Sykehjem

Sykehjem er et tilbud til mennesker som har et stort behov for omsorg og pleie hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus.

Averøy sykehjem er et somatisk sykehjem med 50 plasser. Sykehjemmet er et Livsgledehjem, og dette kan du blant annet se på sykehjemmets facebook.

Informasjon til besøkende

Det er fortsatt begrensninger og behov for oversikt over besøk på sykehjemmet. Vi vil inntil videre ta i mot besøk slik vi har gjennomført med eget besøksrom, og etter avtale, slik at smitteoppsporing kan gjennomføres på en effektiv måte dersom smitte oppdages hos pasient/bruker, besøkende eller personell.
Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs.
Besøkende bør også holde minst 1 meters avstand til den de besøker.
Pasienter/beb...oere kan ta imot gaver, blomster og lignende, men matvarer skal ikke bringeshjemmefra.
Besøkende må ved symptomer på covid-19 med påfølgende prøvetaking, opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen.
Det gjøres avtale om unntak i de tilfeller det er behov for dette.
Besøk avtales fortsatt Tone Veglo, tlf nr: 95 44 16 29

 

Sykehjemmet har fem avdelinger:


Avdeling A :
Avdelingen har 10 plasser for korttidsopphold: rehabilitering og opptrening, avlastning og plass for lindrende behandling. Avdelingen er tilknyttet fysioterapitjenesten. Avdelingsleder Elisabeth Jonassen.

Telefon vaktrom: 71 51 36 06

Avdeling B
Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon vaktrom: 71 51 36 07

Avdeling C
Avdeling med 8 plasser for personer med demensdiagnose

Telefon vaktrom: 71 51 36 08

Avdeling D
Langtidsavdeling for 12 beboere.

Telefon vaktrom: 71 51 36 09

Avdeling E
Langtidsavdeling for 8 beboere

Telefon vaktrom: 71 51 36 10


 

Dagsenter

Dagsenteret har 10 dagplasser for hjemmeboende eldre og aktivitetstilbud til sykehjemmets beboere. Tilbudet er åpent alle hverdager, men har stengt i forbindelse med de store høytidene og en uke om sommeren.

Aktivitører: Åse Astad Sørngård og Siv Iren Karlsen Mork
Telefon dagsenter: 71 51 36 42

Det er ca. 35 brukere ved dagsenteret. Vi legger vekt på sosialt samvær og forskjellige aktiviteter. Brukerne får tilbud om skyss tur/retur fra hjemmet med buss/drosje. Under dagoppholdet får brukerne servert to måltider, frokost og middag samt ettermiddagskaffe. Henvendelse om dagtilbud rettes muntlig eller skriftlig til Tildelingstjenesten.


Kjøkken

Alle avdelinger i det nye sykehjemmet har eget postkjøkken. Kommunens sentralkjøkken har ansvar for tilberedning av kost og dietter til sykehjemmets beboere og dagbrukere. Kjøkkenet leverer også middag til boligfellesskap og middag i porsjonspakker til brukere av hjemmetjenesten. 

 

 


 

Kontaktinformasjon

Kristin Halås
Enhetsleder
E-post
Telefon 71 51 36 04
Mobil 948 01 860
Mona Bjellvåg
Fagleder
E-post
Telefon 71 51 36 02
Mobil 464 29 060
Åse Uran
Sentralbord/resepsjon
E-post
Telefon 71 51 36 00
Anna Bae Fagereng
Avdelingsleder avdeling B og C - Averøy sykehjem
E-post
Telefon 71 51 36 07
Mobil 71 51 36 08
Kirsti Berge
Avdelingsleder avdeling D og E - Averøy sykehjem
E-post
Telefon 71 51 36 09
Mobil 71 51 36 10

Adresse

Gammelveien 13
6530 Averøy