Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2020 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2020/2021 har om lag 260 barn plass i barnehage.

Spyling av hovedvannledning

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet 18. mai - 28. mai 2021, i hovedsak på natt.  

Avtale om levering av fiber til «Innersida».

Konkurransen for levering av fiberbredbånd på strekningen Engvika – Mork er nå avklart, og Averøy kommune inngår kontrakt med Telenor Norge A/S om leveransen.  Fredag 7. mai var det kontraktsmøte mellom Telenor og Averøy kommune. Utbyggingen skal være ferdig innen høsten 2022.

Koronavaksinering uke 18 og 19

I morgen 6. mai settes 204 vaksinedoser fra kl. 9.30 – ca 17.30. Det settes 102 andredoser på formiddag og 102 førstedoser ettermiddag, og fortsatt med vaksinen fra BioNTech-Pfizer. Det er sendt ut tilbud til alle født i 1955 og risikogruppen av 1956-årgangen. Vi er svært glade for responsen og er fullbooket! 

Smitteutbruddet i Hustadvika

Det er nå et større smitteutbrudd i Hustadvika, og kommunen har innført  omfattende anbefalinger og smitteverntiltak i perioden 26.04.2021 til og med 10.05.2021  Averøy har 1 bekreftet smittet (6.05) i forbindelse med dette utbruddet. Personen er nærkontakt av smittet i nabokommunen og har vært isolasjon. Det er ingen risiko for videre smitte, påpeker smittevernlegen.  

Bremsnes barnehage åpnet igjen

Det er ingen nye positive prøvesvar etter re-testing i forbindelse med utbruddet i Bremsnes barnehage, og barnehagen åpnet igjen i dag. 

Demenskoordinatoren fra innersiå

Edith Aae Haga (46) er kommunens nye demenskoordinator. Hun er spesialsykepleier innen geriatri og skal sørge for oversikt, samarbeid og koordinering rundt personer med kognitiv svikt, deres pårørende og de kommunale tjenestene. 

Ekstraordinære kompensasjonsmidler 2021 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Koronapandemien - status og tiltak

Averøy har ingen pågående utbrudd, men følger tett på situasjonen i nabokommunen Hustadvika . Vi ber våre innbyggere være varsomme, unngå unødvendige reiser til kommuner med høyt smittetrykk.

Driftstilskudd til kulturarbeid 2021

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2021.