefon 906 95 332

Åpningstider

SFO er åpen:
Fra kl. 06.45 - 08.15 og
fra kl. 13.00 - 16.45.
 

Adresse

Postboks 73
6538 Averøy

Djupmyrveien 21
6530 Averøy