Omlegging telefonsystem fra fasttelefon til mobil mandag 30. november

Mandag 30. november legger vi om kommunens telefonsystem fra fasttelefoner til mobil.

Det har ikke vært så lavt sykefravær de siste fire årene i grunnskolen som tallene for 3. kvartal 2020 viser

I løpet av 2020 har det vært en positiv utvikling i det totale sykefraværet i kommunen. Tallene for tredje kvartal er spesielt gledelig, og for grunnskolen har vi aldri sett så lavt fravær (1, 4 %) de siste 4 årene. For helse- og omsorgstjenestene har også fraværet gått i riktig retning i løpet av året. I hjemmetjenesten er det omtrent halvert i løpet av året. 

Kommunen ønsker forslag på navn på 3 veier i Kårvåg boligfelt

Averøy kommune ønsker forslag på veinavn på 3 adresseparseller i Kårvåg boligfelt. I den forbindelse oppfordres grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger samt andre til å komme med alternative forslag på veinavn på parsellene.

522 000 kroner til tursti Follandsvatnet rundt

Gladmelding fra vår saksbehandler på spillemidler, Ragnhild Sophie Berthinussen: Fylkeskommunen har fordelt restmidler fra spillemidlene, og Follandsvatnet rundt har fått 522 000 kroner. 

Sterk anbefaling om karantene for studenter

Kommuneoverlegene i flere kommuner i Møre og Romsdal kommer i dag med følgende sterke anbefaling: Alle studenter som kommer «hjem» til fylket fra et område med høy smittespredning oppfordres på det sterkeste å gå i frivillig 10-dagers karantene.

Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunene. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Bråtthesten 2020 - forslag på kandidater

Ordfører Ingrid Rangønes ønsker forslag på kandidater til Bråtthesten 2020. Kulturprisen Bråtthesten er en hedersbevising og påskjønnelse. Den gis til personer, lag eller organisasjoner som uegennyttig har utført, eller lagt til rette for, tiltak innenfor kulturlivet i Averøy på en særlig positiv måte.

Bestille koronatest på nett

Nå kan innbyggerne i Averøy bestille koronatest på nett. Bestilling av koronatest blir da en døgnåpen tjeneste hvor du kan bestille test både for deg selv og for andre. Prøver frem i tid kan dessverre ikke bestilles på c19.no. Vennligst ring dersom du har behov for å bestille time frem i tid.  

Offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av MTB ved Pure Norwegian Seafood AS, Hendneset

Det foreligger søknad fra Pure Norwegian Seafood AS om utvidelse av MTB fra 130 til 1000 tonn for ventemerdanlegget ved deres slakteri på Hendneset i Averøy.

Ungdomsråd med stort engasjement

Nyvalgt ungdomsråd for "sesongen" 2020/2021 er valgt, og har allerede gjennomført sitt første møte. Der ble de enige om at de ønsker å invitere seg selv til kommunestyremøte 26.oktober. Da ønsker de å presentere seg selv og snakke om saker de engasjerer seg for, spesielt i forkant av budsjettrunden som kommer nå i høst.