På tur for turveg

I et fantastisk vintervær startet planleggingen av turveien langs Straumselva opp til Gammelfossen med en spasertur langs samme strekning torsdag denne uken. Her skal stedets historie, kulturminner, miljø og særpreg danne grunnlaget for turvegen.

600 000 kroner i støtte til Robust ungdom

Averøy ungdomsskole søkte i november Utdanningsdirektoratet om tilskudd til kompetansehevingstiltak i arbeidet med psykisk helse. Onsdag fikk skolen gladmeldingen om at vi i prosjektperioden fram til våren 2025, er tildelt nesten 600 000 i tilskudd for å ta i bruk det tverrfaglige undervisningsopplegg Robust Ungdom .

Gledelig folketallsvekst i tredje kvartal

SSBs kvartalsvise oversikt over endringer i befolkningen viser at Averøy økte folketallet med 44 personer fra andre til tredje kvartal i år. Første halvår var det nedgang, men nå ser det ut som dette har snudd og flere har flyttet inn enn ut i løpet av året. Folketallet pr. 1. oktober er 5822 personer. 

Averøybudsjettet 2022 - kommunedirektørens forslag

Godt og vel 480 millioner skal gå til tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2022. I går ble kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 - 2025 offentliggjort. Innretningen på forslaget er i samsvar med satsinger i kommuneplanen og sektorplaner, demografiske endringer, nasjonale føringer og andre sentrale styringsdokumenter. 

Bilder og film fra skoletomta

Etter en lang periode med regn, ble det endelig opphold og sol noen dager. Det ga flotte forhold for de som jobber på skoletomta på Rangøykrysset, og gode forhold for en film- og fotoshoot. 

Ny statsforvalter på besøk

I dag fikk Averøy kommune besøk av den nye statsforvalteren i Møre og Romsdal, Else-May Norderhus. Sammen med assisterende statsforvalter Rigmor Brøste er hun nå på rundreise i fylket, på en såkalt roadtrip.

Besøkte skoletomta

I dag hadde 4. klasse på Utheim skole turdag, og da var det helt naturlig å legge turen ut til Rangøykrysset for å se på framdriften med ny-skolen. Det skjer mye i området både med ny vei inn til tomta, og på selve skoletomta. Det er bare litt over ett år til elevene kan flytte inn i den nye skolen.

Nå får du digitalt valgkort

Denne uken sender Valgdirektoratet ut 3,5 millioner digitale valgkort. - Dette markerer starten på valget, sier direktør Bjørn Berg.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 12. juli - 10. september.

Nå skjer det!

I dag signerte varaordfører Svein Kongshaug og Eskild Røsand, daglig leder ved Betonmast Røsand AS, kontrakt for byggingen av den nye barneskolen i kommunen. Dette er den største investeringen noensinne i Averøy kommune.