Opp 185 plasser på Kommunebarometeret

I likhet med nabokommunen Kristiansund, har Averøy kommune gjort et betydelig byks på Kommunebarometeret 2020. I 2019 lå kommunen på en 264 plass i rangeringen. I har vi klatret opp på 79. plass. Med denne hyggelige plasseringen er kommunen i det øvre sjiktet i kommune-Norge på områder som måler kvalitet i tjenestene og hvor robust kommunen er som organisasjon og samfunn.

Endring i betaling for skolefritidsordningen (SFO)

Spillemidler 2021 - søknadsfristen nærmer seg

  Går dere med planer om å søke spillemidler? Den årlige søknadsfristen i Averøy kommune er 1. september. Da skal de som tenker å søke for 2021 ha meldt sine planer til kommunen. Søknaden leveres elektronisk.

Midlertidig stenging av Sveggøyveien 10. august 2020

I forbindelse med erstatning av stikkrenne i Sveggøyveien, blir veien stengt mandag 10.08.20 mellom klokka 09.00-13.00 .

Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.

Gratis konsultasjon med advokat - nytt tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Bålbrenning

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

NAV AVERØY informerer

I forbindelse med korona-situasjonen informerer NAV Averøy her om kontakt og ytelser i et informasjonsskriv.