Telefontrøbbel

Etter noe uvær har vi noen vansker (ustabilitet) med telefon-nettet i dag.  

Koronapandemien - økt smitte i regionen

Det er nå et smitteutbrudd i Molde, som beskrives som alvorlig. I Averøy er det ingen påvist smitte, og heller ingen indikasjoner på forbindelser mellom våre innbyggere og smitteutbruddet i Molde. Vi følger situasjonen tett og anbefaler på det sterkeste å følge de nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen la fram 5. november.    

522 000 kroner til tursti Follandsvatnet rundt

Gladmelding fra vår saksbehandler på spillemidler, Ragnhild Sophie Berthinussen: Fylkeskommunen har fordelt restmidler fra spillemidlene, og Follandsvatnet rundt har fått 522 000 kroner. 

Sterk anbefaling om karantene for studenter

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2019/2020, må søke på nytt for barnehageåret 2020/2021.

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Bråtthesten 2020 - forslag på kandidater

Ordfører Ingrid Rangønes ønsker forslag på kandidater til Bråtthesten 2020. Kulturprisen Bråtthesten er en hedersbevising og påskjønnelse. Den gis til personer, lag eller organisasjoner som uegennyttig har utført, eller lagt til rette for, tiltak innenfor kulturlivet i Averøy på en særlig positiv måte.

Bestille koronatest på nett

Nå kan innbyggerne i Averøy bestille koronatest på nett. Bestilling av koronatest blir da en døgnåpen tjeneste hvor du kan bestille test både for deg selv og for andre. Prøver frem i tid kan dessverre ikke bestilles på c19.no. Vennligst ring dersom du har behov for å bestille time frem i tid.  

Offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av MTB ved Pure Norwegian Seafood AS, Hendneset

Det foreligger søknad fra Pure Norwegian Seafood AS om utvidelse av MTB fra 130 til 1000 tonn for ventemerdanlegget ved deres slakteri på Hendneset i Averøy.

Ungdomsråd med stort engasjement

Nyvalgt ungdomsråd for "sesongen" 2020/2021 er valgt, og har allerede gjennomført sitt første møte. Der ble de enige om at de ønsker å invitere seg selv til kommunestyremøte 26.oktober. Da ønsker de å presentere seg selv og snakke om saker de engasjerer seg for, spesielt i forkant av budsjettrunden som kommer nå i høst.