Eiermøte i Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.

Kulturminneplan 2019 - 2023 - høring

Formannskapet vedtok å legge ut forslag til kulturminneplan for Averøy på høring. Høringsfristen er satt til 10. juli 2019. Vi ser fram til å motta tilbakemeldinger, som kan sendes elektronisk til post@averøy.kommune.no . Planforslaget og saksframlegget finner du her.

Informasjon om kunstgressbanen

Det er vedtatt å erstatte utslitt dekke med gummigranulat med nytt og miljøvennlig dekke uten granulat. I tillegg skal løpebanene rundt banen asfalteres, som grunnlag for å legge tartandekke. Arbeidet er dessverre forsinket. Vi har behov for å innhente mer fakta før arbeidet settes i gang.

Valglister kommunestyrevalget

Sju partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019 i Averøy.  Valglistene ble godkjent av valgstyret 28. mai 2019.

Hva mener du om forslag til nytt rutetilbud i Kristiansund og Averøy?

 Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommuner med en plan om et nytt og bedre kollektivtilbud fra og med 01.05.2020. Nå inviterer fylkeskommunen kommunene og andre interessenter til å komme med innspill til forslaget som er ute på høring. (PDF, 2 MB)  

eRom i hjemmetjenesten

Averøy omsorgssenter tok i bruk eRom i mars. Dette skal bidra til å forenkle dokumentasjonene for ansatte, samt heve og sikre kvaliteten på tjenesten den enkelte beboer har.

Fakturautsendelser fra Averøy kommune

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Høringsbrev - Plan for oppfølging av skolefravær i Averøyskolen

I Norge har Barn og unge plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Plikten kan ivaretas gjennom offentlig grunnskoleopplæring eller gjennom annen, tilsvarende opplæring.

Søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging - høring

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Listeforslag til kommunestyrevalget

Listeforslagene som kommer inn til valgstyret skal legges ut til offentlig ettersyn etter hvert som de kommer inn. Her er listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 i Averøy. (PDF, 36 kB)  Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i listene fram til valgstyrets endelige godkjenning 28. mai 2019. Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.