Søke eller bytte barnehageplass

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2020 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2020/2021 har om lag 260 barn plass i barnehage.

Spyling av hovedvannledning

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet 18. mai - 28. mai 2021, i hovedsak på natt.  

Avtale om levering av fiber til «Innersida».

Konkurransen for levering av fiberbredbånd på strekningen Engvika – Mork er nå avklart, og Averøy kommune inngår kontrakt med Telenor Norge A/S om leveransen.  Fredag 7. mai var det kontraktsmøte mellom Telenor og Averøy kommune. Utbyggingen skal være ferdig innen høsten 2022.

Smitteutbruddet i Hustadvika

Det er nå et større smitteutbrudd i Hustadvika, og kommunen har innført  omfattende anbefalinger og smitteverntiltak i perioden 26.04.2021 til og med 10.05.2021  Averøy har 1 bekreftet smittet (6.05) i forbindelse med dette utbruddet. Personen er nærkontakt av smittet i nabokommunen og har vært isolasjon. Det er ingen risiko for videre smitte, påpeker smittevernlegen.  

Bremsnes barnehage åpnet igjen

Det er ingen nye positive prøvesvar etter re-testing i forbindelse med utbruddet i Bremsnes barnehage, og barnehagen åpnet igjen i dag. 

Demenskoordinatoren fra innersiå

Edith Aae Haga (46) er kommunens nye demenskoordinator. Hun er spesialsykepleier innen geriatri og skal sørge for oversikt, samarbeid og koordinering rundt personer med kognitiv svikt, deres pårørende og de kommunale tjenestene. 

Koronapandemien - status og tiltak

Averøy har for tiden ingen smitteutbrudd og følger nasjonale råd og regler. 

Driftstilskudd til kulturarbeid 2021

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 10. april 2021.

Inngikk kontrakt om samspill for ny barneskole

- I dag kjenner jeg på en stor glede, sa ordføreren da hun i dag markerte kontraktsignering for videre arbeid og samspill for vår nye barneskole med Betonmast Røsand AS.  

Oppstart av arbeid med ny gebyrforskrift for saksbehandling, tilsyn og kontroll etter forurensningsregelverket

Averøy kommune starter arbeid med utarbeidelse av forskrift om kommunale gebyrer for saksbehandling, tilsyn og kontroll på områder der kommunen er forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, etter forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13, 15 og 15 A og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.