Bytter ut stort rør gjennom fylkesvegen på Bruhagen

Møre og Romsdal fylkeskommune skal bytte ut et rustent, stort stålrør som går igjennom fv. 64 på Bruhagen i Averøy kommune. Røret er tre meter på det bredeste og ligger i et område med kvikkleire. Det er derfor et omfattende arbeid som starter denne uken.

Rask e-læring om FNs bærekraftsmål

Møre og Romsdal fylkeskommune har laget et e-læringskurs om FNs bærekraftsmål. Kurset er for alle interesserte. Det gir en grunnleggende innføring i hva bærekraftig utvikling er og sier noe om status for FNs bærekraftsmål i Møre og Romsdal.

Stengt vei - FV 258 Sveggeveien - tirsdag 24. mai

Fylkesvei 258 - Sveggeveien - blir stengt tirsdag 24. mai klokken 08.30 - 11.30. Omkjøringsmulighet om Øksenvågveien.

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Habitattiltak i Straumselva

Straumselva er arnested for sjøørret, og sjøørreten er svært viktig for den rødlista elvemuslingen som Straumselva også huser. Det er strenge føringer for hvilke tiltak som kan gjøres knyttet til elva, nettopp for å sikre sjøørreten og elvemuslingen. 20. og 21. mai holder Møre og Romsdal fylkeskommune kurs i habitattiltak i sjøørretbekker, der bekken er Straumselva. Lørdag blir flere mennesker å se i, rundt og ved elva i Bruhagen sentrum.   

17. mai-taler

Gratulerer med dagen! 17. mai-taler fra ordfører og ungdomsråd

Melding om teknisk feil – Folland vannverk

Helseplattformen - én journal for hele helsetjenesten i Midt-Norge

9. mai vedtok Averøy kommunestyre å delta i forprosjekt Helseplattformen.    

Spyling av hovedvannledning

Folland vannverk spyler hovedledningsnettet i perioden 9. mai til og med 13. mai 2022; i hovedsak på natt.  

Stikk UT! 2022

1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I Averøy er det 12 turer med variert gradering, noen gamle og noen nye. Nytt Stikk UT-kart er sendt ut til alle husstander.