Gangfelt og parkering i Bruhagen sentrum

Parkering forbudt - tenk på fotgjengere og trafikksikkerheten OBS: Det er ingen parkeringsplass foran hovedinngangen til Knutepunktet. Her er merket gangfelt, nedfelt midtrabatt for fotgjengere og her gjelder trafikkreglene. I januar 2022 skjedde en ulykke her og en person ble påkjørt og sendt til sykehus.

Applaus til Stikk-UT! sjefene i Averøy

Årets Stikk UT! i Averøy er evaluert. Heder og ære gis til den fantastiske gjengen som tilrettelegger for at vi kan ha Stikk UT!-trimmen i kommunen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Over en halv milliard skal brukes på tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2023. Årsbudsjett og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel fra 2023 til og med 2026. 

Litteraturkiosken på Bruhagen

Mandag 07.11.22 blir stående som en morsom merkedag. Det var dagen telefonkiosken kom til Bruhagen. Mulig noen tenker det er passé, vi tenker kulturhistorie og mer-åpent bibliotek. 

Kunstgressbanen innfrir miljøkrav

Gummigranulat fra kunstgressbaner er en stor kilde til spredning av mikroplast i Norge. Det er vedtatt en egen forskrift med en rekke krav som skal hindre denne forurensinga. Dette var en viktig årsak til renoveringen av kunstgressbanen på Bruhagen. Nå har Norges fotballforbund vært på befaring og testet banen i forhold til kravene. 

Utbyggingen av fiberbredbånd på Averøya – en kraftig forbedring av dekningsgraden vår

For øyeblikket foregår det storstilt utbygging av fiberbredbånd på Averøya. Neas bygger ut og forlenger sitt eksisterende nett flere steder, og Telenor ferdigstiller i løpet av høsten sin utbygging på «Innersida».

Kristianne er nytilsatt fysioterapeut

Vi ønsker Kristianne Bratsberg Aae velkommen som fysioterapeut i kommunen, skriver Ann-Helen Strand på vegne av Hjemmetjenesten.

85.000,- til gode formål

Fra Averøy kommunes eget fond for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver er det nå foretatt årets tredje tildeling. Åtte søknader ble fremmet, fire ble innvilget tilskudd på til sammen kr. 85.000,- .

Kartlegging av turstier i og rundt Bruhagen

I Averøy er vi nå i gang med arbeid opp mot plan for friluftslivets ferdselsårer. Planen skal identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Sommeren 2022 setter vi et spesielt fokus på området Bruvoll-Bruhagen. Dette gjøres i nært samarbeid med kunnskapsrike frivillige entusiaster fra nærmiljøet og representanter fra Bruvoll bygdalag og Gammelfossens venner.   

Allemannsplikten

Selv om det nå er mulig å feriere i utlandet skal flertallet tilbringe det meste av ferien her i Norge, og mange vil ut og oppleve norsk natur. Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.