Hva mener du om forslag til nytt rutetilbud i Kristiansund og Averøy?

 Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommuner med en plan om et nytt og bedre kollektivtilbud fra og med 01.05.2020. Nå inviterer fylkeskommunen kommunene og andre interessenter til å komme med innspill til forslaget som er ute på høring. (PDF, 2 MB)  

eRom i hjemmetjenesten

Averøy omsorgssenter tok i bruk eRom i mars. Dette skal bidra til å forenkle dokumentasjonene for ansatte, samt heve og sikre kvaliteten på tjenesten den enkelte beboer har.

Fakturautsendelser fra Averøy kommune

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Høringsbrev - Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen

I Norge har Barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring.

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Listeforslag til kommunestyrevalget

Listeforslagene som kommer inn til valgstyret skal legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Her er listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 i Averøy. (PDF, 36 kB)  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning 28. mai 2019. Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Ordførerens nyttårshilsen

Julehilsen fra ordføreren

  Desember Så er den her igjen, desember. En av min favorittmåneder. Med julefilmer på TV, gavepakking, god mat, julehilsener og masse julestemning. Jeg synes det er ei flott tid.

Helselagene og ordføreren signerte samarbeidsavtale

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.

UL Utheim fikk kulturprisen Bråtthesten 2018

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.