Allemannsplikten

Selv om det nå er mulig å feriere i utlandet skal flertallet tilbringe det meste av ferien her i Norge, og mange vil ut og oppleve norsk natur. Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter til å oppleve og å bruke naturen rundt oss. Og dette har vi full rett til, så lenge vi tar hensyn til grunneier, hverandre, planter og dyr.  

Fagleder med tro på tankesnu og forebygging

Formelt startet Kristi Garte (49) i jobben som fagleder ved Psykisk helsetjeneste 1. mai i år, men det var først etter å ha fungert i rollen i nesten ett år, at hun våget seg til å søke.  - I løpet av den tiden så jeg hvor bra og kjekk denne jobben er og jeg tenkte det var artig å prøve, sier hun

Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og fire spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Kvernes skytterlag, Averøykameratene, Rånes velforening og Sveggen vel mottar til sammen kr. 2.602.000,- i spillemidler i 2022. Gratulerer! 

Tilskudd til solbenker og susing i sivet

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Averøy 520 000 til utvikling av Bruhagen sentrum. Noen av pengene er alt brukt, blant annet til skisseprosjektet turveg Straumsvågen - Gammelfossen. Noen av pengene skal brukes til nye møbler og til en pop-up magisk elvepark.   

Storfangst til ungdomsfiske

Averøy kommune fikk napp og kr. 200.000 i tilskudd da vi søkte Nærings- og fiskeridepartementet om midler til å gjennomføre ungdomsfiske i Averøy sommeren 2022. Departementet fastsetter årlig forskrift om ungdoms rett til å delta i fiske,  ungdomsfiskeordningen. Målet med ungdomsfiskeordningen er å gi unge en inngang til fiskerinæringen.

Den autoriserte landmåler

Oppmålingsingeniør Berit Hôhle viser stolt og lykkelig fram beviset på at hun nå også kan titulere seg som autorisert landmåler . Det er en ettertraktet kompetanse og Berit er nr. 317 i landet med denne autorisasjonen. Nå har hun kompetansen som skal til for å bestyre en såkalt oppmålingsforretning. Averøy kommune gratulerer og er svært fornøyd med å ha Berit på laget.

Redusert åpningstid resepsjon kommunehus 1. juni - 12. august

I perioden 1. juni til 12. august reduserer vi vår åpningstid resepsjon kommunehus og holder da åpent fra kl. 10 til kl. 14.    

Rask e-læring om FNs bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et e-læringskurs om FNs bærekraftsmål. Kurset er for alle interesserte. Det gir en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er og sier noe om status for FNs bærekraftsmål i Møre og Romsdal.

Averøy kommune er med i nettverksarbeidet "Barn og unges helsetjeneste"

Averøy kommune er med i et nettverksarbeid/prosjekt rundt etablering av barn og unges psykiske helsetjeneste i Møre og Romsdal. Kommunepsykolog Hektor Hovgaard er med i prosjektgruppen og ledende helsesykepleier Oddrun Hoset og rådgiver Marte R. Vassli fra tildelingsenheten er kommunens kontaktpersoner. 

Herlig oppslutning om turvegens gjestebud

Onsdag 30. mars var det få ledige seter i kommunestyresalen. De fremmøtte lot seg begeistre over førsteutkastet til turvegen fra Straumsvågen til Gammelfossen.