Ungdomsfiske 2024 - Vi ønsker tilbud på leie av fartøy og skipper

Averøy kommune ønsker tilbud på leie av båt med skipper/veileder for gjennomføring av Ungdomsfiske 2024.

Gründerkaffe for gårdsgründere

Har du et gårdsbruk du ønsker å utvikle videre med nye produkter eller tjenester? Hoppid i Averøy kommune og Vindel AS skal i samarbeid med Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal Fylkeskommune arrangere informasjonsmøter med folk som ønsker å utvikle sitt bruk.

Vi gratulerer årets sykepleierledere

I dag kom fylkets leder og nestleder i sykepleierforbundet med honnør og ære til Gun-Towe Andersson og Hege Stemland i hjemmetjenesten. De to lederne fikk tildelt prisen «Årets sykepleierleder» og ble både overrasket, rørt og glade. 

Regnskapet for 2023 endte på 22,5 millioner i minus

Dette er et resultat som tapper sparekontoen vår vesentlig , sier økonomisjef Harald Kulstad Bergdal. Averøy kommune brukte med dette resultatet 6,6 millioner kroner mer av sparepengene enn forutsatt (17, 6 millioner).

Eiendomsskatt 2024

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 19.12.2023 å skrive ut eiendomsskatt for 2024 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2024 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er fremdeles redusert med 30%.

Kårvåg og Bremsnes barnehage blant topp 10 i foreldreundersøkelsen

All grunn til å feire! Foreldrene vurderer hvert år hvor fornøyd de er med barnehagen barna deres går i. Resultatene for 2023 viser at Averøy har to barnehager blant topp ti for Nordmøre (samt Heim og Hustadvika). Kårvåg barnehage er på 4. plass og Bremsnes barnehage på 8. plass.  

Averøy er nå den tredje største kommunen på Nordmøre

Averøy har hatt en god befolkningsvekst i 2023 med 83 personer. Ved årsskiftet teller vi 5955 innbyggere og dermed er Averøy den tredje største kommunen på Nordmøre når det gjelder innbyggertall.

Foreldregruppe for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse

Over vinterferien (uke 10) skal vi igang med foreldregruppe for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelse.

Meddommervalg 2024

Her finner du informasjon om vervet som meddommer i Averøy for de neste fire årene.

Psykisk helseteam for barn og familier

Tjenesten tilbyr hjelp til barn, ungdom opp til 16 år med deres familier. Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra fastlege.