Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

KommuneTV er nå på plass

Kommunestyrets møte 22. juni blir første sending. Behandling av sakene starter ca. kl. 12.

Ruteendringsprosessen 2021

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker innspill til den årlige ruteendringsprosessen.

Hyggelig start på året med befolkningsvekst

I løpet av årets første 3 måneder økte folketallet i Averøy med 11. Det betyr at vi nå er 5799 innbyggere. Av de fire kommunene på Nordmøre som hadde vekst i folketallet 1. kvartal, hadde Averøy den største veksten. Fylket samlet hadde nedgang i folketallet i samme periode.

17. mai-talene

Gratulerer med dagen fra Averøy ungdomsråd og ordfører.

Søker om 11 millioner til anlegg i Averøy og samtlige søknader er godkjent!

En strålende fornøyd saksbehandler, Ragnhild Sophie Berthinussen, ringer og forteller at nå er de seks søknadene fra Averøy på spillemidler 2020 godkjent av fylkeskommunen. Det er søkt om nesten 11 millioner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til kommunens innbyggere. Hvem som får innvilget tilskuddet allerede i år, bli avgjort av Kultur- og folkehelseutvalget i juni.

Averøy sykehjem skal motta pasienter som ikke har påvist koronasmitte

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

Barnehageopptaket 2020/2021

6. mars ble det foretatt barnehageopptak for kommunale og private barnehager i Averøy.

Eiendomsskatt 2020 - Averøy kommune

Eiendomsskatteliste for 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra og med 01.03.2020, jfr. Eiendomsskatteloven § 15, 2. ledd. Listene er lagt ut på kommunens servicekontor på kommunehuset. Du kan også lese eiendomsskattelistene 2020 for Averøy her. (PDF, 756 kB)