Liv under vann med Stikk UT! og plukk

Frivillige i Averøy gjør en kjempeinnsats for at kysten vår skal holdes fri for søppel, og for at liv under vann skal gå en lysere fremtid i møte. I 2021 er det plukket 167 sekker med avfall. Det tilsvarer 1,67 tonn søppel, og 16.700 kroner til de ulike lag og foreninger som har bidratt.

Kontantkassa - tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Kontantkassa er ei tilskuddsordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.  

Høring - Skiltplan for ny barneskole for Averøy Vest - Kårvåg

I forbindelse med prosjekt ny barneskole på Averøy Vest er skiltplanen for skolens område lagt ut til høring.

Smittesituasjonen - oppdatering 16. desember

Averøy kommune har denne uken screenet alle skoleelevene ved kommunens barne- og ungdomsskoler med hurtigtest. Screeningen har avdekket smitte som har blitt fulgt opp med PCR-tester, der åtte har vært positive de siste to siste dagene.

Fagsjefens hilsen til barn, elever og foresatte ved barnehager og skoler i Averøy

Kjære barn, elever og foresatte ved barnehager og skoler i Averøy. Julen står for døren og mange av oss gleder seg til å feire julehøytiden med nær familie og gode venner. I år, som i fjor, legger dessverre Covid-19 pandemien noen begrensninger på hvordan vi bør feire jule –og nyttårshelgene.

Tilgjengelighet kommunehuset fra 15.12

Kommunehuset holder åpent som vanlig, men grunnet smittesituasjonen må avtaler med saksbehandlere gjøres på forhånd. Flere sitter på hjemmekontor og innbyggere oppfordres til å benytte telefon eller mail.

Averøyskolen opprettholder gult nivå

Etter et beredskapsmøte i ettermiddag er det bestemt at skolene i Averøy kommune forsetter på gult nivå. For å avdekke smitte er det gjennomført storstilt screening ved skolene denne uken. Heldigvis er det ikke avdekket større smitteutbrudd.

Stikk UT! vinter

15. desember starter vi opp ny Stikk UT! -sesong. Denne gangen tilbys det sju ulike vinterfotturer gjennom Stikk UT! i Averøy.

Årets tildelinger fra samfunnsutviklingsfondet

I 2020 og 20211 er det delt ut til sammen kr. 285.000 fra samfunnsutviklingsfondet. Elleve lag og organisasjoner har fått midler fra fondet for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver.  

Astrid Vebenstad ble tildelt kulturprisen Bråtthesten 2021

Kulturprisen Bråtthesten er en hedersbevising og påskjønnelse. Den gis til personer, lag eller organisasjoner som uegennyttig har utført, eller lagt til rette for, tiltak innenfor kulturlivet i Averøy på en særlig positiv måte. I år var det Astrid Vebenstad, som leder av Bådalen helselag som fikk den gjeve prisen.