Averøy ungdomsskole

Averøy ungdomsskole ligger i kommunesenteret, Bruhagen. Elevene kommer fra hele kommunen. I tilknytning til skolen er det svømmehall, kunstgressbane, garderobeanlegg og idrettshall.

Skolen vil ved skolestart skoleåret 2023/2024 ha 230 elever fordelt på ni klasser. Det er mellom 22-28 elever i hver klasse og hver klasse har to kontaktlærere. 

Kontakt med lærere bør så langt mulig skje mellom kl. 08.00-15.00. Skriftlig kontakt bør formidles på e-post, da skolen i mange tilfeller har dokumenteringsplikt. Skolen bruker digital meldingsbok. Ved å laste ned appen "Min skole" kan du sende meldinger og legge inn fravær.

Informasjonshefte skoleåret 2023-24 (PDF, 2 MB)

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier og kommunepsykolog har faste trefftider på skolen hver uke. I tillegg har helsestasjonen et tilbud til ungdom, helsestasjon for ungdom, der lege er til stede. Det er ikke nødvendig å bestille time.

Kontaktpersoner Averøy ungdomsskole
Stilling/Rolle: Navn/E-post: Mobil
Enhetsleder/rektor Tone Lise Bårdset 928 15 490
Avdelingsleder for 8. og 9. trinn Agnes Veiset 906 70 154
Avdelingsleder for 10. trinn Tore Husby 906 89 462
Rådgiver Malvin Husby 941 87 069
Rådgiver Anne Ingelill Kronborg 941 87 069
Sekretær - utleie og sentralbord Rita S Leite 941 86 820
Vaktmester Leif Brekstad 481 30 761
Vaktmester Tom Sylvester Andreassen 908 46 840