Ny renovasjonsordning - 2 nye dunker i Averøy

I slutten av september får innbyggerne i Averøy kommune levert ut to nye dunker, en til matavfall og en til glass- og metallemballasje. ReMidt innfører nå ny kildesorteringsordning, med sortering av fem avfallstyper i alle kommuner.

Renovasjon i Averøy kommune - vi arbeider med å finne gode løsninger

Averøy kommune har den siste tiden mottatt en del henvendelser knyttet til renovasjon, og da særlig renovasjon for fritidsboliger. I denne sammenheng er vi i kontakt med ReMidt IKS som er gitt ansvaret for innsamling av avfall fra boliger og fritidsboliger.

Pårørendeskole 2021

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom eller hukommelsesproblemer. Gjennom felles forelesninger og i gruppesamtaler vil du få økt kunnskap om demens. Du vil møte andre pårørende og nære i samme situasjon og få mulighet til å danne nye kontakter med disse, og fagpersoner med kompetanse på området.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved valget i Averøy, må du være innført i kommunens manntall. Manntallet  for Averøy blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i perioden 12. juli - 10. september.

Koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet melder om endringer i ordningen for tilskudd for arrangement og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Perioden for ordningen er utvidet til 31. oktober og søknadsfristen er utsatt til 15. november.

Redusert åpningstid for testing ved Covid-19-symptomer

I ukene 26-32 vil kommunens testtelefon og testfasiliteter være stengt   på lørdager. 

Asfalteringsarbeid i uke 26

  I uke 26 blir det asfalteringsarbeid i Røsandåsen og Industriveien.

Tidligstemming fra 1. juli

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme på servicekontoret (kommunehuset Bruhagen).

Ekstraordinære kompensasjonsmidler 2021 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Asfalteringsarbeider i uke 24

I uke 24 blir det en del reasfalteringsarbeid i Bremsnesveien, Sandbuktveien. Naustvollhøgda og Futseterveien.