Driftstilskudd til kulturarbeid 2021

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2021.

Pengesedler - Klikk for stort bildeDriftstilskuddet  (kr.100 000 i 2021) blir fordelt etter antall registrerte medlemmer under 18 år.

Anleggstilskuddet (kr 150 000) fordeles 70 % likt og 30 % etter antall medlemmer under 18 år.

Husk å legge ved årsmelding og regnskap for 2020. Søknader som mangler dette, blir ikke behandlet.

Søknadsskjema og retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.