Denne uken sender DSB ut en brosjyre med egenberedskapsråd til alle landets husstander. Brosjyren inneholder konkrete forslag til hva du bør ha i hus, hvis noe skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. Rådene som gis, har vært ute på bred høring og er forankret hos over 40 ulike myndigheter.

Fra Lørdag 01.12.18 får barn og unge i 9 kommuner i Nordmøre og Romsdal for første gang tilgjengelig barnevernvakt. 9 faste ansatte skal ivareta tilbudet i Barnevernvakta. Alle ansatte i barnevernvakta har bred erfaring fra barnevernsarbeid og kommer fra ulike kommuner i Nordmøre og Romsdal.  

 

 


Lørdag 1. desember kl. 13.00 tennes julegrana utenfor kommunehuset på Bruhagen.

Kommunestyret i Averøy har 5. november i sak 55/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jfr. anskaffelsesforskriften § 2- 3. Tjenestene skal kompenseres ut fra selvkostprinsippet, jfr. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.

 

Siste mulighet for publikumsbading i svømmehallen før jul er fredag 14. desember.

Det er nå mulighet for å søke om tilskudd for å bedre muligheter for barn og ungdom fra lavinntektsfamilier. Søknadsfristen er 10.desember 2018. Dette er midler som er lyst ut via Barne-ungdoms- og familiedirektoratet.

Formannskapet vedtok i dag å foreslå rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 med disse påplussingene: 50 % rabatt for leie av idrettsanlegg for barn og unge under 18 år, tilsvarer ca 150 000 kroner. I tillegg øker driftstilskuddet for kulturarbeid med 150 000 kroner og UNIKA får et økt tilskudd på 290 000. Økte utgifter finansieres med økte skatteinntekter.

Fredag 30. november arrangerer Averøy eldreråd Kulturkveld for eldre (PDF, 574 kB) på Anne Marits Catering kl. 15.30.

Daglig leder i Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap, Hilde Ødegaard Harstad, orienterte Averøy kommunestyre 8. november 2018 om planer og utfordringer i forbindelse med avfallshåndtering og bedre gjenvinning.

 

Averøy kommune har inngått avtale med Lindorff AS i forbindelse med låneadministrasjon av startlån og tilskudd. Alle som har startlån eller tilskudd tildelt av Averøy kommune skal fra nå forholde seg til Lindorff som vil sende ut informasjon om ditt lån.