Invitasjon til frokostmøte: Kommuneplanhøring

Samfunnsdelen i kommuneplanen til Averøy er nå ute på høring, med høringsfrist 6. oktober. I den anledning ønsker næringsutvalget i kommunen å invitere næringslivet til et frokostmøte for å få deres innspill til planen.   Tid:       Tirsdag 29.september kl. 0800-1000 Sted:     Kommunehuset, Averøy

Kommuneplanhøring med te-selskap og gjestebud

Kommuneplanen er vårt viktigste styringsdokument og gir retning for den langsiktige utviklingen av kommunen vår. I arbeidet med planforslaget har det nye kommunestyret valgt fire tema de ønsker å satse ekstra på i denne kommunestyreperioden.Nå vil våre folkevalgte gjerne ha innspill fra kommunens innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner på satsingsområdene, strategier/tiltak. 

Konsekvenser som følge av Covid-19-pandemien («koronasituasjonen») i skoler og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler i Norge skal følge. Det er i utgangspunktet den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges, men lokale variasjoner kan forekomme dersom det oppstår stor lokal smitte i en kommune. Heldigvis har vi enda ikke hatt smittetilfeller i Averøy kommune.

Sveggøyveien tidvis stengt uke 36 grunnet veiarbeid

Mandag, tirsdag og onsdag uke 36 (31. august, 1. - 4. september) er hele Sveggøyveien stengt fra kl. 9 til kl. 12 grunnet veiarbeid. Under kan du lese mer om arbeidet som skal gjøres.

Koronapandemien - statusoppdatering

Sommerferien er over for de fleste, og alle har gjort en fantastisk jobb for seg selv og andre, og vi har fortsatt ikke påvist smitte i vår kommune. For å holde smitten unna er det stort press på våre tjenester. Det går med mye tid og ressurser for å følge opp smitteverntiltakene. Vi er fortsatt helt avhengige av innbyggernes innsats og samarbeid.  

Aktiv familieferie

I år er Norge vårt fremste reisemål, og i Averøy kan familien få mange flotte opplevelser. Atlanterhavsveien der de kuleste bilmerkene spiller inn sine reklamefilmer, svevestien og plastkrabben  er et "must" når du besøker Averøy. Hva med å klatre på Bremsneshatten, padle rundt Håholmen, besøke stavkirke, museum, besøke en våre hvite sandstrender, gå på fjellet Gulltanna?

Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

KommuneTV er nå på plass

Kommunestyrets møte 22. juni blir første sending. Behandling av sakene starter ca. kl. 12.

Ruteendringsprosessen 2021

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker innspill til den årlige ruteendringsprosessen.