Fagleder med tro på tankesnu og forebygging

Formelt startet Kristi Garte (49) i jobben som fagleder ved Psykisk helsetjeneste 1. mai i år, men det var først etter å ha fungert i rollen i nesten ett år, at hun våget seg til å søke.  - I løpet av den tiden så jeg hvor bra og kjekk denne jobben er og jeg tenkte det var artig å prøve, sier hun

Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og fire spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Kvernes skytterlag, Averøykameratene, Rånes velforening og Sveggen vel mottar til sammen kr. 2.602.000,- i spillemidler i 2022. Gratulerer! 

Tilskudd til solbenker og susing i sivet

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Averøy 520 000 til utvikling av Bruhagen sentrum. Noen av pengene er alt brukt, blant annet til skisseprosjektet turveg Straumsvågen - Gammelfossen. Noen av pengene skal brukes til nye møbler og til en pop-up magisk elvepark.   

Storfangst til ungdomsfiske

Averøy kommune fikk napp og kr. 200.000 i tilskudd da vi søkte Nærings- og fiskeridepartementet om midler til å gjennomføre ungdomsfiske i Averøy sommeren 2022. Departementet fastsetter årlig forskrift om ungdoms rett til å delta i fiske,  ungdomsfiskeordningen. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskerinæringen.

Den autoriserte landmåler

Oppmålingsingeniør Berit Hôhle viser stolt og lykkelig fram beviset på at hun nå også kan titulere seg som autorisert landmåler . Det er en ettertraktet kompetanse og Berit er nr. 317 i landet med denne autorisasjonen. Nå har hun kompetansen som skal til for å bestyre en såkalt oppmålingsforretning. Averøy kommune gratulerer og er svært fornøyd med å ha Berit på laget.

Rask e-læring om FNs bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et e-læringskurs om FNs bærekraftsmål. Kurset er for alle interesserte. Det gir en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er og sier noe om status for FNs bærekraftsmål i Møre og Romsdal.

Averøy kommune er med i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjeneste"

Averøy kommune er med i et nettverksarbeid/prosjekt rundt etablering av barn og unges psykiske helsetjeneste i Møre og Romsdal. Kommunepsykolog Hektor Hovgaard er med i prosjektgruppen og ledende helsesykepleier Oddrun Hoset og rådgiver Marte R. Vassli fra tildelingsenheten er kommunens kontaktpersoner. 

Herlig oppslutning om turvegens gjestebud

Onsdag 30. mars var det få ledige seter i kommunestyresalen. De fremmøtte lot seg begeistre over førsteutkastet til turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen.

Kårvåg barneskole tar form

I dag har vi fått nye bilder fra Betonmast Røsand AS som viser hvordan Kårvåg barneskole tar form - både utvendig og innvendig. Etter en lang periode med mye vind og nedbør, ble det et værvindu forrige uke og endelig tett tak.

Årets søknadssum er rekordhøy

Averøy kommune har i dag haket ut for godkjent på ti spillemiddelsøknader for 2022.  Det er søknader på hele 15.114.000 kroner. Søknadssummen er fordelt på ti gode tiltak for samfunnsutvikling i Averøy.