Send oss brev og dokumenter som eDialog

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Ønsker du å vinne KBK-sesongkort?

Averøy kommune trekker også i år ut heldige averøyinger som kan få gleden av å benytte sesongkort til KBKs hjemmekamper i eliteserien. Vi trekker ut fire billetter til hver av hjemmekampene; for hver kamp trekkes det ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) i de respektive kampene.  

Eiendomsskatt 2018

I Averøy er det eiendomsskatt både på bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer. Skatten for 2018 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg og verker og bruk.

Ungdataundersøkelse 2018

Kunnskap om ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjon er et viktig grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer, og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 16, og det er ungdommene på ungdomsskolen som blir invitert til å svare.

Vi nærmer oss 5900 innbyggere

Ved inngangen av 2018 var vi 5859 innbyggere i Averøy. Det betyr at vi fortsatt vokser, og nærmer oss målet i kommuneplanen med 5900 innbyggere i 2018. Vi har aldri før vært flere i kommunen vår. Til tross for fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) økte vi folketallet med 5 personer i løpet av 4. kvartal 2017.

Bremsneshatten og parkering

Averøy kommune og beboerne i nærområdet ber alle som besøker Bremsneshatten og Bremsneshola om å parkere på parkeringsplassen ved Djupbukta. For de som skal besøke klatrefeltet kan parkeringsplass ved Bremsnes skole også benyttes.

Velg e-faktura eller Avtalegiro og gjør betalingen enklere!

Velg eFaktura eller AvtaleGiro på SFO, barnehage, kulturskole, og kommunale avgifter, for å enklere ha kontroll på betalingene.

Oppfølging av brukerundersøkelsen i helse- og omsorgstjenestene

I november 2016 gjennomførte kommunen en brukerundersøkelse i utvalgte helse- og omsorgstjenester.  Alle som ble invitert til å svare får en tilbakemelding på resultatene fra ansvarlig enhet (sykehjem, hjemmetjeneste og botjeneste) i begynnelsen av februar. Her er en kort oppsummering av resultatene.

Svømmehallen åpner 22. januar

Svømmehallen åpner igjen 22. januar. Flisene i bunnen er skiftet ut, vann er fylt opp og varmet opp, melder vaktmester Einar Gule og ønsker velkommen! Se svømmehallens åpningstider for publikumsbading.

Redusert kapasitet på byggesaksbehandling

Averøy kommune har dessverre mangel på saksbehandlere innen byggesaker. Det betyr lengre behandlingstid på søknader og mindre tid til veiledning. Vi får nye byggesaksbehandlere på plass i løpet av 1. kvartal 2018. Etter en tid med opplæring av disse, regner vi med å være i normal drift igjen.