Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for barnehageplass.  Søknadsfrist er 15. juli om du vil ha søknaden behandlet til barnehagestart.

Koronatesting

Behovet for testing har vært synkende de siste månedene, og er nå så lavt at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde tilbudet.  Utlevering av hurtigtester gjøres fremdeles ved servicekontoret i kontorets åpningstid, som er hverdager fra kl. 10 til 14.

Kreft- og demenskoordinatortilbudet utvides i Averøy kommune

Hjemmetjenesten ser at etterspørselen etter fagpersoner innen både kreftomsorgen og demensomsorgen øker, og har derfor som et prøveprosjekt utvidet stillingene ut året. Vi har ikke fått tilført noe ekstra ressurser til dette «prosjektet», men det blir evaluert i løpet av høsten. Ser vi at behovet for økt stilling er tilstede vil dette bli en sak for politikerne å prioritere i forbindelse med budsjett for 2023

Bålbrenning

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

Sommerjobb-ungdommer

Averøy kommune er svært fornøyd med interessen ungdommene har vist for sommerjobbene i kommunen, og tirsdag denne uken kunne hjemmetjenesten ønske en flott gjeng velkommen og gi dem første innføring i hva sommerjobben i hjemmetjenesten innebærer.

Kartlegger geologien fra lufta

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal.

Den autoriserte landmåler

Oppmålingsingeniør Berit Hôhle viser stolt og lykkelig fram beviset på at hun nå også kan titulere seg som autorisert landmåler . Det er en ettertraktet kompetanse og Berit er nr. 317 i landet med denne autorisasjonen. Nå har hun kompetansen som skal til for å bestyre en såkalt oppmålingsforretning. Averøy kommune gratulerer og er svært fornøyd med å ha Berit på laget.

Kulturmidler 2022 - utsatt frist

Fristen for å søke kulturmidler utsettes til 01.07.2022. For søknader som skal komme i betraktning må alle krav til dokumentasjon være oppfylt. Søknader som allerede er levert er fortsatt med.  

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

3.plass til 8.trinn ved Averøy ungdomsskole i 22. julisenterets skolekonkurranse

30.mai kåret 22.julisenteret i Oslo vinneren av årets skolekonkurranse. Målet med konkurransen er å rette fokus mot antirasistisk arbeid, rasisme og å lære om bakgrunnen til terrorangrepet 22.juli 2011.