Sveggøyveien - stengt 7. oktober

Sveggøyveien holdes stengt fredag 7. oktober i tidsrommet 09.00 - 14.00. 

Tilskudd til integreringstiltak for flyktninger

Frivillige lag og organisasjoner kan søke Møre og Romsdal fylke om tilskudd til integreringstiltak for flyktninger.  Formålet er at tilskuddsordningen skal   bidra til at frivillige lag og organisasjoner raskt kan sette i gang målretta integreringstiltak i den ekstraordinære flyktningsituasjonen.  Søknadsfristen er løpende. 

Velkommen til ny mann på byggdrift

Johnny Nøsvold er nytilsatt byggdrifter i Averøy kommune, og skal sammen med byggdrifter Kurt Stene ha ansvar for kommunens bygninger i Kårvåg-området, ikke minst får de to en stor oppgave med den nye barneskolen på Kårvåg.

Tilbud ved familievernkontoret i Kristiansund

15.september starter familievernkontoret i Kristiansund et nytt gruppetilbud for fedre som ønsker å styrke samspillet med sin ungdom. 

Sveggøyveien - periodevis stengt

Periodevis stenging av Sveggøyveien tirsdag 30. august

Klipp av hekk og busker

Har du husket å sjekke om hekker og busker på din eiendom hindrer god sikt? For å hjelpe til med å forhindre trafikkulykker, ber vi innbyggere i Averøy kommune se om det er vegetasjon fra deres hage som vokser ut i veien.

Gratis konsultasjon med advokat - tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune tilbyr gratis advokatkonsultasjon på inntil 45 minutter for kommunens innbyggere og næringsliv. Tilbudet leveres fra Advokatfirmaet Knutsen AS.

Nye folk på uteseksjonen

I rekken av presentasjoner av nye ansatte har vi nå kommet til uteseksjonen, de som drifter vei, vann og avløpsanlegg. Det har vært stort behov for å styrke dette området og vi er svært fornøyd med å ønske Peter Korth og Bjørn Erik Karlsen velkommen med på laget.

Befolkningsvekst 2. kvartal 2022

SSB har publisert oversikt over befolkningsutviklingen i landet, regioner og kommuner for 2. kvartal 2022. Tallene for Averøy viser fødselsoverskudd (+3) og netto innflytting på 10 personer, altså en gledelig vekst på 13 personer. Folketallet pr. 1. juli i år er da 5838.

Familieveilederen

Averøy kommune ønsker Laila Hauknes Thomassen hjertelig velkommen som ny familieveileder i Averøy kommune!