Kart - omkjøring - Utheimsveien 19

På grunn av utskifting av stikkrenne vil Utheimsveien  - mellom Utheimsveien 141 og Utheimsfeltet - stenges torsdag 18. juli mellom klokken 09.00 og 14.00.

På grunn av oppgradering, blir Storsandøyveien stengt i 3 timer; mandag 8. juli mellom klokken 09.00 og 12.00.

Vi har fått tilbakemelding om at det er lite informasjon tilgjengelig om status i arbeidet med ny skole. Under er en lenke som gir en kort oppsummering for arbeidet så langt. Vi oppdaterer artikkelen med framdriftsplan i løpet av sommeren.

Sommeravslutningene er over, overganger og forandringer er markert, og vi er klare for sommer. Dette ordet, som inneholder så mange drømmer. Ei tid fylt av forventning. Om lave skuldre, gode dager og solskinn. Det siste er et noe usikkert prosjekt, når en bor på disse kanter. Men som nordmøringer flest lever vi i håpet og trua, og mang en sommer har blitt brukt til å håpe på bedre vær.

Januar 2019 signerte rådmennene fra Averøy, Kristiansund, Smøla og Aure avtalen for Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR). Fredag 21. juni hadde samarbeidet sitt første eiermøte, med gode tilbakemeldinger på samarbeidet så langt. Brannsjefen bebudet også at kommunene må til med noen investeringer i årene framover.

Det blir begrenset kapasitet på byggesak neste uke (uke 26) pga innføring av nytt datasystem. Hvis publikum ønsker kontakt kan de henvende seg til oss på telefon og mail.

29. juli starter Gunhild Marie Settem Târingskog (32) i jobben som vår nye biblioteksjef. Gunhild er opprinnelig fra Surnadal. Nå flytter hun hjem til Nordmøre etter studier i Oslo og fire år med jobb ved Eksjô stadsbibliotek i Sverige.

Formannskapet vedtok å legge ut forslag til kulturminneplan for Averøy på høring. Høringsfristen er satt til 10. juli 2019. Vi ser fram til å motta tilbakemeldinger, som kan sendes elektronisk til post@averøy.kommune.no. Planforslaget og saksframlegget finner du her.

Sju partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019 i Averøy.  Valglistene ble godkjent av valgstyret 28. mai 2019.

 Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommuner med en plan om et nytt og bedre kollektivtilbud fra og med 01.05.2020. Nå inviterer fylkeskommunen kommunene og andre interessenter til å komme med innspill til forslaget som er ute på høring. (PDF, 2 MB)