NAV Averøy holder sitt publikumsmottak stengt fra og med fredag 13.03.2020 og inntil videre.

Her finner du et informasjonsskriv om hvordan du kan nå NAV Averøy.

Vi jobber på skole, men skolene ble stengt, og vi tenkte: Hva med oss nå? Vi var så heldige å få delta i den fantastiske jobben som hjemmetjenesten yter. Her ble vi godt mottatt av nye kolleger og brukere.

Vi i hjemmesykepleien får stadig nye oppgaver i denne tiden. En utfordring er å teste personer med mistanke om covid-19. I samarbeid med legesenteret på Bruhagen har vi nå opprettet en "Drive-through-teststasjon" på Bremsnes.

I dag presenterer vi Line Vassgård, Håkon Dretvik og Else Johanne Ingeborgvik, som i koronakrisen tar utfordringen fra en arbeidsdag i grunnskolen og over til psykisk helsearbeid.

Fra 2020 er alle norske kommuner pålagt å ha et psykologtilbud. Averøy kommune er derfor svært glad for å presentere Hektor Børdal Hovgaard (43), som startet i jobben som kommunepsykolog mandag denne uken.

Disse blide og positive damene (bildet) synes det er godt å kunne bidra og være til nytte i dagens situasjon. De arbeider til vanlig på skole og barnehage, men har de siste dagene hjulpet oss på Averøy omsorgssenter (AOS) med måltider og aktiviteter. De synes det er kjekkere å kunne komme seg ut i arbeid der det er mulig enn å måtte være hjemme siden deres vanlige arbeidssteder er stengt.  Positivt at ressurser kan flyttes til andre steder i kommunen i forbindelse med korona. 

Averøy Kommune har fakturert eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter for 1. kvartal 2020. Disse har forfall 30. april. Averøy kommune legger til rette for å hjelpe de som har betalingsutfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

En stor takk til alle som har registrert seg etter oppfordringen på hjemmesida hvor vi ba personer med helsefaglig bakgrunn registrere seg.

Under følger råd om stressreduserende tiltak, blant annet bygget på informasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.