Bruhagen Barneskole

Bruhagen barneskole ligger på skole- og idrettsområdet i kommunesenteret. Skolen ble ferdig sommeren 2011, og har ved skolestart 2017 271 elever fra nordre del av kommunen (Bremsnes, Bruhagen og Bådalen). Skolen har ansvar for norskopplæring av nyankomne fremmedspråklige grunnskoleelever i kommunen.

Les mer i skolens informasjonshefte for skoleåret 2017/18 (PDF, 2 MB).

Skolens visjon: Vi kan sammen
VI
Inkluderende

Kompetanse
Allsidighet
Nytenkende

Samarbeid
Ansvar
Motivasjon
Mestring
Engasjement
Nei til mobbing

Se Bruhagen barneskole i årets BliMe 2017


Bruhagen barneskole-sangen

Kontaktinformasjon

Steinar Veiset
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 70 16 67 01
Mobil 951 53 548
Stian Jensen
Fagleder/inspektør
E-post
Telefon 70 16 67 02
Mobil 924 50 153
SFO
Telefon 954 68 751
Mobil 954 62 840
Kari Rugset
SFO-koordinator
E-post
Telefon 70 16 67 03
Mobil 900 38 314
Heidi Sjøasæther
Førstesekretær
E-post
Telefon 70 16 67 04
Mobil 464 76 183

Åpningstider

SFO er åpen:
Fra kl. 06.45 - 08.15 og
fra kl. 13.00 - 16.45.
 

Postadresse

Postboks 38
6538 Averøy


Djupmyrveien 21
6530 Averøy