Offentlig ettersyn – Søknad om utvidelse av MTB ved Pure Norwegian Seafood AS, Hendneset

Det foreligger søknad fra Pure Norwegian Seafood AS om utvidelse av MTB fra 130 til 1000 tonn for ventemerdanlegget ved deres slakteri på Hendneset i Averøy.

Ungdomsråd med stort engasjement

Nyvalgt ungdomsråd for "sesongen" 2020/2021 er valgt, og har allerede gjennomført sitt første møte. Der ble de enige om at de ønsker å invitere seg selv til kommunestyremøte 26.oktober. Da ønsker de å presentere seg selv og snakke om saker de engasjerer seg for, spesielt i forkant av budsjettrunden som kommer nå i høst. 

Ekstraordinært kommunalt næringsfond 2020 Covid-19

Kommunene i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære midler til støtte for bedrifter som har utfordringer knyttet til Covid 19-utbruddet.  Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med forretningsadresse i kommunen.

Averøy kåret til årets kommunale kunde 2020

Sammen med IKT-ORKide (interkommunalt IKT-samarbeid på Nordmøre) er Averøy kommune kåret til årets kommunale kunde hos Visma Enterprise AS. Det har vanket kake, diplom, blomster og rosende ord til kommunen og samarbeidet for å påvirke og bidra til at samarbeidet ligger i front med skytjenester til ansatte og innbyggere.

Første tilfelle av koronavirus - smittekilde er kjent

Averøy har i dag fått sitt første tilfelle av koronavirus. Smittekilde er kjent, og er den samme som de fleste smittede fra utbruddene i Molde og Kristiansund.

Testing ved Covid 19-symptomer, eller mistanke om smitte

Fra onsdag 12. august 2020 er det innført nye testkriterier for covid-19. Kriteriene er endret for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

Stenging av molo til Honningsøy - tirsdag 6. oktober

På grunn av asfalteringsarbeider blir moloen til Honningsøya (Reksundveien) stengt for trafikk tirsdag 6. oktober 2020 mellom klokken 09.00 og 12.00.

Publikumsbading høsten 2020

Det åpnes for publikumsbading fredager kl. 17.00 - 20.00 fra 16. oktober.

Testing etter smitteutbrudd i Kristiansund

På grunn av smittesituasjonen de siste dagene ber vi innbyggere som har vært på følgende steder:  Rensvik Pizza og Grill, Sushi Bar, Bar & Sånn, Dråper by Jullum og Scandic hotell, går i karantene og umiddelbart bestiller Covid-19 test. Dette gjelder de som har vært på disse stedene på de tidspunktene som er beskrevet under.

Ny barneskole: Denne juryen skal velge vinneren av pris- og designkonkurransen

Kommunens faste planutvalg har valgt ut jury som skal kåre vinneren av pris- og designkonkurransen for den nye barneskolen i kommunen. Det blir en relativt stor jury som får noen intensive dager i begynnelsen av desember på å kåre en vinner.