Ny statsforvalter på besøk

I dag fikk Averøy kommune besøk av den nye statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus. Sammen med assisterende statsforvalter Rigmor Brøste er hun nå på rundreise i fylket, på en såkalt roadtrip.

Bråtthesten 2021 - forslag på kandidater

Ordfører Ingrid Rangønes ønsker forslag på kandidater til Bråtthesten 2021. Kulturprisen Bråtthesten er en hedersbevising og påskjønnelse. Den gis til personer, lag eller organisasjoner som uegennyttig har utført, eller lagt til rette for, tiltak innenfor kulturlivet i Averøy på en særlig positiv måte.

Besøkte skoletomta

I dag hadde 4. klasse på Utheim skole turdag, og da var det helt naturlig å legge turen ut til Rangøykrysset for å se på framdriften med ny-skolen. Det skjer mye i området både med ny vei inn til tomta, og på selve skoletomta. Det er bare litt over ett år til elevene kan flytte inn i den nye skolen.

En normal hverdag med økt beredskap

Norge gikk før helgen over til en normal hverdag med økt beredskap –  Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg. I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreket Solberg.

Smitteutbruddet - oppdatering 24. september

Averøy kommune har siden søndag 19. september fått 3 nye smittetilfeller. Det er ingen nye siden tirsdag denne uken og smitten ser ut til å være på vei nedover. Alle tilfellene er knyttet til skolene på Bruhagen, og nærkontakter/ familiemedlemmer til elever der.

Nå får du digitalt valgkort

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Nytt smittetilfelle i Averøy

Det ble mandag registrert et nytt smittetilfelle i Averøy. Smittekilden er ikke kjent, men smitten kommer etter tilbakekomst fra arbeidsreise til et annet land. 

Renovasjon i Averøy kommune - vi arbeider med å finne gode løsninger

Averøy kommune har den siste tiden mottatt en del henvendelser knyttet til renovasjon, og da særlig renovasjon for fritidsboliger. I denne sammenheng er vi i kontakt med ReMidt IKS som er gitt ansvaret for innsamling av avfall fra boliger og fritidsboliger.

Sommervikarer hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten ønsker alle sommervikarene velkommen til oss!    

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 12. juli - 10. september.