Litteraturkiosken på Bruhagen

Mandag 07.11.22 blir stående som en morsom merkedag. Det var dagen telefonkiosken kom til Bruhagen. Mulig noen tenker det er passé, vi tenker kulturhistorie og mer-åpent bibliotek. 

Frivillige til å delta på stor feiring

Fylkeskommunen inviterer til stor feiring av frivilligheten i Møre og Romsdal. 2022 er Frivilligheta sitt år, og det markerer Møre og Romsdal fylkeskommune to dager til ende! Kom med innspill på hvem som bør delta fra Averøy!  

Kunstgressbanen innfrir miljøkrav

Gummigranulat fra kunstgressbaner er en stor kilde til spredning av mikroplast i Norge. Det er vedtatt en egen forskrift med en rekke krav som skal hindre denne forurensinga. Dette var en viktig årsak til renoveringen av kunstgressbanen på Bruhagen. Nå har Norges fotballforbund vært på befaring og testet banen i forhold til kravene. 

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Averøy kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til innbyggerne i en begrenset periode.

Politikerne evaluerer seg selv

Kommunestyret i Averøy har satt i gang et arbeid med å evaluere seg selv og har fått svar fra hver enkelt kommunestyrerepresentant på hva de mener om politisk innflytelse, engasjement, organisering og oppgavefordeling. Resultatene vil ha betydning for hvordan kommunestyret vil organisere seg etter kommunevalget neste år. Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet sender nå sitt forslag ut til høring i de politiske partiene.

Det gule røret i Bruhagen

Det nærmer seg ferdigstilling av kulverten i Bruhagen. I dag har vi drøftet plastring av røret. Oversatt betyr det steinlegging av skjæringa rundt røret, fra vegen og ned til vannet. Det blir naturstein av norsk herkomst i farge mørk grå med innspill av bruntoner.   

Utbyggingen av fiberbredbånd på Averøya – en kraftig forbedring av dekningsgraden vår

For øyeblikket foregår det storstilt utbygging av fiberbredbånd på Averøya. Neas bygger ut og forlenger sitt eksisterende nett flere steder, og Telenor ferdigstiller i løpet av høsten sin utbygging på «Innersida».

Bli med på Strandryddeuka 2022

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!  Dersom vi skal stoppe forsøpling, skape bevissthet og rydde opp søppel, må vi alle bidra. 

Kristianne er nytilsatt fysioterapeut

Vi ønsker Kristianne Bratsberg Aae velkommen som fysioterapeut i kommunen, skriver Ann-Helen Strand på vegne av Hjemmetjenesten.

85.000,- til gode formål

Fra Averøy kommunes eget fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver er det nå foretatt årets tredje tildeling. Åtte søknader ble fremmet, fire ble innvilget tilskudd på til sammen kr. 85.000,- .