Averøy kommune inviterer til åpent møte om fiberutbygging; torsdag 5. mars kl. 19.00 - 21.00 i kommunestyresalen på kommunehuset, Bruhagen.

Etter nedgang i folketallet de tre første kvartalene i fjor, er det hyggelig å se en god vekst i årets siste kvartal. Veksten ble på 14 personer og folketallet pr. 1. januar 2020 er 5788 averøyinger.

Averøy kommune har 250 000 kroner til fordeling til lag og organisasjoner som har kulturtilbud for barn og ungdom som hovedaktivitet. 150 000 av midlene er satt av som tilskudd til anleggseiere. Søknadsfristen er satt til 15. mars 2020.

Kommunestyret skal etter hvert kommunevalg, velge nye meddommere til lagmannsretten og tingretten. Det skal også velges 10 jordskiftedommere til Romsdal jordskifterett. Vi ønsker forslag til kandidater.

I sitt første år som økonomisjef i Averøy kommune, kan Harald Kulstad Bergdal glede seg over å levere et regnskapsresultat for 2019 med et mindreforbruk på 8 millioner kroner. 

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB), kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

Frist for å søke barnehageplass til hovedopptak er 1. mars. Tildelingene av plass vil skje i løpet av mars.

Hovedopptaket til nytt barnehageår skjer hvert år i mars. Fra høsten 2020 er det 8 barnehager i kommunen, to kommunale og seks private. Barnehageåret 2019/2020 har om lag 260 barn plass i barnehage.

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Kommunestyret fikk mandag en orientering og oppdatering om framdriften i arbeidet med ny barneskole ved Rangøykrysset. Skolen skal stå klar til bruk høsten 2022.