På tur for turveg

I et fantastisk vintervær startet planleggingen av turveien langs Straumselva opp til Gammelfossen med en spasertur langs samme strekning torsdag denne uken. Her skal stedets historie, kulturminner, miljø og særpreg danne grunnlaget for turvegen.

600 000 kroner i støtte til Robust ungdom

Averøy ungdomsskole søkte i november Utdanningsdirektoratet om tilskudd til kompetansehevingstiltak i arbeidet med psykisk helse. Onsdag fikk skolen gladmeldingen om at vi i prosjektperioden fram til våren 2025, er tildelt nesten 600 000 i tilskudd for å ta i bruk det tverrfaglige undervisningsopplegg Robust Ungdom .

Gledelig folketallsvekst i tredje kvartal

SSBs kvartalsvise oversikt over endringer i befolkningen viser at Averøy økte folketallet med 44 personer fra andre til tredje kvartal i år. Første halvår var det nedgang, men nå ser det ut som dette har snudd og flere har flyttet inn enn ut i løpet av året. Folketallet pr. 1. oktober er 5822 personer. 

Nå skjer det!

I dag signerte varaordfører Svein Kongshaug og Eskild Røsand, daglig leder ved Betonmast Røsand AS, kontrakt for byggingen av den nye barneskolen i kommunen. Dette er den største investeringen noensinne i Averøy kommune.

Ungdomsrådet presenterte sitt nærmiljøforslag

Ingeborg Uran Utheim presenterte i dag ungdomsrådets forslag for nærmiljøanlegget på Bruhagen for landskapsarkitekt Mari Hagen, som har fått oppgaven å bearbeide forslaget videre.  

Beste idè for nærmiljøanlegget ved Straumsvågen

Ungdomsrådet har nå kåret årets vinnerforslag til idékonkurransen om nytt nærmiljøanlegg på Bruhagen. Ungdomsrådet fikk inn en rekke ulike forslag, både fra ungdommer og andre. Etter å ha vurdert alle forslagene landet ungdomsrådet på skissen utarbeidet av Sofie Mork, Julie Gustad, Harald Hoel Hasseløsæter og Halvor Bolli Edvardsen fra klasse 10A ved Averøy ungdomsskole.

Kommunene/NAV-kontorene på Nordmøre tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp

Averøy, Gjemnes og Kristiansund-kontorene tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.  

Nytt kommunestyre konstituert

Averøy har vært raskt ute med konstituering av nytt kommunestyre. Mandag 30. september var 23 nyvalgte representanter samlet for første gang og gjennomførte valg av ordfører, varaordfører, formannskap og underutvalg.  

Fakturautsendelser fra Averøy kommune

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Bremsneshatten og parkering

Averøy kommune og beboerne i nærområdet ber alle som besøker Bremsneshatten og Bremsneshola om å parkere på parkeringsplassen ved Djupbukta. For de som skal besøke klatrefeltet kan parkeringsplass ved Bremsnes skole også benyttes.