Publikumsbading i svømmehallen er dessverre avlyst 4. januar; svømmehallen åpner igjen 11. januar.

Restavfall - rute 1 - Averøy tømmes 31. desember 2018

Kommunehuset 1

  Søknadsfrist for begge stillingene: 13. januar 2019

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 – sak 66/2018, å legge forslag til ny forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Averøy kommune med vedlegg, ut på ny offentlig høring med frist 1.3.19.

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2018 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2017/2018 har om lag 310 barn plass i barnehage.

Kommunestyret vedtok 13. desember formannskapets forslag til årsbudsjett og økonomiplan med få endringer. Det ble overført 200 000 fra havbruksfond til næringsfond. I tillegg vil kommunestyret ha nærmere utredning av disse funksjonene: folkehelsekoordinator, demenskoordinator og logoped.

Kommunestyret delte i går ut den årlige "Bråtthesten" - bilde, blomster, heder og ære til personer eller organisasjoner som gjør en positiv og uegennyttig innsats for kommunens kulturliv. I år fikk UL Utheim denne utmerkelsen for sine mangfoldige oppgaver og arrangement, til glede for kommunens befolkning.

Kommunens faste plankomite håper nå på fortgang i arbeidet med den nye skolen som skal bygges ved Rangøykrysset. I forbindelse med reguleringsarbeidet, har kommunen fått innsigelser som har ført til at administrasjonen har vært nødt til å supplere planene med nye vurderinger og analyser. Nå mener plankomiteen at innsigelsene er besvart og jobber videre med romprogrammet.