I år er Norge vårt fremste reisemål, og i Averøy kan familien få mange flotte opplevelser. Atlanterhavsveien der de kuleste bilmerkene spiller inn sine reklamefilmer, svevestien og plastkrabben er et "must" når du besøker Averøy. Hva med å klatre på Bremsneshatten, padle rundt Håholmen, besøke stavkirke, museum, besøke en våre hvite sandstrender, gå på fjellet Gulltanna?

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Kommunestyrets møte 22. juni blir første sending. Behandling av sakene starter ca. kl. 12.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker innspill til den årlige ruteendringsprosessen.

I løpet av årets første 3 måneder økte folketallet i Averøy med 11. Det betyr at vi nå er 5799 innbyggere. Av de fire kommunene på Nordmøre som hadde vekst i folketallet 1. kvartal, hadde Averøy den største veksten. Fylket samlet hadde nedgang i folketallet i samme periode.

Vi går inn i ferietiden uten påvist smitte i vår kommune. Vi håper å møte høsten med samme status, og at presset på våre helse- og omsorgstjenester ikke blir ekstra utfordret i denne tiden. Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt. 

En strålende fornøyd saksbehandler, Ragnhild Sophie Berthinussen, ringer og forteller at nå er de seks søknadene fra Averøy på spillemidler 2020 godkjent av fylkeskommunen. Det er søkt om nesten 11 millioner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til kommunens innbyggere. Hvem som får innvilget tilskuddet allerede i år, bli avgjort av Kultur- og folkehelseutvalget i juni.

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.