Averøybudsjettet 2021 - økonomiplan 2021 - 2024

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 blir behandlet i formannskapet 17. november. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 10. desember. Averøy kommune skal bruke hele 432 millioner kroner på velferdstjenester til kommunens innbyggere og samfunnsutvikling neste år. 117 millioner går til investeringer. 

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Averøy markerer Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Årets tema er "spør mer, vær oppmerksom og vis interesse". I disse koronatider er dette tema særlig aktuelt.

Sammen former vi framtidens Averøy - velkommen til gjestebud

Averøy har samfunnsdelen av kommuneplanen ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggerne.

Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Influensavaksinering

Averøy kommune vil mest sannsynlig motta vaksiner fra Folkehelseinstituttet i slutten av oktober.

Konsekvenser som følge av Covid-19-pandemien («koronasituasjonen») i skoler og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler i Norge skal følge. Det er i utgangspunktet den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges, men lokale variasjoner kan forekomme dersom det oppstår stor lokal smitte i en kommune. Heldigvis har vi enda ikke hatt smittetilfeller i Averøy kommune.

Sveggøyveien tidvis stengt uke 36 grunnet veiarbeid

Mandag, tirsdag og onsdag uke 36 (31. august, 1. - 4. september) er hele Sveggøyveien stengt fra kl. 9 til kl. 12 grunnet veiarbeid. Under kan du lese mer om arbeidet som skal gjøres.

Aktiv familieferie

I år er Norge vårt fremste reisemål, og i Averøy kan familien få mange flotte opplevelser. Atlanterhavsveien der de kuleste bilmerkene spiller inn sine reklamefilmer, svevestien og plastkrabben  er et "must" når du besøker Averøy. Hva med å klatre på Bremsneshatten, padle rundt Håholmen, besøke stavkirke, museum, besøke en våre hvite sandstrender, gå på fjellet Gulltanna?

Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes: