Kommunens psykososiale kriseteam skal gi innbyggerne tilbud om psykososial støtte i forbindelse med større og akutte kriser i livet, som krever psykisk emosjonell førstehjelp. Kriseteamet blir varslet av kommunens kriseledelse, nødetatene og sykehus.

Kontaktinformasjon

Ingrid Olavsdotter Nesland
Fagleder psykisk helse, leder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 71 51 36 87
Mobil 480 31 218
Else Meek
Psykisk helsearbeider, nestleder psykososialt kriseteam
E-post
Telefon 71 51 36 98
Mobil 916 35 572