Ledige midler til grøfting og SMIL-tiltak

Vi har noen midler igjen på bevilgningene til grøfting og til SMIL-tiltak (spesielle miljøtiltak i jordbruket) for 2019.

Dersom du har et areal som trenger grøfting, kan du søke om tilskudd til dette nå. Tilskuddet er på inntil kr 2 000 pr daa, og arbeidsfristen blir som regel satt til 3 år.

Det er også mulig å søke om tilskudd til Spesielle tiltak i jordbruket, dersom du har et prosjekt som faller inn under kriteriene i regelverket.

Ny søknadsfrist for begge ordningene settes til 1. september 2019.

Kontaktinformasjon

Magna Bergem
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 71 51 35 52

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy