Datoer for koronavaksinering og informasjon om influensavaksinering

Det er anbefalt oppfriskningsdose med den oppdaterte koronavaksinen Comirnaty Omicron XBB.1.5. for alle over 65 år og de med underliggende sykdommer mellom 18 og 65 år.

Asfaltarbeid - Storsandøyveien

Tirsdag 3. oktober er det planlagt asfalteringsarbeider på Storsandøyveien.

Influensavaksinering 2023 for risikogruppen

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er: Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma) kronisk hjerte-/karsykdom, alvorlig hjertesvikt kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, med nedsatt lungekapasitet nedsatt immunforsvar, eller evt husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar svært alvorlig fedme (KMI over 40) Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie annen alvorlig og/eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege                                                                                                                                                                       

Velkommen til kunstutstilling i Varde

Lørdag 30. september kl. 13:00 åpnet kunstneren Heidi Rødstøl dørene og inviterer oss inn i Varde. Til rom som kan vekke refleksjoner og minner. Til et hus som er i en mellomfase mellom den tapte historien og en ny begynnelse. Velkommen til kunstutstilling! 

Invitasjon til innspillsmøte 28. september

Du er herved invitert til å komme med innspill og delta i drøftinger til handlingsplandelen til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.  Hvilke idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, turstier og turveger er på planstadiet, beddingen og bør vurderes etablert? 

Kommunen ønsker forslag på navn på 2 veier i Sveggen Næringspark

Averøy kommune ønsker forslag på veinavn på 2 adresseparseller (veier) i Sveggen Næringspark. I den forbindelse oppfordres grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger samt andre til å komme med alternative forslag på veinavn på parsellene. Næringsområdet er under etablering.

ICDP foreldregruppe: Endelig en møteplass der foreldre kan snakke om det å være foreldre!

Averøy kommune har våren 2023 hatt flere foreldregrupper og tilbakemeldingene har bare vært positive. Foreldregruppene har bestått av to veiledere og ca. 6-8 foreldre i hver gruppe, og har vært gjennomført på barneskoler og helsestasjonen. Kveldene har inneholdt åtte temaer for det som er viktig i samspill med barn. Foreldregruppe er et tilbud som passer til alle foreldre. I foreldregruppene har det vært rom for å diskutere og ta opp relevante problemstillinger som naturlig dukker opp i hverdagen. Vi har intervjuet noen av foreldrene som deltok, og her er noen av tilbakemeldingene vi fikk:

Politiet er glade for å kunne etablere kontortid på Averøy fra 1.9.2023

I samarbeid med Averøy kommune etablerer politiet et utvidet tilbud til Averøy sin befolkning. Dette vil være et lavterskeltilbud for befolkningen, som da vil kunne avtale møte med politiet. Politiet vil kunne tilby råd og veiledning i forvaltning- og straffesaker. Ordningen vil bli evaluert opp mot innhold og varighet.  

Det nye kommunestyret - valgresultater

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret). Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.

To lykter søker ny eier

To lykter fra Rådhusparken søker ny eier. Parken er under rehabilitering. Dagens belysning skal byttes ut med nye.  Frivillige lag og organisasjoner i Averøy som er interessert bes henvende seg snarest.