Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Averøy har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Kvaliteten på drikkevannet fra vannverkene kontrolleres jevnlig ved at det blir tatt vannprøver i tråd med kravene i drikkevannsforskriften.

Endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, så sant vi ikke har gitt beskjed om noe annet.

Dersom du har lavt trykk, ønsker å klage på drikkevannskvaliteten eller har andre problemer med vannet, kan du varsle oss via skjemaet Meld fra om feil og mangler på vann- og avløpsanlegg.

NB! For at klagen skal bli fulgt opp må den meldes inn på telefon, e-post eller personlig. Vi har dessverre ikke anledning til å følge opp klager formidlet i sosiale media.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Vi varsler som regel på våre hjemmesider, på Facebook og i lokalavisene, men dersom det haster å gi deg beskjed, benytter vi telefonvarsling.

Koking av vann

Dersom du har fått varsel om kokeanbefaling fra oss, bør du følge Folkehelseinstituttets råd for koking av drikkevann.

Les mer om vannkvalitet i artikkelen om Folland vannverk