Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 21. mai til og med 31. mai 2019, i hovedsak på natt.

Varierende trykk og misfarget vann kan forekomme i forbindelse med arbeidene.

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen Kristiansund - Molde - som går av stabelen 16. mai.

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal deler årlig ut en kulturlandskapspris, for å setter fokus på den viktige rollen landbruket har som forvalter av kulturlandskapet, og på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer.

Privatpersoner og foreninger oppfordres også i år til å rydde langs veier og i friområder i Averøy. Ta kontakt med kommunen for utlevering av sekker og avtale om innhenting.


 

Hytterenovasjonscontainerne er kun for vanlig husholdningsavfall (kjøkkenavfall) fra hytter og fritidsbebyggelse. Farlig avfall, EE-avfall, byggeavfall ol. skal leveres på miljøstasjonen.

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen Kristiansund - Tromsø - som går av stabelen søndag 5. mai.

"Hold Midt-Norge rent" fellesskapet fortsetter også i år med strandrydding. Vi er straks klar for årets ryddeaksjon. Vi oppfordrer alle til å være med å rydde, så skal vi prøve å gjøre det så enkelt som mulig for dere underveis.

Averøy kommune ønsker alle innbyggere og besøkende en riktig god påske!

Nettverkskabel 1

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden.