Veiledningsgruppe for ungdomsfedre

Familievernkontoret i Kristiansund planlegger oppstart av foreldreveiledningsgruppe for fedre som ønsker å styrke samspillet med sin ungdom. 

Søk koronakompensasjon - covidmidler

Koronautsatte bedrifter i Averøy kan nå søke kommunal kompensasjonsordning. Drøyt 400.000,- kroner blir nå tildelt kommunens serverings- og overnattingsbedrifter og reise- og opplevelsesvirksomheter.

Mr. X inntar hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er fremtidsrettet og tar stadig i bruk velferdsteknologi i tjenestene våre, både for å trygge brukerne og for å bruke ressursene på rett måte. Utfordringene med å rekruttere helsepersonell er økende, og derfor er det viktig at vi hele tiden tenker hvordan dette kan løses til alles beste, sier spesialsykepleier Ann Helen Strand

Søke støtte fra Averøy kraftfond

Stiftelsen Averøy Kraftfond har som formål å dele ut penger fra fondets midler til:  Lag og organisasjoner som bidrar til å fremme aktivitet blant barn og unge i Averøy Kommune.

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Averøy kommune skal nå utstede koronasertifikat basert på test tatt ved kommunens teststasjon. Kommunens plikt til å utstede koronasertifikat gjelder ikke sertifikat basert på vaksine eller gjennomgått sykdom.

Koronavaksine barn i alderen 5 - 11 år

Foresatte kan la sitt barn født i 2017, som er fylt 5 år, vaksinere dersom de ønsker det og det kan være mest aktuelt for: • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine) • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

Støtte til næringsutvikling

Enkeltpersoner og bedrifter i Averøy kommune kan søke om støtte. Prosjektene må komme inn under fylkeskommunale og statlige retningslinjer (PDF, 488 kB) , kommunale planer og strategier. Søknader blir behandlet fortløpende av næringsutvalget.

Liv under vann med Stikk UT! og plukk

Frivillige i Averøy gjør en kjempeinnsats for at kysten vår skal holdes fri for søppel, og for at liv under vann skal gå en lysere fremtid i møte. I 2021 er det plukket 167 sekker med avfall. Det tilsvarer 1,67 tonn søppel, og 16.700 kroner til de ulike lag og foreninger som har bidratt.

Kontantkassa - tilskuddsordning til fritidsaktiviteter

Kontantkassa er ei tilskuddsordning der trenere og ledere på en enkel og ubyråkratisk måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. Ordningen gjelder alle typer fritidsaktiviteter.  

Årets tildelinger fra samfunnsutviklingsfondet

I 2020 og 20211 er det delt ut til sammen kr. 285.000 fra samfunnsutviklingsfondet. Elleve lag og organisasjoner har fått midler fra fondet for å styrke lokal identitet, omdømme og samfunnsoppbyggende oppgaver.