Averøy sykehjem skal motta pasienter som ikke har påvist koronasmitte

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

Takk til dere som ønsker å hjelpe!

En stor takk til alle som har registrert seg etter oppfordringen på hjemmesida hvor vi ba personer med helsefaglig bakgrunn registrere seg.

Registreringsplikt i Tobakksalgregisteret

​Fra 1. januar 2018 er det forbudt å selge tobakksvarer hvis salgsstedet ikke er registrert i Tobakksalgsregisteret.

Barnehageopptaket 2020/2021

6. mars ble det foretatt barnehageopptak for kommunale og private barnehager i Averøy.

Eiendomsskatt 2020 - Averøy kommune

Eiendomsskatteliste for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03.2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd. Listene er lagt ut på kommunens servicekontor på kommunehuset. Du kan også lese eiendomsskattelistene 2020 for Averøy her. (PDF, 756 kB)

Vekst i folketallet 4. kvartal 2019

Etter nedgang i folketallet de tre første kvartalene i fjor, er det hyggelig å se en god vekst i årets siste kvartal. Veksten ble på 14 personer og folketallet pr. 1. januar 2020 er 5788 averøyinger.

Driftstilskudd til kulturarbeid 2020

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2020.

Framdrift i arbeidet med ny skole

Kommunestyret fikk mandag en orientering og oppdatering om framdriften i arbeidet med ny barneskole ved Rangøykrysset. Skolen skal stå klar til bruk høsten 2022.

Averøy samlet det politiske Nordmøre

Tirsdag denne uken var det samling og et politisk verksted for hele det politiske Nordmøre på Bruhagen. Formannskapsrepresentanter fra Sunndal, Surnadal, Gjemnes, Aure, Smøla, Tingvoll, Kristiansund og Averøy, i tillegg til administrative ledere og planleggere jobbet fram gode prosjekter, satsninger som hele Nordmøre kan samarbeide om.

Kommunene/NAV-kontorene på Nordmøre tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp

Averøy, Gjemnes og Kristiansund-kontorene tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.