Bruhagen barneskole

Bruhagen barneskole ligger på skole- og idrettsområdet i kommunesenteret. Skolen ble ferdig sommeren 2011, og har ved skolestart 2023 260 elever fra nordre del av kommunen. Skolen har ansvar for norskopplæring av nyankomne fremmedspråklige grunnskoleelever i kommunen.

Les mer i Informasjonshefte Bruhagen barneskole 2023-2024 (PDF, 678 kB)

Skolens visjon: Vi kan sammen

Vi
Inkluderende

Kompetanse
Allsidighet
Nytenkende

Samarbeid
Ansvar
Motivasjon
Mestring
Engasjement
Nei til mobbing

 

Lenker