Nedgang i folketallet 1. kvartal

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.

Borgertog 17. mai

Ordføreren og flere inviterer lag og foreninger til å danne felles borgertog på Bruhagen 17. mai. Still med kreative innslag er oppfordringen. Beste innslag blir premiert. Oppstilling kl 15.45.

100 000 til kulturminneplan

Averøy kommune har fått 100 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren til arbeidet med kulturminneplan. Kommunestyret har allerede vedtatt planprogram for arbeidet. Kulturminneplanen vil styrke kompetansen på lokal kulturarv og bidra til at kommunen tar gode grep for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljø.

Kurs i styrekompetanse

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.    

Spørreundersøkelse om reisevaner mellom Averøy og Kristiansund

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Ønsker du å vinne KBK-sesongkort?

Averøy kommune trekker også i år ut heldige averøyinger som kan få gleden av å benytte sesongkort til KBKs hjemmekamper i eliteserien. Vi trekker ut fire billetter til hver av hjemmekampene; for hver kamp trekkes det ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) i de respektive kampene.  

Eiendomsskatt 2018

I Averøy er det eiendomsskatt både på bolig-, fritidsbolig- og næringseiendommer. Skatten for 2018 er skrevet ut med 7 promille for boliger, fritidsboliger, næringsbygg og verker og bruk.

Ungdataundersøkelse 2018

Kunnskap om ungdoms hverdagsliv og folkehelsesituasjon er et viktig grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer, og til å vurdere satsningsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet i kommunen. I år gjennomføres undersøkelsen i uke 16, og det er ungdommene på ungdomsskolen som blir invitert til å svare.

Vi nærmer oss 5900 innbyggere

Ved inngangen av 2018 var vi 5859 innbyggere i Averøy. Det betyr at vi fortsatt vokser, og nærmer oss målet i kommuneplanen med 5900 innbyggere i 2018. Vi har aldri før vært flere i kommunen vår. Til tross for fødselsunderskudd (flere døde enn fødte) økte vi folketallet med 5 personer i løpet av 4. kvartal 2017.