Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.  Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Åpen dag ved Kårvåg barneskole 28. januar

Lørdag 28. januar klokken 11.00 - 14.00 arrangeres det åpen dag ved Kårvåg barneskole.

StikkUt-krusene har kommet

Dere som venter på krus og skåler; de har nå ankommet kommunehuset. Kan hentes hverdager kl. 10 - 14

Informasjon om behandling av korona

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter. Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk. Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Informasjonsmøte om kurs i bekymringsmestring

Torsdag 19. januar kl. 13.00 -14.00 informeres det om kurs i bekymringsmestring på Familiens hus på Eide (tidligere Eide rådhus).

Endring i fastlegetjenesten

Averøy kommune overtar driften av Averøy legesenter fra 1.januar 2023. Med dette følger en endring av pasientlistene som medfører at noen pasienter vil få en ny fastlege. I tillegg vil noen pasienter dessverre havne på en pasientliste som inntil videre ikke har noen ansvarlig lege. Informasjon fra Helfo til pasientene som berøres av endringen sendes ut 20.desember. 

Brøyting og strøing

Averøy kommune har ansvar for brøyting og strøing på kommunale veger, -boligfelt og -plasser.

Formell overtakelse av Kårvåg barneskole

Tirsdag 22. novermber 2022 var det klart for den formelle overtakelsen av Kårvåg barneskole. Fra både byggherre Averøy kommune og entreprenøren Betonmast Røsand AS ble det gode samarbeidet i byggeprosessen framhevet. 

Kunngjøring med invitasjon

Du er herved invitert til å være med på å stake ut videre kurs for Averøys arbeid med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Vi skal i gang med arbeid med ny plan. P lanen er primært et verktøy for å styre utbygging av større og mindre anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftslivsanlegg.  

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv

Omkring 600 mennesker tar årlig sitt eget liv; i 2021 var det 658 selvmord i Norge. Mange flere er berørt av selvmord og selvmordsforsøk, det påvirker familier, venner, kolleger og samfunn.