Studenten i samtale med NRK

NRK Møre og Romsdal har hatt samtale med student Silje Tonette Hammerø Kroknes (22) som jobber med kartlegging av friluftslivets ferdselsåre i Averøy. Lytt til samtalen  

Ungdom i sommerjobb

Halvparten av sommerungdommene er nå ferdig med sine 3 uker på sommerjobben i hjemmesykepleien.

Vedtatt – Ny fartsforskrift i sjø – Sveggesundet

Averøy kommunestyre vedtok i møte 20.06.22 «Forskrift om fartsbegrensning i sjøen for fritidsfartøyer i Averøy kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr.35». Det er kun en strekning i Sveggesundet som berøres av forskriften.

Gratis SFO for elever på 1. trinn

Elever på 1. trinn får 12 timer gratis SFO fra høsten i skoleåret 2022/2023. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.  Søknadsfrist er 15. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart.

Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine

I Averøy kommune planlegges det vaksinering på sykehjemmet uke 27. Deretter i omsorgsboliger og bofellesskap i samarbeid med hjemmetjenesten. Alle vil få sms fra C19 i den rekkefølgen som FHI anbefaler. Massevaksineringen beregnes å begynne fra uke 33 ut fra tilgangen på vaksiner.

Koronatesting

Behovet for testing har vært synkende de siste månedene, og er nå så lavt at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde tilbudet.  Utlevering av hurtigtester gjøres fremdeles ved servicekontoret i kontorets åpningstid, som er hverdager fra kl. 10 til 14.

Kreft- og demenskoordinatortilbudet utvides i Averøy kommune

Hjemmetjenesten ser at etterspørselen etter fagpersoner innen både kreftomsorgen og demensomsorgen øker, og har derfor som et prøveprosjekt utvidet stillingene ut året. Vi har ikke fått tilført noe ekstra ressurser til dette «prosjektet», men det blir evaluert i løpet av høsten. Ser vi at behovet for økt stilling er tilstede vil dette bli en sak for politikerne å prioritere i forbindelse med budsjett for 2023

Bålbrenning

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

Sommerjobb-ungdommer

Averøy kommune er svært fornøyd med interessen ungdommene har vist for sommerjobbene i kommunen, og tirsdag denne uken kunne hjemmetjenesten ønske en flott gjeng velkommen og gi dem første innføring i hva sommerjobben i hjemmetjenesten innebærer.