Kommunale veier

Averøy kommune har ansvar for brøyting, strøing og vedlikehold av kommunale veier, totalt 82 kilometer fordelt på 93 strekninger.

Det er teknisk avdelings uteseksjon som vedlikeholder kommunens veinett, avløpsanlegg, pumpestasjoner og slamavskillere.

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 71 51 35 43

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy