Ordførerens nyttårshilsen

Julehilsen fra ordføreren

  Desember Så er den her igjen, desember. En av min favorittmåneder. Med julefilmer på TV, gavepakking, god mat, julehilsener og masse julestemning. Jeg synes det er ei flott tid.

Helselagene og ordføreren signerte samarbeidsavtale

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.

UL Utheim fikk kulturprisen Bråtthesten 2018

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.

Plankomiteen setter fart for å bygge ny skole

Kommunens faste plankomite håper nå på fortgang i arbeidet med den nye skolen som skal bygges ved Rangøykrysset. I forbindelse med reguleringsarbeidet, har kommunen fått innsigelser som har ført til at administrasjonen har vært nødt til å supplere planene med nye vurderinger og analyser. Nå mener plankomiteen at innsigelsene er besvart og jobber videre med romprogrammet.

Nordmøre og Romsdal barnevernvakt starter opp 1. desember

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. 9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.      

Nødetatene øver ved Bremsnes skole 27. november

Tirsdag 27. november i tidsrommet 17.00 - 19.00 øver politi, brann og helse i og rundt Bremsnes skole. Det betyr mye trafikk av nødetatenes utrykningskjøretøy, og det vil smelle litt i perioden. 

Formannskapets forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Formannskapet vedtok i dag å foreslå rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 med disse påplussingene: 50 % rabatt for leie av idrettsanlegg for barn og unge under 18 år, tilsvarer ca 150 000 kroner. I tillegg øker driftstilskuddet for kulturarbeid med 150 000 kroner og UNIKA får et økt tilskudd på 290 000. Økte utgifter finansieres med økte skatteinntekter.

Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 er i dag sendt til formannskapet til behandling tirsdag 20. november. Etter formannskapets behandling skal saken legges ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 13. desember.  

Næringskonferansen 2018

Da har vi igjen gleden av å ønske velkommen til årets næringskonferanse på Averøy. Tid:        Onsdag 14.november kl. 11.30-16.30 Sted:     Kommunehuset, Bruhagen.