Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole ligger i kommunesenteret, Bruhagen. Elevene kommer fra hele kommunen. I tilknytning til skolen er det svømmehall, kunstgressbane, garderobeanlegg og idrettshall.

Skolen har i skoleåret 2020/2021 224 elever fordelt på ti klasser. 9. og 10. trinn er delt inn i tre klasser, mens 8. i fire klasser. Det er 19-26 elever i hver klasse og hver klasse har 2 kontaktlærere. 

Kontakt med lærere bør så langt mulig skje mellom kl. 08.00-15.00. Skriftlig kontakt bør formidles på e-post, da skolen i mange tilfeller har dokumenteringsplikt. Skolen bruker digital meldingsbok. Ved å laste ned appen "Min skole" kan du sende meldinger og legge inn fravær.

Skolehelsetjeneste

Helsesøster har trefftid på skolen tre dager i uka. I tillegg har helsestasjonen et tilbud til ungdom, helsestasjon for ungdom, der lege er til stede. Det er ikke nødvendig å bestille time.

Kontaktpersoner Averøy ungdomsskole
Stilling/Rolle: Navn/E-post: Telefon: Mobil
Enhetsleder/rektor Tone Lise Bårdset 71 51 37 01 928 15 490
Fagleder/inspektør Agnes Veiset 71 51 37 02 928 68 289
Fagleder/inspektør Tore Husby 71 51 37 03 930 24 482
Rådgiver Eva Mari Henden 71 51 37 05
Rådgiver Anne Ingelill Kronborg 71 51 37 05
Sekretær Rita S Leite 71 51 37 00
Vaktmester Terje Sjøasæther 71 51 37 10
Vaktmester Einar Gule 71 51 37 10 970 75 911
Renholdere 71 51 37 11

Kontaktinformasjon

Tone Lise Bårdset
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 71 51 37 01

Åpningstider

Skoledagen starter kl 09:05 - 14:45

Trefftider rektor:

Trefftider rådgiver:

Trefftider for helsesøster:
mandager 09:15 - 14:00

Trefftider psykisk helse:
onsdager 09:15 - 14:00

Adresse

Djupmyrveien 36
6531 Averøy