29. juli starter Gunhild Marie Settem Târingskog (32) i jobben som vår nye biblioteksjef. Gunhild er opprinnelig fra Surnadal. Nå flytter hun hjem til Nordmøre etter studier i Oslo og fire år med jobb ved Eksjô stadsbibliotek i Sverige.

Formannskapet vedtok å legge ut forslag til kulturminneplan for Averøy på høring. Høringsfristen er satt til 10. juli 2019. Vi ser fram til å motta tilbakemeldinger, som kan sendes elektronisk til post@averøy.kommune.no. Planforslaget og saksframlegget finner du her.

Det er vedtatt å erstatte utslitt dekke med gummigranulat med nytt og miljøvennlig dekke uten granulat. I tillegg skal løpebanene rundt banen asfalteres, som grunnlag for å legge tartandekke. Arbeidet er dessverre forsinket. Vi har behov for å innhente mer fakta før arbeidet settes i gang.

Sju partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019 i Averøy.  Valglistene ble godkjent av valgstyret 28. mai 2019.

 Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommuner med en plan om et nytt og bedre kollektivtilbud fra og med 01.05.2020. Nå inviterer fylkeskommunen kommunene og andre interessenter til å komme med innspill til forslaget som er ute på høring. (PDF, 2 MB)

 

Averøy omsorgssenter tok i bruk eRom i mars. Dette skal bidra til å forenkle dokumentasjonene for ansatte, samt heve og sikre kvaliteten på tjenesten den enkelte beboer har.

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:


I Norge har Barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring.

Nettverkskabel 1

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Listeforslagene som kommer inn til valgstyret skal legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Her er listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 i Averøy. (PDF, 36 kB) Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning 28. mai 2019. Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.