Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen i Averøy kommune er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2021 ha meldt sine planer til kommunen. Søknaden leveres elektronisk.

I forbindelse med erstatning av stikkrenne i Sveggøyveien, blir veien stengt mandag 10.08.20 mellom klokka 09.00-13.00.

I uke 32 begynner Averøy kommune med oppgradering av Sveggøyveien.

Oppgradering for Sveggøyveien er planlagt i en periode over 5 uker.

Arbeidene starter ved snuplassen-Slottet. Her blir det erstatning av topplag grus og grøfterens.

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2019/2020, må søke på nytt for barnehageåret 2020/2021.

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Vi er midt i en krevende ferieavvikling, spesielt for vår helse- og omsorgstjenester. Fortsatt har vi ikke påvist smitte i vår kommune. Vi håper å møte høsten med samme status, og at presset på våre tjenester ikke blir ekstra utfordret i denne tiden. Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Tiltakene som er satt i verk har hatt god effekt. 

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes: