Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole ligger i kommunesenteret, Bruhagen. Elevene kommer fra hele kommunen. I tilknytning til skolen er det svømmehall, kunstgressbane, garderobeanlegg og idrettshall.

Skolen har i skoleåret 2021/2022 215 elever fordelt på ti klasser. 8. og 10. trinn er delt inn i tre klasser, mens 9. i fire klasser. Det er 19-25 elever i hver klasse og hver klasse har to kontaktlærere. 

Kontakt med lærere bør så langt mulig skje mellom kl. 08.00-15.00. Skriftlig kontakt bør formidles på e-post, da skolen i mange tilfeller har dokumenteringsplikt. Skolen bruker digital meldingsbok. Ved å laste ned appen "Min skole" kan du sende meldinger og legge inn fravær.

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier og kommunepsykolog har faste trefftider på skolen hver uke. I tillegg har helsestasjonen et tilbud til ungdom, helsestasjon for ungdom, der lege er til stede. Det er ikke nødvendig å bestille time.

Kontaktpersoner Averøy ungdomsskole
Stilling/Rolle: Navn/E-post: Mobil
Enhetsleder/rektor Tone Lise Bårdset 928 15 490
Fagleder Agnes Veiset 906 70 154
Fagleder Tore Husby 906 89 462
Rådgiverkontor 941 87 069
Sekretær Rita S Leite 941 86 820
Vaktmester Einar Gule 908 46 840
Rådgiver Malvin Husby
Rådgiver Anne Kronborg

Kontaktinformasjon

Tone Lise Bårdset
Enhetsleder/rektor Averøy ungdomsskole
E-post
Telefon 92 81 54 90

Åpningstider

Skoledagen starter kl. 09:05 - 14:45

Trefftider rektor: kl. 08:00 - 16:00

Trefftider rådgiver: kl 09:05 - 14:45

Trefftider for helsesøster:
mandag, tirsdag og fredag 09:15 - 14:00

Trefftider psykisk helse:
torsdager 09:15 - 14:00

Adresse

Djupmyrveien 36
6531 Averøy