Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Invitasjon til innspill - Målsetting om forvaltning av hjortevilt 2024-2029 og Forskrift om minsteareal

Averøy kommune kunngjør herved  oppstart av arbeidet med rullering av målsetting for forvaltning av hjortevilt for perioden 2024-2029, med tilhørende forskrift om minsteareal for jakt på hjortevilt, gjeldende fra og med 2024. Frist for innspill er satt til 20.mars 2023.    

Oppfriskningsdose av koronavaksinen 2. februar

Send gjerne SMS til 90 47 79 62 om du ønsker vaksine.

Foreldregruppe for barnehagebarn i private barnehager

Helsestasjonen inviterer til deltakelse i ICDP-gruppe. Dette er et gratis lavterskel tilbud som foreldre kan være med på om de har barn i barnehagealder. 

Oppfølging etter hendelsen i Sveggesundet

Etter den tragiske hendelsen der en ung gutt ble funnet omkommet i Sveggesundet søndag kveld, har kommunens hjelpeapparat fulgt opp sammen med politi, videregående skoler og hjelpeapparatet i nabokommunene. Vi retter en stor takk til alle som bidro til at ungdommene fikk være sammen, både under leteaksjonen og i timene etterpå. Det har vært av stor betydning for ungdommene. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.  Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Åpen dag ved Kårvåg barneskole 28. januar

Lørdag 28. januar klokken 11.00 - 14.00 arrangeres det åpen dag ved Kårvåg barneskole.

StikkUt-krusene har kommet

Dere som venter på krus og skåler; de har nå ankommet kommunehuset. Kan hentes hverdager kl. 10 - 14

Informasjon om behandling av korona

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.