Asfaltering - Sveggøyveien

Sveggøyveien vil bli asfaltert torsdag 20. oktober.

Kårvåg barneskole - årets julegave!

I dag, tirsdag 11. oktober var det siste byggherremøte før overtakelse av Kårvåg barneskole. Overtakelsen skjer om en måneds tid, og det er et praktbygg elever, personale og lokalbefolkning kan ta i bruk når skolen starter opp etter jul. Ordfører Ingrid Rangønes og kommunedirektør Berit Hannasvik fikk en eksklusiv omvisning i forbindelse med dagens møte.

Robuste ungdommer

Onsdag 28. september braket det løs med første samling av undervisningsopplegget “Robust Ungdom” ved Averøy ungdomsskole. Robust Ungdom er et  undervisningsopplegg i folkehelse og livsmestring som Averøy ungdomsskole har valgt å satse på.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele verden den 10. oktober. Målet med den nasjonale kampanjen er å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykisk helsen, og mobilisere til engasjement og tiltak for å styrke den psykiske folkehelsa.

Sveggøyveien - stengt 7. oktober

Sveggøyveien holdes stengt fredag 7. oktober i tidsrommet 09.00 - 14.00. 

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Frivillige lag og organisasjoner kan søke Møre og Romsdal fylke om tilskudd til integreringstiltak for flyktninger.  Formålet er at tilskuddsordningen skal   bidra til at frivillige lag og organisasjoner raskt kan sette i gang målretta integreringstiltak i den ekstraordinære flyktningsituasjonen.  Søknadsfristen er løpende. 

Velkommen til ny mann på byggdrift

Johnny Nøsvold er nytilsatt byggdrifter i Averøy kommune, og skal sammen med byggdrifter Kurt Stene ha ansvar for kommunens bygninger i Kårvåg-området, ikke minst får de to en stor oppgave med den nye barneskolen på Kårvåg.

Sveggøyveien - periodevis stengt

Periodevis stenging av Sveggøyveien tirsdag 30. august

Klipp av hekk og busker

Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt? For å hjelpe til med å forhindre trafikkulykker, ber vi innbyggere i Averøy kommune se om det er vegetasjon fra deres hage som vokser ut i veien.

Gratis konsultasjon med advokat - tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune tilbyr gratis advokatkonsultasjon på inntil 45 minutter for kommunens innbyggere og næringsliv. Tilbudet leveres fra Advokatfirmaet Knutsen AS.