Demenskoordinatoren inviterer til Pårørendeskolen høsten 2023

Dette er ett gratis tilbud for pårørende til personer med demens/ hukommelsessvikt.

Velkommen til foreldregruppe for barnehagebarn i Averøy kommune

Som foreldre har vi mange gleder og utfordringer. I en travel hverdag blir det lite tid til å tenke over hvor viktige vi er for barna våre. I program for foreldreveiledning legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer når det gjelder forholdet mellom barn og foreldre.

Rett på sak

Det har gått to uker siden Janne Iren Bekken (28) startet i jobben som byggesaksbehandler i Averøy kommune, og hun har allerede fått gjennom et par saker i forvaltningsutvalget, som hadde møte 24. august. Det må vi kalle å gå på sak.

Stor folketallsvekst første halvår 2023

I løpet av første halvår 2023 har folketallet i Averøy økt med hele 60 personer. Det betyr at pr. 1. juli 2023 var vi 5932 innbyggerne i Averøy. Økningen har fordelt seg veldig jevnt de to kvartalene med 33 personer fra januar til april og 27 fra april til juli.   

Averøy investerer i Robuste barn

Robuste barn er et utviklingsprosjekt og undervisningsprogram i livsmestring og folkehelse for småskolen (1.-4. trinn og SFO), ytviklet av Indre Østfold kommune. Senere skal de utvikle tilsvarende for mellomtrinnet (5.-7. trinn). Gjennom tidlig innsats i første klasse legger vi et godt grunnlag å bygge videre på. Prosjektet inkluderer også foreldrene. Vi ønsker å legge til rette for god foreldrekultur, inkludering, nettverksbygging og hjem-skole samarbeid.

Valg 2023

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Her er alt du trenger å vite for å delta i valget.

Bli med på friluftslivets uke

Friluftslivet står sterkt i Averøy. Fra første helg i september inviterer Norsk friluftsliv hele Norge til å bli med ut i naturen. Averøy Jeger- og Fiskerforbund arrangerer fiskeskole .  Om andre i Averøy har lyst til å delta er oppfordringen herved overbrakt. 

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Mer penger til idrett og fysisk aktivitet

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet har gjort sitt vedtak, og tre spillemiddelsøknader fra Averøy er gitt tilskudd i denne fordelingsrunden. Averøykameratene, IL Havørn og Averøy kommune mottar til sammen kr. 3.750.000,- i spillemidler i 2023. Gratulerer! 

Landøyda - Jacobea vulgaris – fjernes fra Bruhagen

Kommunens miljørådgiver har anbefalt at Landøyda fjernes fra Bruhagen sentrum. To av kommunehusets poteter har tatt affære. Planter er røsket opp med rota, puttet i søppelsekker og levert som restavfall til brenning.