Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til mennesker som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Averøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 52 plasser. Telefonnummer til resepsjon     94 18 54 36.

Informasjon til besøkende
Pasienter som er fullvaksinerte kan ta imot besøk uten avtale. Alle besøk gjennomføres i pasientrom, utendørs eller i besøksrom i 3.etasje. Besøkende til pasienter som ikke er fullvaksinerte avtaler besøk med den enkelte avdeling. Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene og fyller ut registreringsskjema ved ankomst, også ved besøk utendørs.
Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til andre enn den de besøker.
Besøkende må ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Besøkende fra områder med mye smitte må ta kontakt med avdelingen og avtale hvordan besøk kan gjennomføres. 

 

Sykehjemmet har fem avdelinger:


Avdeling A :
Avdelingen har 12 plasser for korttidsopphold: rehabilitering og opptrening, avlastning og plass for lindrende behandling. Avdelingen er tilknyttet fysioterapitjenesten. 

Telefon vaktrom: 941 85 956

Avdeling B
Langtidsavdeling for 12 beboere. Avdelingskoordinator Henny Dahle Ødegård

Telefon vaktrom: 941 86 927

Avdeling C
Avdeling med 8 plasser for personer med demensdiagnose. Avdelingskoordinator Henny Dahle Ødegård

Telefon vaktrom: 941 86 907

Avdeling D
Langtidsavdeling for 12 beboere. Avdelingskoordinator Ida Skjelvik.

Telefon vaktrom: 941 86 874

Avdeling E
Langtidsavdeling for 8 beboere. Avdelingskoordinator Ida Skjelvik.

Telefon vaktrom: 941 86 892

 

Dagsenter

Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Aktivitører: Åse Astad Sørngård, Siv Iren Karlsen Mork og Tone Veglo
Telefon dagsenter: 468 23 057

Det er ca. 35 brukere ved dagsenteret. Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet med buss/drosje. Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe. Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingstjenesten.


Kjøkken

Alle avdelinger i det nye sykehjemmet har eget postkjøkken. Kommunens sentralkjøkken har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. 

 

 


 

Kontaktinformasjon

Kristin Halås
Enhetsleder Averøy sykehjem
E-post
Telefon +47 94 18 68 49

941 85 436 - resepsjon

Linda Marie Austad
E-post
Telefon +47 94 18 54 36

Adresse

Gammelveien 13
6530 Averøy