Da har vi igjen gleden av å ønske velkommen til årets næringskonferanse på Averøy.

Tid:        Onsdag 14.november kl. 11.30-16.30

Sted:     Kommunehuset, Bruhagen.

Frist for å melde spillemiddelsøknader 2019 er gått ut og innspurten med å få ferdigstilt søknadene er i gang.

 

Velkommen til alle 19 som kan kalle seg averøyinger i løpet 2. kvartal 2018. Nå er vi til sammen 5865 innbyggere i kommunen og vi har aldri før vært flere. Det er også hyggelig å se at det er fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) dette kvartalet.

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og han presenterte seg og sin rolle for kommunestyret tidligere i sommer.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.

Ordføreren og flere inviterer lag og foreninger til å danne felles borgertog på Bruhagen 17. mai. Still med kreative innslag er oppfordringen. Beste innslag blir premiert. Oppstilling kl 15.45.

Averøy kommune har fått 100 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren til arbeidet med kulturminneplan. Kommunestyret har allerede vedtatt planprogram for arbeidet. Kulturminneplanen vil styrke kompetansen på lokal kulturarv og bidra til at kommunen tar gode grep for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljø.

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.

 

 

- Jeg var spent på å bytte jobb etter mange år i helseforetaket, og har etter hvert kjent på at dette var et godt valg, sier Inger Elene Morsund (43) som er vår nye fagleder innen psykisk helsearbeid. Hun startet jobben i januar, og har vært rundt om og blitt kjent med kollegaer, både innen helse og andre deler av kommunen. 

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.