Sammen former vi framtidens Averøy - velkommen til gjestebud

Averøy har samfunnsdelen av kommuneplanen ute på høring, og ønsker innspill fra innbyggerne.

Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner. 

Influensavaksinering

Averøy kommune vil mest sannsynlig motta vaksiner fra Folkehelseinstituttet i slutten av oktober.

Konsekvenser som følge av Covid-19-pandemien («koronasituasjonen») i skoler og barnehage

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler i Norge skal følge. Det er i utgangspunktet den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå som skal følges, men lokale variasjoner kan forekomme dersom det oppstår stor lokal smitte i en kommune. Heldigvis har vi enda ikke hatt smittetilfeller i Averøy kommune.

Aktiv familieferie

I år er Norge vårt fremste reisemål, og i Averøy kan familien få mange flotte opplevelser. Atlanterhavsveien der de kuleste bilmerkene spiller inn sine reklamefilmer, svevestien og plastkrabben  er et "must" når du besøker Averøy. Hva med å klatre på Bremsneshatten, padle rundt Håholmen, besøke stavkirke, museum, besøke en våre hvite sandstrender, gå på fjellet Gulltanna?

Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

KommuneTV er nå på plass

Kommunestyrets møte 22. juni blir første sending. Behandling av sakene starter ca. kl. 12.

Ruteendringsprosessen 2021

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker innspill til den årlige ruteendringsprosessen.

Hyggelig start på året med befolkningsvekst

I løpet av årets første 3 måneder økte folketallet i Averøy med 11. Det betyr at vi nå er 5799 innbyggere. Av de fire kommunene på Nordmøre som hadde vekst i folketallet 1. kvartal, hadde Averøy den største veksten. Fylket samlet hadde nedgang i folketallet i samme periode.