Fra 8. januar 2020 sender Tildelingsenheten ut vedtak og brev elektronisk.  Alle som mottar digital post, vil motta varsel på e-post og/eller SMS.

 

Halse - Holm - Fausa

Averøy, Gjemnes og Kristiansund-kontorene tilbyr nå digital søknad om sosialhjelp.

 

For å effektivisere saksbehandlingen, og for å gi bedre service er det innført nye åpningstider ved Plan & utvikling med virkning fra 2.januar 2020. Hvis du vil ta opp konkrete saker med oss ønsker vi at du bestiller time. Da har vi satt av tilstrekkelig med tid og er bedre forberedt.

I forbindelse med kommunestyrets budsjettmøte, ble det også prisutdeling til årets Bråtthest (Angel Smenes). I tillegg mottok Silje Knutsen Kippernes sin utmerkelse som nominert fra Averøy til århundrets idrettsutøver i Møre og Romsdal i forbindelse med idrettskretsens 100-års jubileum tidligere i år. Magne Hoset var også nominert i den forbindelse.

Fra nyttår får du nytt renovasjonsselskap. Fra og med 1. januar 2020 slår de tre interkommunale selskapene Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS seg sammen - og blir til miljøselskapet ReMidt IKS. Det nye selskapet omfatter 17 kommuner med til sammen 130 000 innbyggere. 

Det ble et langt budsjettmøte 12. desember. Hele 12 timer gikk med og svært mange saker ble behandlet. De største var økonomisk ramme og dimensjonering av ny skole og budsjett- og økonomiplan 2020 - 2023. I den siste saken ble formannskapets forslag vedtatt med noen få justeringer.

Ta Tak er et kurs for deg som er pårørende til noen som sliter med sin psykiske helse og/eller rusmiddelavhengighet. Kurset holdes i Averøy kommune med oppstart torsdag 30. januar fra kl. 18.00 – 20.30.

Lørdag 30. november kl. 13.00 tennes julegrana utenfor kommunehuset på Bruhagen

Bestilte krus og skåler for StikkUT! 2019 har nå kommet til Servicekontoret på kommunehuset. Motivet av bærplukkere i skogen, er tegnet av Signe Louise Aasen. Dette er fjerde året på rad at Aasen leverer motiv til artiklene.

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.