Spillemiddelsøknader 2019

Frist for å melde spillemiddelsøknader 2019 er gått ut og innspurten med å få ferdigstilt søknadene er i gang.  

Folketallet øker igjen

Velkommen til alle 19 som kan kalle seg averøyinger i løpet 2. kvartal 2018. Nå er vi til sammen 5865 innbyggere i kommunen og vi har aldri før vært flere. Det er også hyggelig å se at det er fødselsoverskudd (flere fødte enn døde) dette kvartalet.

Kommunens politikontakt

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og han presenterte seg og sin rolle for kommunestyret tidligere i sommer.

Nedgang i folketallet 1. kvartal

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.

Borgertog 17. mai

Ordføreren og flere inviterer lag og foreninger til å danne felles borgertog på Bruhagen 17. mai. Still med kreative innslag er oppfordringen. Beste innslag blir premiert. Oppstilling kl 15.45.

100 000 til kulturminneplan

Averøy kommune har fått 100 000 kroner i støtte fra Riksantikvaren til arbeidet med kulturminneplan. Kommunestyret har allerede vedtatt planprogram for arbeidet. Kulturminneplanen vil styrke kompetansen på lokal kulturarv og bidra til at kommunen tar gode grep for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljø.

Kurs i styrekompetanse

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.    

Spørreundersøkelse om reisevaner mellom Averøy og Kristiansund

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.

Send oss brev og dokumenter som eDialog

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Ønsker du å vinne KBK-sesongkort?

Averøy kommune trekker også i år ut heldige averøyinger som kan få gleden av å benytte sesongkort til KBKs hjemmekamper i eliteserien. Vi trekker ut fire billetter til hver av hjemmekampene; for hver kamp trekkes det ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) i de respektive kampene.