Nettverkskabel 1

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Listeforslagene som kommer inn til valgstyret skal legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Her er listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 i Averøy. (PDF, 36 kB) Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning 28. mai 2019. Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Averøy kommune har nå hatt samordnet barnehageopptak for samtlige private og kommunale barnehager i kommuner.

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2019.

 

Desember

Så er den her igjen, desember. En av min favorittmåneder. Med julefilmer på TV, gavepakking, god mat, julehilsener og masse julestemning. Jeg synes det er ei flott tid.

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.

Kommunens faste plankomite håper nå på fortgang i arbeidet med den nye skolen som skal bygges ved Rangøykrysset. I forbindelse med reguleringsarbeidet, har kommunen fått innsigelser som har ført til at administrasjonen har vært nødt til å supplere planene med nye vurderinger og analyser. Nå mener plankomiteen at innsigelsene er besvart og jobber videre med romprogrammet.

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. 9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.