Årets søknadssum er rekordhøy

Averøy kommune har i dag haket ut for godkjent på ti spillemiddelsøknader for 2022.  Det er søknader på hele 15.114.000 kroner. Søknadssummen er fordelt på ti gode tiltak for samfunnsutvikling i Averøy.

På tur for turveg

I et fantastisk vintervær startet planleggingen av turveien langs Straumselva opp til Gammelfossen med en spasertur langs samme strekning torsdag denne uken. Her skal stedets historie, kulturminner, miljø og særpreg danne grunnlaget for turvegen.

Stort smitteutbrudd i Kristiansund - unngå unødvendige kontakter

I forbindelse med at Kristiansund kommune opplever et større smitteutbrudd oppfordrer beredskapsledelsen til at befolkningen forsøker å begrense antall nærkontakter over kommunegrensen, inntil det er kontroll på utbruddet.

600 000 kroner i støtte til Robust ungdom

Averøy ungdomsskole søkte i november Utdanningsdirektoratet om tilskudd til kompetansehevingstiltak i arbeidet med psykisk helse. Onsdag fikk skolen gladmeldingen om at vi i prosjektperioden fram til våren 2025, er tildelt nesten 600 000 i tilskudd for å ta i bruk det tverrfaglige undervisningsopplegg Robust Ungdom .

Smittesituasjonen - oppdatering 20. desember og info om vaksinering

I løpet av helga er det gjennomført screening av elever ved Utheim skole etter at det var positiv test hos en ansatt. Det har ikke blitt avdekket smitte hos elever ved Utheim skole.

Smittesituasjonen - oppdatering 17. desember

I løpet av fredag 17. desember har vi fått svar på 21 av 28 nye tester siden oppdateringen i går. Resultatene viser 1 ny positiv, som forventet ut fra at dette er en nærkontakt.

Smittesituasjonen - oppdatering 16. desember

Averøy kommune har denne uken screenet alle skoleelevene ved kommunens barne- og ungdomsskoler med hurtigtest. Screeningen har avdekket smitte som har blitt fulgt opp med PCR-tester, der åtte har vært positive de siste to siste dagene.

Smitteutbruddet - oppdatering 13. desember

Averøy kommune fikk mange nye smittede på torsdag og fredag i forrige uke, og det ble iverksatt lokale tiltak i tillegg til de nasjonale tiltakene. I løpet av helga har vi fått 3 nye positive prøvesvar og ytterligere 2 positive hurtigtester etter screening ved skolene i dag.

Større utbrudd og innføring av lokal forskrift

Averøy har i løpet av de siste to ukene fått 29 smittetilfeller, 15 av disse i går og i dag. Over halvparten av tilfellene er knyttet til et privat arrangement utenfor kommunen, og vi forventer flere positive tester tilknyttet dette arrangementet de nærmeste dagene. Utbruddet har spredt seg til nærkontakter, og flere barn ved kommunens skoler er berørt.

Nye nasjonale tiltak og hva de betyr for Averøy

Natt til torsdag 9. desember trer det i kraft en rekke nye nasjonale tiltak som skal vare i fire uker framover. Hva betyr tiltakene for oss i Averøy?