Helsedirektoratet ønsker brukernes tilbakemeldinger om hvordan de opplever det kommunale tilbudet innen psykisk helse og rustjenester. Undersøkelsen pågår i mai, juni og juli. Pårørende til barn og unge (under 16 år) oppfordres også til å delta.

Som en del av politireformen har alle landets kommuner fått tildelt en politikontakt. Politioverbetjent Eirik-Andrè Sæther er vår politikontakt, og i kveld skal han presentere seg og sin rolle for kommunestyret.

B-O Service AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø ved eiendommen 78/191, Storsandøyvegen 283.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sendt ut oversikt over befolkningsendringene for 1. kvartal 2018. For Averøy viser det en nedgang på 13 personer. Lave fødselstall og lav nettoinnvandring (også på landsbasis) er hovedårsaken.

Vi starter arbeidet med lokal kulturminneplan, og ønsker velkommen til oppstartsmøte på kommunehuset 31. mai kl. 18.00 - 20.00. Møtet er åpent for alle, og vi oppfordrer spesielt aktuelle lag, organisasjoner og interesserte privatpersoner til å møte opp.

Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, og som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler.

Som følge av disse vedtakene sender formannskapet med dette «Forslag til forskrift om nye skolekretsgrenser i Averøy kommune» ut på høring.

Året 2018 startet med redusert bemanning og kapasitet på byggesaker. Nå har vi fått på plass to nye rådgivere, Berit Sevaldsen og Janne Kristiansen, som sammen med Dordi Smenes utgjør kommunens byggesaksavdeling. I tillegg er Magna Bergem tilsatt som rådgiver innen landbruk, etter Kari Vik som nå har blitt pensjonist.

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB), kommunale planer og strategier. Søknadsfrist i 2018 er 2. mai.

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 2. mai til og med 9. mai 2018, i hovedsak på natt.

Varierende trykk og misfarget vann kan forekomme i forbindelse med arbeidene.

1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I Averøy er det 12 turer med variert gradering, noen gamle og noen nye. Nytt Stikk UT-kart blir sendes alle husstander i løpet av uke 17, og nytt av året er at alle Stikk UT!-turene i fylket er presentert på samme kart og i samme nettløsning.