600 000 kroner i støtte til Robust ungdom

Averøy ungdomsskole søkte i november Utdanningsdirektoratet om tilskudd til kompetansehevingstiltak i arbeidet med psykisk helse. Onsdag fikk skolen gladmeldingen om at vi i prosjektperioden fram til våren 2025, er tildelt nesten 600 000 i tilskudd for å ta i bruk det tverrfaglige undervisningsopplegg Robust Ungdom .

Smittesituasjonen - oppdatering 20. desember og info om vaksinering

I løpet av helga er det gjennomført screening av elever ved Utheim skole etter at det var positiv test hos en ansatt. Det har ikke blitt avdekket smitte hos elever ved Utheim skole.

Smittesituasjonen - oppdatering 17. desember

I løpet av fredag 17. desember har vi fått svar på 21 av 28 nye tester siden oppdateringen i går. Resultatene viser 1 ny positiv, som forventet ut fra at dette er en nærkontakt.

Smittesituasjonen - oppdatering 16. desember

Averøy kommune har denne uken screenet alle skoleelevene ved kommunens barne- og ungdomsskoler med hurtigtest. Screeningen har avdekket smitte som har blitt fulgt opp med PCR-tester, der åtte har vært positive de siste to siste dagene.

Smitteutbruddet - oppdatering 13. desember

Averøy kommune fikk mange nye smittede på torsdag og fredag i forrige uke, og det ble iverksatt lokale tiltak i tillegg til de nasjonale tiltakene. I løpet av helga har vi fått 3 nye positive prøvesvar og ytterligere 2 positive hurtigtester etter screening ved skolene i dag.

Større utbrudd og innføring av lokal forskrift

Averøy har i løpet av de siste to ukene fått 29 smittetilfeller, 15 av disse i går og i dag. Over halvparten av tilfellene er knyttet til et privat arrangement utenfor kommunen, og vi forventer flere positive tester tilknyttet dette arrangementet de nærmeste dagene. Utbruddet har spredt seg til nærkontakter, og flere barn ved kommunens skoler er berørt.

Nye nasjonale tiltak og hva de betyr for Averøy

Natt til torsdag 9. desember trer det i kraft en rekke nye nasjonale tiltak som skal vare i fire uker framover. Hva betyr tiltakene for oss i Averøy?

Fem nye smittetilfeller

Averøy kommune har de siste par døgnene fått registrert fem nye smittetilfeller, alle er nærkontakter av tidligere kjente tilfeller. Kartlegging av nye nærkontakter er igangsatt, og en har allerede god oversikt over situasjonen. 

Nye smittetilfeller 25. november

Smittevernlege David Mård meldte i går om fire nye smittetilfeller i kommunen. Disse og deres nærkontakter er satt i karantene/isolasjon og følges videre opp med jevnlig hurtigtesting. Dette er spredte tilfeller som ikke har noen sammenheng, og smittekilde er kjent for noen av tilfellene, men ikke alle. 

Gledelig folketallsvekst i tredje kvartal

SSBs kvartalsvise oversikt over endringer i befolkningen viser at Averøy økte folketallet med 44 personer fra andre til tredje kvartal i år. Første halvår var det nedgang, men nå ser det ut som dette har snudd og flere har flyttet inn enn ut i løpet av året. Folketallet pr. 1. oktober er 5822 personer.