Kommunale veier

Averøy kommune har ansvar for brøyting, strøing og vedlikehold av kommunale veier, totalt 82 kilometer fordelt på 93 strekninger.

Det er teknisk avdelings uteseksjon som vedlikeholder kommunens veinett, avløpsanlegg, pumpestasjoner og slamavskillere.

Klipping av hekk busker og tre (PDF, 181 kB)

 

Oppgradering av Sveggøyveien uke 32- 2020 (PDF, 448 kB)

 

Informasjon om stenging av Sveggøyveien 10. augst 2020 kl. 09.00-13.00. (PDF, 383 kB)

Kontaktinformasjon

Rainer Deggert
Ingeniør - vei, vann, avløp
E-post
Telefon 476 84 916

Åpningstider

Servicekontoret:
15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy