Har du et rusproblem?

Har et rusproblem, eller er bekymret for noen du tror kan ha et rusproblem, kan du ta kontakt med ditt NAV-kontor eller fastlegen din. Her får du informasjon og veiledning om hvordan du kan få hjelp. Tilbudet du får, avhenger av hvor alvorlig rusproblemet ditt er.

Hvis du ønsker det, får du hjelp til å søke plass på rusinstitusjon eller søke om legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Spesialisthelsetjenesten

Både fastlegen  og NAV-kontoret kan gi deg henvisning til spesialisthelsetjenesten. Hos spesialisthelsetjenesten kan du få avrusning og andre typer behandlinger.

Hos Frittsykehusvalg.no kan du finne ut mer om behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten.