Harald Bergdal (55) er tilsatt som ny økonomisjef i Averøy kommune. Han tiltrer i begynnelsen av juni, og kommunens økonomisjef gjennom mange år, Knut Stormo, blir pensjonist.

Få 10 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020.

Vi har gleden av å kunngjøre at Kjetil Leirbekk er tilsatt som assisterende rådmann og vil starte jobben i begynnelsen av mai. Leirbekk kommer fra stilling som rådgiver i Kristiansund kommune og har i en periode vært konstituert kommunalsjef for helse- og omsorgstjenestene i byen.

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 – sak 66/2018, å legge forslag til ny forskrift om vann – og avløpsgebyrer i Averøy kommune med vedlegg, ut på ny offentlig høring med frist 1.3.19.

Restavfall - rute 1 - Averøy tømmes 31. desember 2018

Averøy kommunestyre vedtok i møte 13.12.2018 rullering av strategisk landbruksplan for Averøy. Gjeldende landbruksplan for Averøy (PDF, 2 MB) ble utarbeidet i 1998 og den ble sist rullert i 2008. Bakgrunnen for kommunestyrets vedtak i desember 2018 er at landbruket har gjennomgått store endringer siden planen ble rullert forrige gang, og at mange av forutsetningene i planen fra 2008 er endret.

Publikumsbading i svømmehallen er dessverre avlyst 4. januar; svømmehallen åpner igjen 11. januar.

Kommunehuset 1

  Søknadsfrist for begge stillingene: 13. januar 2019

Helselagene og Averøy kommune har inngått samarbeid i forbindelse med større ulykker, kriser og katastrofer. Nasjonalforeningen, helselagene i kommunen skal bistå med mottak og forpleining til evakuerte, pårørende og hjelpemannskap i slike situasjoner. Tirsdag signerte representanter fra helselagene og ordfører avtalen.