Kulturskole

Averøy kulturskole har undervisning innen musikk, dans og billedkunst og animasjon. Averøy kulturskole er på Facebook.
Følg oss gjerne på Instagram @averoy_kulturskole

Undervisningstilbud

Her kan du se undervisningstilbudene ved Averøy kulturskole. Det tas forbehold om nok søkere og tilgjengelig lærerressurs for å starte opp enkelte tilbud.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for elevopptak er 15. mai hvert år. Søknadsskjema for deg som søker kulturskoleplass for første gang. Er det ledige plasser, får søkere etter denne dato også plass.

Elever som allerede går i kulturskolen, må hvert år sende inn ny søknad for å beholde plassen sin. Søkere som ikke får plass blir satt på venteliste. Disse får melding så snart det er ledig plass.

Hva koster det?

Ordinært undervisningstilbud i kulturskolen koster kr 3.320,- pr. år. Musikklek for barn koster kr 1.900,- pr. år.

Familier betaler maksimum kr 6.640,- pr. år for barn under 18 år. (Tilsvarer 2 elevplasser på ordinært undervisningstilbud.) Alle over 18 år betaler full kontingent. Den som sender inn søknaden, vil motta faktura. Faktura sendes ut pr. halvår.

Elevene må selv dekke utgifter til nødvendig notemateriell. Elever ved billedkunst må betale kr. 160,- pr. halvår til materiell.

Hva betaler du for?

Enkeltelever skal minst ha 20 minutter undervisning pr. uke i 35 uker pr. skoleår.
Elever som får ordinær undervisning i grupper, skal i utgangspunktet ha minst 30 minutter i 35 uker. Musikklek for barn har 20 undervisningsøkter fra høstferie til påskeferie.
Hver elev får tilbud om minst to konserter/forestillinger/utstillinger hvert skoleår.
Mister en elev mer enn 3 undervisningstimer grunnet lærers sykefravær, vil det bli gitt reduksjon i kontingenten.

Betingelser for inn- og utmelding

All inn- og utmelding skal skje gjennom vårt administrasjonssystem SpeedAdmin. SMS blir ikke godtatt som utmelding.

Utmelding i skoleåret: Ved utmelding før 1. oktober betales det for den tid en har deltatt. Ved utmelding etter dette, betales halvårskontingent. For vårhalvåret er tilsvarende dato 1. mars. Ved manglende skriftlig utmelding faktureres full elevkontingent.

Kommunikasjon

All skriftlig kommunikasjon med heimen skjer på epost til den epostadresse som heimen har oppgitt ved søknad til kulturskolen, eventuelt noe på SMS. Hvis noen skifter epostadresse eller mobilnummer er det viktig at vi blir informert. Dette endres av hver enkelt bruker i SpeedAdmin.

Skolerute

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute

 

Averøy kulturskole

Artikkelliste