Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til mennesker som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Averøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 50 plasser. Sykehjemmet er et Livsgledehjem, og dette kan du blant annet se på sykehjemmets facebook.

Informasjon til besøkende

Det er fortsatt begrensninger og behov for oversikt over besøk på sykehjemmet. Vi vil inntil videre ta i mot besøk etter avtale, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell.
Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene og fyller ut skjema ved ankomst, også ved besøk utendørs.
Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
Pasienter/beboere kan ta imot gaver og blomster. 
Besøkende må ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
Det gjøres avtale om unntak i de tilfeller det er behov for dette.
Besøk avtales mandag til fredag kl 09.30-15.30  på tlf nr: 911 11 588.

 

Sykehjemmet har fem avdelinger:


Avdeling A :
Avdelingen har 10 plasser for korttidsopphold: rehabilitering og opptrening, avlastning og plass for lindrende behandling. Avdelingen er tilknyttet fysioterapitjenesten. Avdelingsleder Elisabeth Jonassen.

Telefon vaktrom: 941 85 956

Avdeling B
Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon vaktrom: 941 86 927

Avdeling C
Avdeling med 8 plasser for personer med demensdiagnose

Telefon vaktrom: 941 86 907

Avdeling D
Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon vaktrom: 941 86 874

Avdeling E
Langtidsavdeling for 8 beboere

Telefon vaktrom: 941 86 892


 

Dagsenter

Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Aktivitører: Åse Astad Sørngård, Siv Iren Karlsen Mork og Tone Veglo
Telefon dagsenter: 468 23 057

Det er ca. 35 brukere ved dagsenteret. Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet med buss/drosje. Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe. Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingstjenesten.


Kjøkken

Alle avdelinger i det nye sykehjemmet har eget postkjøkken. Kommunens sentralkjøkken har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. 

 

 


 

Kontaktinformasjon

Kristin Halås
Enhetsleder
E-post
Telefon 948 01 860
Mona Bjellvåg
Fagleder
E-post
Telefon 941 85 711
Åse Uran
Sentralbord/resepsjon
E-post
Telefon 941 85 436
Henny Dahle Ødegård
Avdelingsleder avdeling B og C - Averøy sykehjem
Telefon 941 86 927
Mobil 941 86 907
Ida Skjelvik
Avdelingsleder avdeling D og E - Averøy sykehjem
E-post
Telefon 941 86 874
Mobil 941 86 892

Adresse

Gammelveien 13
6530 Averøy