Influensavaksinering 2023 for risikogruppen

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er: Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsbolig og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser Barn og voksne med: diabetes mellitus, type 1 og 2 kronisk lungesykdom (inkludert astma) kronisk hjerte-/karsykdom, alvorlig hjertesvikt kronisk leversvikt kronisk nyresvikt kronisk nevrologisk sykdom eller skade, med nedsatt lungekapasitet nedsatt immunforsvar, eller evt husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar svært alvorlig fedme (KMI over 40) Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie annen alvorlig og/eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege                                                                                                                                                                       

Det nye kommunestyret - valgresultater

Valgstyret møttes i kveld kl. 17.30 og godkjente det endelige valgresultatet inkludert kandidatkåringen (som viser det nye kommunestyret). Vi viser for øvrig til NRKs publisering av valgresultat for Averøy.

Økt skogbrannfare - vær forsiktig!

Med det tørre været vi opplever på Nordmøre for tiden, øker faren for skog-, gress- og lyngbrann. Meteorologisk institutt har gitt farevarsel for skogbrann i Trøndelag og deler av Møre og Romsdal.  

Det gode arbeidet i Averøy med psykisk helse og rus blir lagt merke til

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid skriver om hvordan Averøy kommune satser på forebyggende arbeid og hvor sentral erfaringskonsulenten er i dette. Kudos til Hilde, Kristi og hele teamet for mot, medmenneskelighet og faglig styrke. 

Carina Ellingvåg tilbake der hun trives aller best!

Vi har gleden av å ønske Carina Ellingvåg velkommen tilbake til Averøy kommune og som enhetsleder for Botjenesten. Hun er godt kjent i kommunen vår, både blant brukere, pårørende og samarbeidspartnere av Botjenesten. Hun har vært her før - i 10 år som fagleder. For tre år siden fikk hun jobben som daglig leder ved Nordmøre Krisesenter og har med seg nyttig erfaring fra denne jobben. Nå er hun tilbake til tjenesten som står vernepleieren aller nærmest. Her trives hun! 

Skaff deg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. 

Digital hjelp

Strever du med å bruke digitale hjelpemidler? Du kan få hjelp av Simon Folland, som kommer til Averøy bibliotek mange onsdager fram mot sommeren.

Eiendomsskatt 2023

Kommunestyret i Averøy vedtok i møte 08.12.2022 å skrive ut eiendomsskatt for 2023 på alle faste eiendommer i hele kommunen. Generell skattesats for 2023 ble fastsatt til 7 promille, skattesats for boliger og fritidseiendommer ble fastsatt til 4 promille, og skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget ble fastsatt til 7 promille. Takstgrunnlaget for bolig- og fritidseiendommer er fremdeles redusert med 30%.

Høring - forskrift om godtgjøring folkevalgte

Formannskapet vedtok i møte 19.4.2022 sak 21/22 å sende forskrift om godtgjøring til folkevalgte ut på høring. Høringsfristen er satt til 4. april.  

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.