Fra 2020 er alle norske kommuner pålagt å ha et psykologtilbud. Averøy kommune er derfor svært glad for å presentere Hektor Børdal Hovgaard (43), som startet i jobben som kommunepsykolog mandag denne uken.

Disse blide og positive damene (bildet) synes det er godt å kunne bidra og være til nytte i dagens situasjon. De arbeider til vanlig på skole og barnehage, men har de siste dagene hjulpet oss på Averøy omsorgssenter (AOS) med måltider og aktiviteter. De synes det er kjekkere å kunne komme seg ut i arbeid der det er mulig enn å måtte være hjemme siden deres vanlige arbeidssteder er stengt.  Positivt at ressurser kan flyttes til andre steder i kommunen i forbindelse med korona. 

Averøy Kommune har fakturert eiendomsskatt og kommunale eiendomsavgifter for 1. kvartal 2020. Disse har forfall 30. april. Averøy kommune legger til rette for å hjelpe de som har betalingsutfordringer på grunn av koronasituasjonen.

Samarbeidsavtale mellom Averøy og Kristiansund skal sikre best mulig behandling for innbyggerne i begge kommuner.

En stor takk til alle som har registrert seg etter oppfordringen på hjemmesida hvor vi ba personer med helsefaglig bakgrunn registrere seg.

Under følger råd om stressreduserende tiltak, blant annet bygget på informasjon fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Lekeplasser, ballbinger og fotballbaner er naturlige samlingspunkt for barn og unge. For å følge helsemyndighetenes anbefalinger om å ikke samles i større grupper enn 5 personer og å unngå nærkontakt, fraråder kommunen bruk av slike anlegg så lenge koronapandemien pågår. Vi oppfordrer barn, ungdom, voksne, velforeninger og idrettslag om å følge anmodningen.

Formannskap og kommunestyremøte 30.3.2020 ble avviklet som teamsmøte i henhold til midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organ.

Kriseledelsen og smittevernlegen i Averøy er svært tilfreds med å gå helgen i møte med melding om at det fortsatt ikke er noen som har testet positivt på koronasmitte i vår kommune. Vi vil rette en takk til alle innbyggere som har bidratt i denne utfordrende dugnaden. Dette er alles fortjeneste. Vi skal fortsatt stå i denne situasjonen. Vårt mål er å fortsatt holde smitten unna!