Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole ligger i kommunesenteret, Bruhagen. Elevene kommer fra hele kommunen. I tilknytning til skolen er det svømmehall, kunstgressbane, garderobeanlegg og idrettshall.

Skolen har i skoleåret 2019/2020 209 elever fordelt på 9 klasser. Alle trinn er delt inn i 3 klasser. Det er 20-26 elever i hver klasse og hver klasse har 2 kontaktlærere. 

Kontakt med lærere bør så langt mulig skje mellom kl. 08.00-15.00 ved å ringe skolens sentralbord. Skriftlig kontakt bør formidles på e-post, da skolen i mange tilfeller har dokumenteringsplikt. Skolen bruker digital meldingsbok. Ved å laste ned appen "Min skole" kan du sende meldinger og legge inn fravær.

Skolehelsetjeneste

Helsesøster har trefftid på skolen mandager og fredager. I tillegg har helsestasjonen et tilbud til ungdom, helsestasjon for ungdom, der lege er til stede. Det er ikke nødvendig å bestille time.

Kontaktpersoner Averøy ungdomsskole
Stilling/Rolle: Navn/E-post: Telefon:
Enhetsleder/rektor Tone Lise Bårdset 71 51 37 01
Fagleder/inspektør Agnes Veiset 71 51 37 02
Fagleder/inspektør Tore Husby 71 51 37 03
Rådgiver Eva Mari Henden 71 51 37 05
Rådgiver Anne Ingelill Kronborg 71 51 37 05
Sekretær Rita S Leite 71 51 37 00
Vaktmester Terje Sjøasæther 71 51 37 10
Vaktmester Einar Gule 71 51 37 10
Renholdere 71 51 37 11

Kontaktinformasjon

Tone Lise Bårdset
Enhetsleder/rektor
E-post
Telefon 71 51 37 01

Åpningstider

Skoledagen starter kl 09:05 - 14:45

Trefftider rektor:

Trefftider rådgiver:

Trefftider for helsesøster:
mandager 09:15 - 14:00

Trefftider psykisk helse:
onsdager 09:15 - 14:00

Adresse

Djupmyrveien 36
6530 Averøy