1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I Averøy er det 12 turer med variert gradering, noen gamle og noen nye. Nytt Stikk UT-kart blir sendes alle husstander i løpet av uke 17, og nytt av året er at alle Stikk UT!-turene i fylket er presentert på samme kart og i samme nettløsning.

Privatpersoner og foreninger oppfordres også i år til å rydde langs veier og i friområder i Averøy. Ta kontakt med kommunen for utlevering av sekker og avtale om innhenting.

Foreninger og private oppfordres til å rydde strender. Kampanjeperioden er 1. mai - 20.juni 2018, men rydding kan pågå hele året!

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen KBK - Bodø/Glimt 22. april.

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 18. mai 2018. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Flyktningetjenesten i Averøy inviterer til Internasjonal lunsj i kantina på kommunehuset lørdag 21. april kl. 13.00 - 15.00

Onsdag 25. april arrangerer Kristiansund og Nordmøre næringsråd (KNN) kurs i styrekompetanse. Kurset gir god kunnskap om styret sin rolle, og hvordan det kan bli en viktig ressurs i utvikling av din bedrift.

 

 

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen arbeider med kollektivtilbudene i Averøy og Kristiansund, og ønsker i den forbindelse å kartlegge bruken og behovet for kollektivtrafikken. De har derfor lagt ut to spørreundersøkelser som er rettet mot de som reiser kollektivt i dag eller som reiser på andre måter.

Averøy kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.