Varsel om stor skogbrannfare

Meteorologisk institutt varsler om stor skogbrannfare på oransje nivå for ytre strøk av Møre og Romsdal.  Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt. Vær svært forsiktig med åpen ild. 

Oppfriskningsdose av koronavaksinen til aldersgruppen mellom 18 og 64 år - 1. og 15. desember

Helsemyndighetene har åpnet for at de i aldersgruppen 18-64 år som selv ønsker en oppfriskningsdose av koronavaksinen, kan la seg vaksinere.

Formell overtakelse av Kårvåg barneskole

Tirsdag 22. novermber 2022 var det klart for den formelle overtakelsen av Kårvåg barneskole. Fra både byggherre Averøy kommune og entreprenøren Betonmast Røsand AS ble det gode samarbeidet i byggeprosessen framhevet. 

Kunngjøring med invitasjon

Du er herved invitert til å være med på å stake ut videre kurs for Averøys arbeid med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi skal i gang med arbeid med ny plan. P lanen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.  

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv; i 2021 var det 658 selvmord i Norge. Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk, det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Over en halv milliard skal brukes på tjenester og samfunnsutvikling i Averøy i 2023. Årsbudsjett og økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel fra 2023 til og med 2026. 

Asfaltering - Sveggøyveien

Sveggøyveien vil bli asfaltert torsdag 20. oktober.

Kårvåg barneskole - årets julegave!

I dag, tirsdag 11. oktober var det siste byggherremøte før overtakelse av Kårvåg barneskole. Overtakelsen skjer om en måneds tid, og det er et praktbygg elever, personale og lokalbefolkning kan ta i bruk når skolen starter opp etter jul. Ordfører Ingrid Rangønes og kommunedirektør Berit Hannasvik fikk en eksklusiv omvisning i forbindelse med dagens møte.

Robuste ungdommer

Onsdag 28. september braket det løs med første samling av undervisningsopplegget “Robust Ungdom” ved Averøy ungdomsskole. Robust Ungdom er et  undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring som Averøy ungdomsskole har valgt å satse på.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden den 10. oktober. Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa.