Averøy sykehjem skal motta pasienter som ikke har påvist koronasmitte

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

Barnehageopptaket 2020/2021

6. mars ble det foretatt barnehageopptak for kommunale og private barnehager i Averøy.

Eiendomsskatt 2020 - Averøy kommune

Eiendomsskatteliste for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03.2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd. Listene er lagt ut på kommunens servicekontor på kommunehuset. Du kan også lese eiendomsskattelistene 2020 for Averøy her. (PDF, 756 kB)

Vekst i folketallet 4. kvartal 2019

Etter nedgang i folketallet de tre første kvartalene i fjor, er det hyggelig å se en god vekst i årets siste kvartal. Veksten ble på 14 personer og folketallet pr. 1. januar 2020 er 5788 averøyinger.

Framdrift i arbeidet med ny skole

Kommunestyret fikk mandag en orientering og oppdatering om framdriften i arbeidet med ny barneskole ved Rangøykrysset. Skolen skal stå klar til bruk høsten 2022.

Averøy samlet det politiske Nordmøre

Tirsdag denne uken var det samling og et politisk verksted for hele det politiske Nordmøre på Bruhagen. Formannskapsrepresentanter fra Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Aure, Smøla, Tingvoll, Kristiansund og Averøy, i tillegg til administrative ledere og planleggere jobbet fram gode prosjekter, satsninger som hele Nordmøre kan samarbeide om.

Kommunene/NAV-kontorene på Nordmøre tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp

Averøy, Gjemnes og Kristiansund-kontorene tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.  

Kommunestyrets budsjettvedtak

Det ble et langt budsjettmøte 12. desember. Hele 12 timer gikk med og svært mange saker ble behandlet. De største var økonomisk ramme og dimensjonering av ny skole og budsjett- og økonomiplan 2020 - 2023. I den siste saken ble formannskapets forslag vedtatt med noen få justeringer.

Egenberedskapsuka

Har du alt du trenger for å klare deg selv i tre døgn hvis vann og strøm plutselig blir borte? 28. oktober starter en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap.

Ungdomsrådet er i gang

Tirsdag var det klart for konstituering av nytt ungdomsråd for skoleåret 2019/2020. Tarald Kongshaug ble valgt til leder og Øystein Mostad ble ny nestleder. Ungdommenes representanter er superklare med planer og aktiviteter framover.