Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024. Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Nå flytter vi inn!

Innspurten er i gang, de bærer og setter på plass. Ansatte og leverandører sørger for at Kårvåg barneskole fylles med materiell og utstyr og gjør skolen klar til første skoledag 2023. Det er bare å glede seg. 

Tildelinger fra kommunalt næringsfond i 2022

Kommunes næringsfond skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i Averøy. Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter og nyetablererer som bidrar til vekst ved å skape nye arbeidsplasser, som bygger opp om FNs bærekraftsmål. I 2022 er det delt ut 480.000,- fra fondet.

Deltakere på frivilligfeiringa 4. desember

Møre og Romsdal fylkeskommune har invitert til feiring av frivillige i Møre og Romsdal. I forkant har kommunen bedt om innspill fra innbyggerne på hvem som bør representere Averøy. Det kom inn 117 forslag. De utvalgte som skal representere frivillighet i Averøy er Anna Bae Fagereng, Per Dagfinn Fagerli, Bjørg Bergem og Sigmund Røeggen.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 - formannskapets forslag til offentlig ettersyn

Formannskapet behandlet 15. november kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026. De endret på to av tiltakene i forslaget - åpningstider for SFO ved de to barneskolene og at Langøy boligfellesskap blir driftet i samsvar med nivået boligfellesskapet har i omsorgstrappa.

Gangfelt og parkering i Bruhagen sentrum

Parkering forbudt - tenk på fotgjengere og trafikksikkerheten OBS: Det er ingen parkeringsplass foran hovedinngangen til Knutepunktet. Her er merket gangfelt, nedfelt midtrabatt for fotgjengere og her gjelder trafikkreglene. I januar 2022 skjedde en ulykke her og en person ble påkjørt og sendt til sykehus.

Applaus til Stikk-UT! sjefene i Averøy

Årets Stikk UT! i Averøy er evaluert. Heder og ære gis til den fantastiske gjengen som tilrettelegger for at vi kan ha Stikk UT!-trimmen i kommunen.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Over en halv milliard skal brukes på tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2023. Årsbudsjett og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel fra 2023 til og med 2026. 

Litteraturkiosken på Bruhagen

Mandag 07.11.22 blir stående som en morsom merkedag. Det var dagen telefonkiosken kom til Bruhagen. Mulig noen tenker det er passé, vi tenker kulturhistorie og mer-åpent bibliotek. 

Frivillige til å delta på stor feiring

Fylkeskommunen inviterer til stor feiring av frivilligheten i Møre og Romsdal. 2022 er Frivilligheta sitt år, og det markerer Møre og Romsdal fylkeskommune to dager til ende! Kom med innspill på hvem som bør delta fra Averøy!