To smittetilfeller med mutert virus

Lørdag ble det meldt om at to personer fra Averøy har testet positivt på den muterte varianten, kategorisert som N501Y av covid-19 viruset. Vi venter på ytterligere klassifisering.

Koronavaksinering for deg mellom 65 og 80 år, samt risikogrupper 18 - 64 år

Sykehjemsbeboere og beboere i omsorgsboliger er nå vaksinerte mot koronasykdom.

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Over sju millioner pluss

Averøy kommune har levert positive regnskapsresultater siden 2006 og den positive trenden fortsetter. Regnskapsresultatet for 2020 viser et overskudd på 7,34 millioner kroner. Netto driftsresultat var på hele 28,9 millioner kroner.

Stor snøskredfare!

Torsdag 18. februar ventes STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Møre og Romsdal.

Veidekke begjærer midlertidig forføyning i skolesaken

Planutvalget i Averøy kommune behandlet tirsdag 2. februar klagen fra Veidekke AS på kåring av Betonmast Røsand AS som vinner av pris- og designkonkurransen for bygging av ny barneskole. Kommunen tok ikke klagen til følge og opprettholdt meddelelsen der Betonmast Røsand AS ble kåret til vinner. Torsdag forrige uke fikk Averøy kommune melding om at Veidekke via advokatfirmaet Wiersholm har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Nordmøre tingrett.

Stimuleringstilskudd til veterinærdekning

Kommunene i Møre og Romsdal kan nå søke Landbruksdirektoratet om stimuleringstilskudd til veterinærdekning. Formålet med stimuleringstilskuddet er å medvirke til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder og er viktig for å medvirke til veterinærtjenester på dagtid.

Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB) , kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

To testet positivt etter re-testing

Vi har god oversikt og kontroll etter utbruddet ved Jangaard Exports anlegg på Hasseløya i begynnelsen av februar. Utbruddet førte til at bedriften stengte ned. Massiv testing og smittesporing viste at 12 personer var smittet og ble isolert. 178 nærkontakter ble satt i karantene og testet. Etter 2. gangs test før helgen har ytterligere to personer testet positivt. Disse var allerede satt i karantene.