Liv under vann med Stikk UT! og plukk

Frivillige i Averøy gjør en kjempeinnsats for at kysten vår skal holdes fri for søppel, og for at liv under vann skal gå en lysere fremtid i møte. I 2021 er det plukket 167 sekker med avfall. Det tilsvarer 1,67 tonn søppel, og 16.700 kroner til de ulike lag og foreninger som har bidratt.

Kart som viser hvor det har blitt ryddet gjennom Stikk UT og plukk!-ordningen i Averøy i 2021 Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal

Kartet viser en oversikt over hvor innleverte sekker med strandsøppel er registrert plukket. All honnør til de mange frivillige som kombinerer fysisk aktivitet og god helse med å plukke søppel rundt om. For hver sekk som leverer får de 100 kroner til forening eller organisasjon som står i frivillighetsregisteret, skoleklasser og barnehager. En fin refusjonsordning for å bidra i kampen mot marin forsøpling og en fantastisk innsats av frivillige i Averøy - for fellesskapet. 

Stikk UT! og plukk 2 Sveggen vel  Bærekraftsmål 14 Livet i havet FN Stikk UT! og plukk 4 Sveggen vel   Bærekraftsmål 3 God helse og livskvalitet FN  

Kontaktinformasjon

Ragnhild Sophie Berthinussen
Rådgiver samfunnsutvikling
E-post
Mobil 979 80 224