HØRING om nye retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til SMIL og tiltak i beiteområder

Høringen gjelder forslag til nye retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd av SMIL-midler og for tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2024-2027

Benkene har fått nye eiere

Steinsgrenda bygdalag og Kjønnøy velforening har fått to benker hver. 

Navnekonkurranse - Hva skal helsebygget på Bremsnes hete?

Det er på tide å bestemme navnet på det nye helsebygget på Bremsnes (gamle Bremsnes skole)

Politikerne frivillig i Operaen vår

For 2. gang stiller politikerne i Averøy som frivillig under Operafestukenen. I år valgte vi Den stundesløse, i anledning Edvard Fliflet Bræins 100 års jubileum.  

Velkommen til fotoutstilling med Silje Bullgård

Da har vi gleden av å invitere til ny utstilling i kommunehuset. Utstillingen åpner torsdag 25. januar kl. 17. Velkommen! 

Tilskudd til kulturbygg

Det er mulig for frivillige lag og organisasjoner å søke om spillemidler til kulturbygg. Søknadsfrist for 2024 er 11. februar. 

GNIST - Invitasjon til åpent innbyggermøte

GNIST-teamet presenterer arbeidet med- og ideskissene for Varde. Vi ønsker dine ideer, innspill og spørsmål.  Velkommen!

Veteranplan Nordmøre 2024 - 2027 med høringsfrist 15.februar 2024

Nå er forslag til “Veteranplan Nordmøre” ute på høring. Arbeidsgruppen vedtok i desember at planen skal på høring med svarfrist 15.februar 2024.

Ni fikk midler fra kommunalt næringsfond i 2023

Kommunes næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Averøy. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablererer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser, som bygger opp om FNs bærekraftsmål. I 2023 ble det delt ut kr. 455.000,- fra næringsfondet og kr. 120.000,- fra hoppid-fondet.

Innhenting av tilstandsanalyser for veilysanleggene langs kommunale veier

Averøy formannskap vedtok i siste møtet før jul at de ønsker en oversikt over og tilstanden til veilysene langs kommunale veier i Averøy. Det finnes i dag ingen komplett oversikt over de veilysanleggene som finnes i kommunen.