Koronapandemien - statusoppdatering

Sommerferien er over for de fleste, og alle har gjort en fantastisk jobb for seg selv og andre, og vi har fortsatt ikke påvist smitte i vår kommune. For å holde smitten unna er det stort press på våre tjenester. Det går med mye tid og ressurser for å følge opp smitteverntiltakene. Vi er fortsatt helt avhengige av innbyggernes innsats og samarbeid.  

Gratis konsultasjon med advokat - nytt tilbud til innbyggere og næringsliv

Averøy kommune kan nå tilby gratis advokatkonsultasjon på inntil ½ time for kommunens innbyggere og næringsliv. Dette i samarbeid med fem advokater fra advokatfirmaet Velund & Co. i Kristiansund.

Krever at ungdommenes fritidstilbud prioriteres

Ungdomsrådet i Averøy er opptatt av at ungdom skal bli hørt. Derfor gjennomførte de en undersøkelse blant alle ungdomsskoleelevene om ungdommenes fritidstilbud, hva som er bra, og hva som bør være fokusområdene fremover. Innspillene ble overlevert til ordfører Ingrid Ovidie Rangønes på siste ungdomsrådsmøte før ferien.

Status i arbeidet med ny skole - juni 2020

Kommunestyret får orientering på hvert møte om framdriften i skoleprosjektet. 22. juni fikk de denne oppdateringen fra prosjektleder og utbyggingsutvalgets leder, ordfører Ingrid Rangønes:

Bålbrenning

Averøy kommune er tilknyttet brannsamarbeidet Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR), et felles brannvesen for Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.

NAV AVERØY informerer

I forbindelse med korona-situasjonen informerer NAV Averøy her om kontakt og ytelser i et informasjonsskriv.

Høring - bevillingsreglement salg- og skjenkebevillinger 2020 - 2024

Alkohollovens § 1-7 pålegger kommunen å utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Bevillingsreglementet 2020 - 2024 sendes nå ut på høring og skal til endelig behandling før fornyelser og nye bevillinger skal behandles.

NAV Averøy holder stengt sitt publikumsmottak inntil videre

Kulturskoleaktivitet er bra - også i krisetid!

Kulturskolen ble i likhet med mange andre institusjoner stengt den 12. mars og i perioden som fulgte fikk alle elever tilbud om fjernundervisning. Både ansatte og elever taklet utfordringen på en god måte. Kulturskolen ble åpnet for eneundervisning og små grupper den 3. mai og fra 8. mai for billedkunst som har 10 elever. Nå slår vi et slag for kulturskolens tilbud, rolle for trivsel, kreativitet, livsglede og samfunnsrolle.

Delvis åpning av skolen også for 5. - 7. trinn fra onsdag 13. mai

Det er med glede vi kan ønske også elevene på 5. – 7. trinn velkommen tilbake på skolen. Dessverre er det slik at pga. smittevernstiltak på skoleskyssen kan bare ca. halvparten av setene på skolebussene benyttes.  Vi ber derfor foreldre som har mulighet til det om å skysse sine barn til skolen så langt det er mulig, sier fagsjef oppvekst Erik Næss.