Averøy omsorgssenter tok i bruk eRom i mars. Dette skal bidra til å forenkle dokumentasjonene for ansatte, samt heve og sikre kvaliteten på tjenesten den enkelte beboer har.

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen Kristiansund - Molde - som går av stabelen 16. mai.

I utgangspunktet distribuerer Averøy kommune sine fakturaer til innbyggerne/tjenestemottakerne på papir pr post. Imidlertid tilbyr vi også andre måter å motta fakturaer på. Alternativene er:

Hytterenovasjonscontainerne er kun for vanlig husholdningsavfall (kjøkkenavfall) fra hytter og fritidsbebyggelse. Farlig avfall, EE-avfall, byggeavfall ol. skal leveres på miljøstasjonen.

Averøy kommune trekker ut to vinnere som kan benytte to billetter (sesongkort) hver i forbindelse med eliteseriekampen Kristiansund - Tromsø - som går av stabelen søndag 5. mai.

"Hold Midt-Norge rent" fellesskapet fortsetter også i år med strandrydding. Vi er straks klar for årets ryddeaksjon. Vi oppfordrer alle til å være med å rydde, så skal vi prøve å gjøre det så enkelt som mulig for dere underveis.

Averøy kommune ønsker alle innbyggere og besøkende en riktig god påske!

Nettverkskabel 1

Averøy kommune skal sende søknad til fylkeskommunen om tilskudd til bredbåndsutbygging og legger saken ut til offentlig høring fram til 20. mai 2019. Vi ønsker innspill som kan være vesentlig og styrke søknaden. 

Lag og foreninger i Averøy inviteres til å søke støtte fra Mowifondet (tidligere Marine Harvest fondet). Frist for å søke er 20. april og støtte deles ut innen utgangen av juni 2019.

Gladmelding fra saksbehandler for spillemidlene, Ragnhild S. Berthinussen: Da har vi fått melding fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at samtlige av årets søknader om spillemidler er godkjent.