Bråtthesten 2023 - forslag på kandidater

Ordfører Ingrid Rangønes ønsker forslag på kandidater til Bråtthesten 2023. Kulturprisen Bråtthesten er en hedersbevising og påskjønnelse. Den gis til personer, lag eller organisasjoner som uegennyttig har utført, eller lagt til rette for, tiltak innenfor kulturlivet i Averøy på en særlig positiv måte.

"Bråtthesten" gis til en person, et lag eller organisasjon som uegennyttig har utført eller lagt til rette for tiltak innenfor det utvidede kulturbegrepet på en særlig positiv måte i Averøy kommune.

Prisen er "Bråtthesten", et linosnitt utført av kunstneren Rolf Øidvin. Det er trykt opp i 50 eksklusive eksemplarer, og gis kun til Bråtthester. Ellers er prisen ære og berømmelse.

Kom med forslag
Kjenner du til personer, eller lag/organisasjoner som har gjort en stor frivillig innsats for innbyggerne i kommunen? Skriv et begrunnet forslag på din kandidat.

Forslaget sendes innen onsdag 23. november til: Averøy kommune, postboks 152, 6538 Averøy. E-post: post@averoy.kommune.no

Årets pris deles ut på kommunestyremøtet  i desember 2023.

Tidligere prisvinnere
Asbjørn Utheim, Gerd Helset, Bjørg Bergem, Arne Roger Smenes, Kari Nystøyl, Dan Mork, Olise Haugnes, Peder Mork, Magnar Meek, Hans Tvenning, Karin Smenes, Asbjørn Wærnes, Johannes Ingeborgvik, Ruth Folland, Terje Sundet, Geir Morten Karlsen, Jill og Jan Thomassen, Elisabeth Staurnes, Bjarne Nedal, Arne Uran, Annbjørg Mathisen, Dagny Otterlei, Alf Marius Røsand, Anders Istad, Terje Strand, Chris Clifton, Inge Rangøy, Lauritz Kvarsvik og Jacob "Jakken" Solheim, Merete Bratsberg Aae, Else Marie Bae, Merete Fjeldvær, Anne Kristine Futsæter Eide, idrettslaget Grykameratene, Marit Uran Utheim, UL Utheim, Angel Helge Smenes, Merethe Sakshaug,  Astrid Vebenstad og Ingvar Tormod Båtbukt.

Livsløpsutvalget vedtok 15.9.14 retningslinjer for tildeling av Bråtthesten:

Kulturprisen Bråtthesten er Averøy kommunes kulturpris. Den er en hedersbevisning som gis som annerkjennelse for positiv innsats over lengre tid for uegennyttig arbeid i kommunen utført på et område innenfor det utvidede kulturbegrep.

Prisen deles ut til enkeltpersoner i kommunen. I særlige tilfeller kan lag eller organisasjoner hjemmehørende i kommunen tildeles prisen. Kandidaten skal ha gjort en betydelig innsats enten som utøver eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunen utad på en verdig måte.

Det politiske utvalg som til enhver tid har et spesielt ansvar for kultursaker i kommunen (pt. Livsløpsutvalget), forestår tilretteleggelsen og utvelgelse av hvem som skal motta prisen. Dersom utvalget vurderer det slik, kan man la være å dele ut prisen enkelte år.

Prisen består av et trykk utført av vår lokale kunstner Rolf Øidvin og deles ut av ordfører(eller den han bemyndiger) i tilknytning til kommunestyrets avslutning til jul.

Forslag på kandidater fremmes av innbyggere i kommunen til Averøy kommune innen nærmere fastsatt årlig frist kunngjort bl.a på kommunens hjemmesider. Forslaget skal være begrunnet.

Vedtak om tildeling unntas offentlighet inntil utdelingen finner sted.