Mestringssenteret er et åpent og gratis kommunalt tilbud til alle som bor i Averøy kommune. Her kan du treffe andre og bli et viktig medlem i et godt sosialt fellesskap. Senteret er åpent mandag til fredag kl 9-15, onsdager forbeholdt aldersgruppen 16-35 år – Mestringssenteret UNG.

Deltakerne i Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS, HAMOS Forvaltning IKS og Envina IKS har besluttet å etablere miljøselskapet ReMidt IKS. I forbindelse med kommunestyrenes behandling av forslaget til sammenslåingen av de tre selskapene ble det lagt til grunn at alle kommunene skulle innføre like renovasjons- og slamforskrifter.

Sju partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019 i Averøy.  Valglistene ble godkjent av valgstyret 28. mai 2019.

Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2019 ha meldt sine planer til kommunen. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Søknaden leveres elektronisk.

Vi har noen midler igjen på bevilgningene til grøfting og til SMIL-tiltak (spesielle miljøtiltak i jordbruket) for 2019.

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen Kristiansund - Mjøndalen som går av stabelen 25. august.

Vi har fått tilbakemelding om at det er lite informasjon tilgjengelig om status i arbeidet med ny skole. Under er en lenke som gir en kort oppsummering for arbeidet så langt. Vi oppdaterer artikkelen med framdriftsplan i løpet av sommeren.

Sommeravslutningene er over, overganger og forandringer er markert, og vi er klare for sommer. Dette ordet, som inneholder så mange drømmer. Ei tid fylt av forventning. Om lave skuldre, gode dager og solskinn. Det siste er et noe usikkert prosjekt, når en bor på disse kanter. Men som nordmøringer flest lever vi i håpet og trua, og mang en sommer har blitt brukt til å håpe på bedre vær.

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.