Driftstilskudd til kulturarbeid 2022

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2022.

Søknad om barnehageplass - søknadsfrist 1. mars

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

15, 5 millioner i pluss for 2021

Averøy kommune leverte nok en gang et positivt resultat. Regnskapsresultatet for fjoråret ble pluss 15,5 millioner kroner, som er All time high , sier økonomisjef Harald Bergdal. Han har hatt sine ekstra arbeidstimer i løpet av nyåret for å få alt på plass innen fristen 22. februar. 

284 smittetilfeller registrert i uke 7

Averøy kommune fikk 284 positive koronatester i uke 7(PCR tester som er tatt i uke 7, samt innmeldte selvtester i uke 7.)  97 av de smittede er avdekt gjennom PCR- test og 187 tilfeller er meldt inn som positive selvtester via C19.no.

Status positive koronatester uke 6

Averøy kommune fikk 132 positive koronatester i uke 6. 70 av de smittede er avdekt gjennom PCR- test og 52 tilfeller er meldt inn som positive selvtester via C19.no. Smittesituasjonen er preget av at det er mange mulige smitteveier, og smitten finnes i alle aldergrupper over hele Averøya.

Nye endringer i koronatiltakene 12. februar

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene. Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022. Helseministeren sier at dette er en lev-med-strategi og viruset vil være blant oss i lang tid.

Veiledningsgruppe for ungdomsfedre

Familievernkontoret i Kristiansund planlegger oppstart av foreldreveiledningsgruppe for fedre som ønsker å styrke samspillet med sin ungdom. 

Smittesituasjonen - oppdatering 9. februar

Averøy kommune har fått 36 nye positive koronatester siden fredag 4. februar. 19 av de smittede er avdekt gjennom PCR- test og 17 tilfeller er meldt inn som positive selvtester via C19.no.

Søk koronakompensasjon - covidmidler

Koronautsatte bedrifter i Averøy kan nå søke kommunal kompensasjonsordning. Drøyt 400.000,- kroner blir nå tildelt kommunens serverings- og overnattingsbedrifter og reise- og opplevelsesvirksomheter.

Smittesituasjonen - oppdatering 4. februar

Averøy kommune har fått 38 nye positive koronatester siden tirsdag 1. februar. 33 av de smittede er avdekt gjennom PCR- test og 5 tilfeller er meldt inn som positive selvtester via C19.no.