Når skal barn være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19?

Folkehelseinstituttet har publisert et flytskjema til hjelp for å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage og skole etter sykdom.

Kommuneplanhøring med te-selskap og gjestebud

Kommuneplanen er vårt viktigste styringsdokument og gir retning for den langsiktige utviklingen av kommunen vår. I arbeidet med planforslaget har det nye kommunestyret valgt fire tema de ønsker å satse ekstra på i denne kommunestyreperioden.Nå vil våre folkevalgte gjerne ha innspill fra kommunens innbyggere, næringsliv, lag og organisasjoner på satsingsområdene, strategier/tiltak. 

Strandryddeuka 5. – 20. september

På grunn av koronaviruset, ble det arrangert svært få ryddeaksjoner i vårt område første halvår av 2020. Nå får du en ny mulighet til å bli med å rydde kysten, vassdrag og elver i Midt-Norge.

Testing ved Covid 19-symptomer, eller mistanke om smitte

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier for covid-19. Kriteriene er endret for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

Opp 185 plasser på Kommunebarometeret

I likhet med nabokommunen Kristiansund, har Averøy kommune gjort et betydelig byks på Kommunebarometeret 2020. I 2019 lå kommunen på en 264 plass i rangeringen. I har vi klatret opp på 79. plass. Med denne hyggelige plasseringen er kommunen i det øvre sjiktet i kommune-Norge på områder som måler kvalitet i tjenestene og hvor robust kommunen er som organisasjon og samfunn.

Endring i betaling for skolefritidsordningen (SFO)

Spillemidler 2021 - søknadsfristen nærmer seg

  Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen i Averøy kommune er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2021 ha meldt sine planer til kommunen. Søknaden leveres elektronisk.

Midlertidig stenging av Sveggøyveien 10. august 2020

I forbindelse med erstatning av stikkrenne i Sveggøyveien, blir veien stengt mandag 10.08.20 mellom klokka 09.00-13.00 .

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Det må søkes for hvert barnehageår. Familier som har vedtak som gjelder for barnehageåret 2019/2020, må søke på nytt for barnehageåret 2020/2021.

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.