Deltakere på frivilligfeiringa 4. desember

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert til feiring av frivillige i Møre og Romsdal. I forkant har kommunen bedt om innspill fra innbyggerne på hvem som bør representere Averøy. Det kom inn 117 forslag. De utvalgte som skal representere frivillighet i Averøy er Anna Bae Fagereng, Per Dagfinn Fagerli, Bjørg Bergem og Sigmund Røeggen.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - formannskapets forslag til offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet 15. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026. De endret på to av tiltakene i forslaget - åpningstider for SFO ved de to barneskolene og at Langøy boligfellesskap blir driftet i samsvar med nivået boligfellesskapet har i omsorgstrappa.

Gangfelt og parkering i Bruhagen sentrum

Parkering forbudt - tenk på fotgjengere og trafikksikkerheten OBS: Det er ingen parkeringsplass foran hovedinngangen til Knutepunktet. Her er merket gangfelt, nedfelt midtrabatt for fotgjengere og her gjelder trafikkreglene. I januar 2022 skjedde en ulykke her og en person ble påkjørt og sendt til sykehus.

Applaus til Stikk-UT! sjefene i Averøy

Årets Stikk UT! i Averøy er evaluert. Heder og ære gis til den fantastiske gjengen som tilrettelegger for at vi kan ha Stikk UT!-trimmen i kommunen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Over en halv milliard skal brukes på tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2023. Årsbudsjett og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel fra 2023 til og med 2026. 

Litteraturkiosken på Bruhagen

Mandag 07.11.22 blir stående som en morsom merkedag. Det var dagen telefonkiosken kom til Bruhagen. Mulig noen tenker det er passé, vi tenker kulturhistorie og mer-åpent bibliotek. 

Kunstgressbanen innfrir miljøkrav

Gummigranulat fra kunstgressbaner er en stor kilde til spredning av mikroplast i Norge. Det er vedtatt en egen forskrift med en rekke krav som skal hindre denne forurensinga. Dette var en viktig årsak til renoveringen av kunstgressbanen på Bruhagen. Nå har Norges fotballforbund vært på befaring og testet banen i forhold til kravene. 

Politikerne evaluerer seg selv

Kommunestyret i Averøy har satt i gang et arbeid med å evaluere seg selv og har fått svar fra hver enkelt kommunestyrerepresentant på hva de mener om politisk innflytelse, engasjement, organisering og oppgavefordeling. Resultatene vil ha betydning for hvordan kommunestyret vil organisere seg etter kommunevalget neste år. Arbeidsgruppen som har ledet arbeidet sender nå sitt forslag ut til høring i de politiske partiene.

Det gule røret i Bruhagen

Det nærmer seg ferdigstilling av kulverten i Bruhagen. I dag har vi drøftet plastring av røret. Oversatt betyr det steinlegging av skjæringa rundt røret, fra vegen og ned til vannet. Det blir naturstein av norsk herkomst i farge mørk grå med innspill av bruntoner.   

Utbyggingen av fiberbredbånd på Averøya – en kraftig forbedring av dekningsgraden vår

For øyeblikket foregår det storstilt utbygging av fiberbredbånd på Averøya. Neas bygger ut og forlenger sitt eksisterende nett flere steder, og Telenor ferdigstiller i løpet av høsten sin utbygging på «Innersida».