Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 - formannskapets forslag til offentlig ettersyn

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn frem til behandling i kommunestyret 10.12.2020.  

Averøybudsjettet 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 blir behandlet i formannskapet 17. november. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 10. desember. Averøy kommune skal bruke hele 432 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. 117 millioner går til investeringer. 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Averøy markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er "spør mer, vær oppmerksom og vis interesse". I disse koronatider er dette tema særlig aktuelt.

Sammen former vi framtidens Averøy - velkommen til gjestebud

Averøy har samfunnsdelen av kommuneplanen ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggerne.

Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Influensavaksinering

Averøy kommune vil mest sannsynlig motta vaksiner fra Folkehelseinstituttet i slutten av oktober.

Konsekvenser som følge av Covid-19-pandemien («koronasituasjonen») i skoler og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler i Norge skal følge. Det er i utgangspunktet den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges, men lokale variasjoner kan forekomme dersom det oppstår stor lokal smitte i en kommune. Heldigvis har vi enda ikke hatt smittetilfeller i Averøy kommune.

Sveggøyveien tidvis stengt uke 36 grunnet veiarbeid

Mandag, tirsdag og onsdag uke 36 (31. august, 1. - 4. september) er hele Sveggøyveien stengt fra kl. 9 til kl. 12 grunnet veiarbeid. Under kan du lese mer om arbeidet som skal gjøres.

Aktiv familieferie

I år er Norge vårt fremste reisemål, og i Averøy kan familien få mange flotte opplevelser. Atlanterhavsveien der de kuleste bilmerkene spiller inn sine reklamefilmer, svevestien og plastkrabben  er et "must" når du besøker Averøy. Hva med å klatre på Bremsneshatten, padle rundt Håholmen, besøke stavkirke, museum, besøke en våre hvite sandstrender, gå på fjellet Gulltanna?