Det vises til kommunestyrets vedtak om å bygge ny skole i Rangøykrysset, og som skal erstatte Henda, Meek og Utheim skoler.

Som følge av disse vedtakene sender formannskapet med dette «Forslag til forskrift om nye skolekretsgrenser i Averøy kommune» ut på høring.

Året 2018 startet med redusert bemanning og kapasitet på byggesaker. Nå har vi fått på plass to nye rådgivere, Berit Sevaldsen og Janne Kristiansen, som sammen med Dordi Smenes utgjør kommunens byggesaksavdeling. I tillegg er Magna Bergem tilsatt som rådgiver innen landbruk, etter Kari Vik som nå har blitt pensjonist.

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB), kommunale planer og strategier. Søknadsfrist i 2018 er 2. mai.

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 2. mai til og med 9. mai 2018, i hovedsak på natt.

Varierende trykk og misfarget vann kan forekomme i forbindelse med arbeidene.

1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I Averøy er det 12 turer med variert gradering, noen gamle og noen nye. Nytt Stikk UT-kart blir sendes alle husstander i løpet av uke 17, og nytt av året er at alle Stikk UT!-turene i fylket er presentert på samme kart og i samme nettløsning.

Privatpersoner og foreninger oppfordres også i år til å rydde langs veier og i friområder i Averøy. Ta kontakt med kommunen for utlevering av sekker og avtale om innhenting.

Foreninger og private oppfordres til å rydde strender. Kampanjeperioden er 1. mai - 20.juni 2018, men rydding kan pågå hele året!

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Flyktningetjenesten i Averøy inviterer til Internasjonal lunsj i kantina på kommunehuset lørdag 21. april kl. 13.00 - 15.00

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.