Koronavaksinering 31. mai og 14. juni på kommunehuset

De neste datoene for koronavaksinering (oppfriskningsdose for aldersgruppen 75 år og eldre) er onsdagene 31. mai og 14. juni mellom klokken 15-16 på kommunehuset. Dette er siste mulighet for vaksinering før sommeren. Timebestilling på telefon 90 47 79 62 og drop-in. Du er også velkommen om du ønsker første, andre, tredje eller fjerde dose.

Befolkningsvekst

I følge SSBs oversikt over kvartalsvise endringer i folketallet, økte innbyggertallet i Averøy med 33 personer 1. kvartal 2023. Ved inngangen av året var vi 5872 personer og ved utgangen av 1. kvartal 5905.

Politiske parti og valglister (disse kan du stemme på)

Valgstyret godkjente alle 7 innleverte valglister på sitt møte 8. mai, og samtlige presenteres her. Når listeforslagene er godkjent, skal valgmyndighetene legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgmyndighetene kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

Årsberetningen for 2022 er god lesning

Mandag 8. mai behandlet kommunestyret årsmeldingen for 2022. Der var det svært gode tilbakemeldinger på både årsmeldingen i seg selv, og ikke minst innholdet. Kommunedirektøren fikk beskjed om å bringe både takk og rosende ord tilbake til alle ansatte, noe jeg gjør med stolthet og glede.

Ledig sommerjobb som fisker gjennom Ungdomsfiske 2023

I sommer kan du som er mellom 15 og 25 år, som er nysgjerrig på fiskeryrket og har lyst på yrkeserfaring, søke om sommerjobb i ungdomsfiske.      

Spyling av hovedvannledning

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 22. mai til og med 26. mai 2023; i hovedsak på natt.

Fangst for Ungdomsfiske 2023

Averøy kommune fikk napp og kr. 150.000 i tilskudd på årets søknad til Nærings- og fiskeridepartementet om midler til å gjennomføre ungdomsfiske i Averøy 2023. Departementet fastsetter årlig forskrift om ungdoms rett til å delta i fiske,  ungdomsfiskeordningen. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskerinæringen.

Stikk UT! 2023

1. mai starter Stikk UT!-sommer. I Averøy er det 15 turer med variert gradering, noen gjengangere og noen nye. Nytt Stikk UT-kart er sendt ut til alle husstander.

Stikk UT! og plukk søppel

Friluftsrådet har ei panteordning for  strandsøppel: Stikk UT og plukk! Averøyingene er rå på bruk av ordningen, og det er bra, men vi vil ha med enda flere. 

Varde gjennom 1. nåløye i GNIST-kommune 2023

Averøy kommune er valgt ut som én av ti kommuner til videre konkurranse om å bli GNIST kommune 2023. Det var totalt 23 søkere. Det hele avgjøres 1. juni. Da står fem kommuner igjen. Vi krysser fingrene for at en av dem er Averøy og Varde.