Det gode arbeidet i Averøy med psykisk helse og rus blir lagt merke til

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid skriver om hvordan Averøy kommune satser på forebyggende arbeid og hvor sentral erfaringskonsulenten er i dette. Kudos til Hilde, Kristi og hele teamet for mot, medmenneskelighet og faglig styrke. 

Carina Ellingvåg tilbake der hun trives aller best!

Vi har gleden av å ønske Carina Ellingvåg velkommen tilbake til Averøy kommune og som enhetsleder for Botjenesten. Hun er godt kjent i kommunen vår, både blant brukere, pårørende og samarbeidspartnere av Botjenesten. Hun har vært her før - i 10 år som fagleder. For tre år siden fikk hun jobben som daglig leder ved Nordmøre Krisesenter og har med seg nyttig erfaring fra denne jobben. Nå er hun tilbake til tjenesten som står vernepleieren aller nærmest. Her trives hun! 

Søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift.

Søke tilskudd til drenering

Det er mulig å søke på tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Foreldregruppe for barnehagebarn i private barnehager

Helsestasjonen inviterer til deltakelse i ICDP-gruppe. Dette er et gratis lavterskel tilbud som foreldre kan være med på om de har barn i barnehagealder. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.  Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Åpen dag ved Kårvåg barneskole 28. januar

Lørdag 28. januar klokken 11.00 - 14.00 arrangeres det åpen dag ved Kårvåg barneskole.

StikkUt-krusene har kommet

Dere som venter på krus og skåler; de har nå ankommet kommunehuset. Kan hentes hverdager kl. 10 - 14

Informasjon om behandling av korona

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.