Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole ligger i kommunesenteret, Bruhagen. Elevene kommer fra hele kommunen. I tilknytting til skolen er det svømmehall, kunstgressbane, garderobeanlegg og idrettshall.

Skolen har 238 elever fordelt på 10 klasser. 10.trinn er delt inn i 4 klasser, mens 8. og 9. trinn er delt inn i 3 klasser. Det er 21-26 elever i hver klasse og hver klasse har 2 kontaktlærere. 

Kontakt med lærere bør så langt mulig skje mellom kl. 08.00-15.00 ved å ringe skolens sentralbord. Skriftlig kontakt bør formidles på e-post, da skolen i mange tilfeller har dokumenteringsplikt. Skolen bruker også digital meldingsbok. Dette betyr at dere kan sende melding via SMS. Vi jobber også med at dere som foresatte kan sende melding via vårt skolefagsystem Visma Flyt Skole.

Skolehelsetjeneste

Helsesøster har trefftid på skolen mandager og fredager. I tillegg har helsestasjonen et tilbud til ungdom, helsestasjon for ungdom, der lege er til stede. Det er ikke nødvendig å bestille time.

Behov for å snakke med en voksen?

Psykiatrisk sykepleier Ingrid Olavsdatter Nesland er tilstede på ungdomsskolen en til to dager i uka og tilgjengelig for samtaler med elever. Elever og/eller foresatte kan ta kontakt med Ingrid direkte på mobil 480 31 218 eller via skolen.

Kontaktpersoner Averøy ungdomsskole Kontaktinformasjon
Stilling/Rolle: Navn/E-post: Telefon:
Enhetsleder/rektor Tone Lise Bårdset 71 51 37 01
Fagleder/inspektør Agnes Veiset 71 51 37 02
Fagleder/inspektør Tore Husby 71 51 37 03
Rådgiver Jon Ove Brevik 71 51 37 05
Sekretær Rita S Leite 71 51 37 00
Vaktmester Terje Sjøasæther 71 51 37 10
Vaktmester Einar Gule 71 51 37 10
Renholdere 71 51 37 11

Kontaktinformasjon

Tone Lise Bårdset
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 71 51 37 01

Åpningstider

Skoledagen starter kl 09:05 - 14:45

Trefftider rektor:

Trefftider rådgiver:

Trefftider for helsesøster:
mandager 09:15 - 14:00

Trefftider psykisk helse:
onsdager 09:15 - 14:00

Adresse

Djupmyrveien 36
6530 Averøy