Forslag til planstrategi 2020 - 2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Averøy formannskap legger ut Planstrategi 2020 - 2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032 til offentlig ettersyn og høring fram til fredag 24. april 2020.

Nå går startskuddet for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Den skal vise retning for Averøy og hva det er viktig å prioritere de neste fire årene. 
 

Med dette varsles oppstart av arbeidet. Samtidig legges forslag til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1, 10-1, 11-12 og 11-13. Forslaget kan du lese i lenken overfor eller på kommunens servicekontor.

Si din mening! 

Gi oss dine innspill, send e-post til post@averoy.kommune.no. Meldingen merkes «Averøy 2032». Vi ber om at synspunkter sendes inn senest fredag 24. april.

Kontaktinformasjon

Berit Irene Hannasvik
Kommunedirektør
E-post
Telefon 975 16 502