Informasjon om sykehjemsplass

Sykehjem er et tilbud til personer som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. Vi ønsker at du skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hva får du?

Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass.

Korttidsopphold får du for:

-opptrening/ rehabilitering

-vurdering av helse og/ eller hjelpebehov

-avlastningsopphold for å sikre pårørende med omfattende omsorgsoppgaver avlastning

- rullerende opphold for de om trenger jevnlig opphold for fortsatt å kunne bo hjemme

Slik søker du

Søk sykehjemsplass ved å bruke søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. (PDF, 119 kB)


Søknadsskjema sendes til Averøy kommune v/Tildelingsenheten, postboks 152, 6538 Averøy.

 

 

Kontaktinformasjon

Anne Marit Sylthe
Leder tildelingsenheten
E-post
Telefon 71 51 35 82

Åpningstider

Tildelingsenheten
Mandag - fredag 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy