Stor folketallsvekst første halvår 2023

I løpet av første halvår 2023 har folketallet i Averøy økt med hele 60 personer. Det betyr at pr. 1. juli 2023 var vi 5932 innbyggerne i Averøy. Økningen har fordelt seg veldig jevnt de to kvartalene med 33 personer fra januar til april og 27 fra april til juli.   

Averøy investerer i Robuste barn

Robuste barn er et utviklingsprosjekt og undervisningsprogram i livsmestring og folkehelse for småskolen (1.-4. trinn og SFO), ytviklet av Indre Østfold kommune. Senere skal de utvikle tilsvarende for mellomtrinnet (5.-7. trinn). Gjennom tidlig innsats i første klasse legger vi et godt grunnlag å bygge videre på. Prosjektet inkluderer også foreldrene. Vi ønsker å legge til rette for god foreldrekultur, inkludering, nettverksbygging og hjem-skole samarbeid.

Valg 2023

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Her er alt du trenger å vite for å delta i valget.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og tre spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Averøykameratene, IL Havørn og Averøy kommune mottar til sammen kr. 3.750.000,- i spillemidler i 2023. Gratulerer! 

Landøyda - Jacobea vulgaris – fjernes fra Bruhagen

Kommunens miljørådgiver har anbefalt at Landøyda fjernes fra Bruhagen sentrum. To av kommunehusets poteter har tatt affære. Planter er røsket opp med rota, puttet i søppelsekker og levert som restavfall til brenning.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.  Søknadsfrist er 18. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 10. juli - 8. september.

Averøy satser på ICDP foreldreveiledningsgrupper

International Child Development Programmet (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.  

Etablerer psykisk helseteam for barn og unge

Averøy kommune jobber for god psykisk helse i befolkningen og dette arbeidet blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt kommunen tilskudd til styrking av tilbudet til barn og unge gjennom etablering av psykisk helseteam, et lavterskeltilbud som både skal forebygge og følge opp når det er nødvendig.