Tirsdag denne uken var det samling og et politisk verksted for hele det politiske Nordmøre på Bruhagen. Formannskapsrepresentanter fra Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Aure, Smøla, Tingvoll, Kristiansund og Averøy, i tillegg til administrative ledere og planleggere jobbet fram gode prosjekter, satsninger som hele Nordmøre kan samarbeide om.

Fra 8. januar 2020 sender Tildelingsenheten ut vedtak og brev elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.

 

Halse - Holm - Fausa

Averøy, Gjemnes og Kristiansund-kontorene tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.

 

Det ble et langt budsjettmøte 12. desember. Hele 12 timer gikk med og svært mange saker ble behandlet. De største var økonomisk ramme og dimensjonering av ny skole og budsjett- og økonomiplan 2020 - 2023. I den siste saken ble formannskapets forslag vedtatt med noen få justeringer.

19. november behandlet formannskapet rådmannens budsjettforslag for 2020  uten endringer, og sender forslaget videre til endelig behandling i kommunestyret (12. desember). Averøy kommune skal bruke hele 437 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. I tillegg skal det investeres for rundt 56 millioner. Formannskapets forslag er nå til offentlig ettersyn frem til behandlingen i kommunestyret. 

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Tirsdag var det klart for konstituering av nytt ungdomsråd for skoleåret 2019/2020. Tarald Kongshaug ble valgt til leder og Øystein Mostad ble ny nestleder. Ungdommenes representanter er superklare med planer og aktiviteter framover.

Torsdag og fredag forrige uke var det nye kommunestyret på "skolebenken" - både for å bli kjent med hverandre og for å få en grunnleggende innføring i hva det vil si å være folkevalgt. Første leksjon var å gå på talerstolen, presentere seg og fortelle om motivasjon og hvordan de ønsker å markere seg som folkevalgt.

Averøy har vært raskt ute med konstituering av nytt kommunestyre. Mandag 30. september var 23 nyvalgte representanter samlet for første gang og gjennomførte valg av ordfører, varaordfører, formannskap og underutvalg.  

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret).

Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.