Temauke om kjærlighet, vennskap, sorg og død ved Averøy ungdomsskole

Hva skal vi lære bort om 22. juli? Få av dagens skoleelever har egne minner om terrorangrepet 22. juli. Men det er de som skal viderefortelle 22.juli-historien til kommende generasjoner. Det forutsetter eierskap til historien, deltakelse og ikke minst en invitasjon inn i samtalene om 22. juli.  

Renovering av gangbro i Bruhagen

Multi Marine skal renovere gangbroa mellom parkeringsplass og Sentrumsbygget. Broen vil bli stengt noen dager. Vi ber publikum om å være obs og å vise hensyn. 

Med fokus på reiselivsnæringen

Averøy kommune inviterer deg til en prat om reiseliv og fremtidens reiselivsnæringer.  Hvor står reiselivet i Averøy i dag og hvor er næringen på veg? 

Kulturmidler 2023

Har ditt lag/din organisasjon søkt kulturmidler i år? Om ikke har dere en super sjanse til å rekke det. Fristen er flyttet til søndag 16. april. Averøy kommune fordeler årlig et driftstilskudd til lag og organisasjoner som har kulturaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddet fordeles etter antall medlemmer under 18 år. I tillegg fordeles et anleggstilskudd 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer til idrettslag som har egne anlegg.  

Innkomne listeforslag til kommunestyre og fylketingsvalget 2023

Partier og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalget. Listeforslaget må ha kommet fram til kommunen innen 31. mars kl. 12

En festdag på Kårvåg barneskole

Den 22. mars var det offisiell åpning av Kårvåg barneskole.  Dagen startet med at 150 elever var samlet til fest, sammen med ansatte, kommunedirektør, varaordfører og ordfører. Først var det underholdning ved Averøy kulturskole, før elevrådet holdt en flott tale. Så var det høytidelig klipping av snor.

Gründerkaffe

G ründerkaffen er et møtepunkt og en nettverksarena for de med en gründer i magen, for nystartede og for vel etablerte gründere.  Tirsdag 28. mars kl. 17-19 blåses det liv i gründerkaffen igjen. Velkommen! 

Listeforslag til kommunestyrevalget 2023

31. mars kl. 12 er fristen for å levere listeforslag. I 2021 kunne partiene for første gang levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Denne løsningen er utviklet videre, og det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene gjennom Valgdirektoratets nettside. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Tusen hjertelig takk til Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN og Averøy idrettsråd fyller Kontantkassa med kr. 200.000,-! Pengene skal i sin helhet gå til at barn og unge kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

Averøy blir lagt merke til nasjonalt

Hjemmetjenesten i Averøy har fått nasjonal oppmerksomhet for sin innovative og gode bruk av velferdsteknologi. KS, kommunesektorens interesseorganisasjon var på besøk forrige uke med et filmteam og laget en flott presentasjon til Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo 15. mars. Både Statsministeren, helseministeren, vår egen og mange av landets ordførere og kommunedirektører var til stede og fikk et lite innblikk i hvordan velferdsteknologi fungerer for både tjenestemottakere og ansatte.