17. mai-taler

Gratulerer med dagen! 17. mai-taler fra ordfører og ungdomsråd

Rask e-læring om FNs bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et e-læringskurs om FNs bærekraftsmål. Kurset er for alle interesserte. Det gir en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er og sier noe om status for FNs bærekraftsmål i Møre og Romsdal.

Averøy kommune er med i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjeneste"

Averøy kommune er med i et nettverksarbeid/prosjekt rundt etablering av barn og unges psykiske helsetjeneste i Møre og Romsdal. Kommunepsykolog Hektor Hovgaard er med i prosjektgruppen og ledende helsesykepleier Oddrun Hoset og rådgiver Marte R. Vassli fra tildelingsenheten er kommunens kontaktpersoner. 

Herlig oppslutning om turvegens gjestebud

Onsdag 30. mars var det få ledige seter i kommunestyresalen. De fremmøtte lot seg begeistre over førsteutkastet til turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen.

Dette skal vi klare!

Som følge av krigen i Ukraina står Europa overfor den største massefluktsituasjonen siden 2. verdenskrig, og norske myndigheter har vedtatt at ukrainske statsborgere skal få midlertidig kollektivt vern. I den ekstraordinære situasjonen har Averøy kommune fått ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette til sammen 100 flyktninger i 2022. Det betyr 82 i tillegg til de 18 som kommunestyret allerede har vedtatt å bosette.

Kårvåg barneskole tar form

I dag har vi fått nye bilder fra Betonmast Røsand AS som viser hvordan Kårvåg barneskole tar form - både utvendig og innvendig. Etter en lang periode med mye vind og nedbør, ble det et værvindu forrige uke og endelig tett tak.

Navnet er Kårvåg barneskole

I november i fjor ble det kunngjort en navnekonkurranse for den nye barneskolen i kommunen vår, og det kom inn mange ulike forslag. Samarbeidsutvalget ved Utheim skole ble oppnevnt som jury og leverte sitt forslag til planutvalget, som igjen støttet og gledet seg over et enstemmig forslag; Kårvåg barneskole.

Årets søknadssum er rekordhøy

Averøy kommune har i dag haket ut for godkjent på ti spillemiddelsøknader for 2022.  Det er søknader på hele 15.114.000 kroner. Søknadssummen er fordelt på ti gode tiltak for samfunnsutvikling i Averøy.

På tur for turveg

I et fantastisk vintervær startet planleggingen av turveien langs Straumselva opp til Gammelfossen med en spasertur langs samme strekning torsdag denne uken. Her skal stedets historie, kulturminner, miljø og særpreg danne grunnlaget for turvegen.

Stort smitteutbrudd i Kristiansund - unngå unødvendige kontakter

I forbindelse med at Kristiansund kommune opplever et større smitteutbrudd oppfordrer beredskapsledelsen til at befolkningen forsøker å begrense antall nærkontakter over kommunegrensen, inntil det er kontroll på utbruddet.