Steinheller gis bort til frivillige lag

Steinhellene som ligger i Rådhusparken søker nye eiere. De gis bort til frivillige lag/organisasjoner i Averøy som tenker at hellene kan gjøre nytte hos dem.

Det skjer noe i Varde

Utvendig ser huset like forsoffent og slitt ut. Innvendig skjer kunst. Og på sidelinja skjer en hel del. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.  Søknadsfrist er 18. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 10. juli - 8. september.

Averøy satser på ICDP foreldreveiledningsgrupper

International Child Development Programmet (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.  

Etablerer psykisk helseteam for barn og unge

Averøy kommune jobber for god psykisk helse i befolkningen og dette arbeidet blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt kommunen tilskudd til styrking av tilbudet til barn og unge gjennom etablering av psykisk helseteam, et lavterskeltilbud som både skal forebygge og følge opp når det er nødvendig.

Offentlig ettersyn – Søknad om anleggsendring for lokalitet Leite

Det foreligger søknad fra Mowi Seawater Norway AS 921668236 om tillatelse til å endre anleggsplasseringen ved lokalitet 12870 Leite i Averøy. Det søkes om å flytte anlegget en burbredde (ca. 81 m) mot sør.

Lesekiosk 122 er offisielt åpnet

Lesekiosken er en del av Sentrumsprosjektet og har til hensikt å skape liv og røre i Bruhagen. Så langt har den skapt herlig engasjement og pur glede.  Nå er talen holdt, snora er klipt og det var forfattaren bak det litterære sitatet sjølv som las. Nå kan du hente deg ei bok eller tre.   

Tildelinger fra Samfunnsutviklingsfondet i 2023

I 2023 er det delt ut til sammen kr. 147.500 fra samfunnsutviklingsfondet. Sju lag og organisasjoner har fått midler fra fondet for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver.

Informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring

Informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring går av stabelen torsdag 7. september kl. 13.00 - 14.00 i Averøy kommunehus. Kurset er et samarbeid mellom Averøy og Hustadvika kommuner. Selve kurset har oppstart 14. september.