Ettersøk

Avtale om tilgang på ettersøkshund

Hver enkelt jeger som skal jakte på hjort, rådyr eller elg, og som ikke har egen godkjent ettersøkshund, skal ha en skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. I Averøy er det flere tilbydere av ettersøksavtaler for jegere og jaktlag.


Skadeskyting og ettersøk av hjortevilt

Som jegere har vi et stort ansvar for å gjøre alt vi kan for å unngå skadeskyting og unødige lidelser for viltet.


Organisering av kommunale ettersøk

Kommunen har ansvar for ettersøk av påkjørt og skadet vilt, samt vilt som er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også ansvar overfor ettersøk av påskutt og såret hjortevilt som ikke blir funnet i løpet av samme dag som påskytingen skjedde.

Forvaltningsutvalget vedtok i møte 10. desember 2015 avtale (PDF, 157 kB) og instruks (PDF, 2 MB) for den kommunale ettersøksordningen i kommunen.

Averøy kommune har utlyst tilbudskonkurranse på tjenestekjøp av offentlige ettersøk og skal inngå nye avtaler med 4 foretak fra og med 1.april 2020.

Det er utarbeidet en ny Instruks for offentlige ettersøk i Averøy kommune for perioden 2020-2024. (PDF, 2 MB)

Statens vegvesen godkjente arbeidsvarslingsplan/skiltplanen (PDF, 2 MB)for bruk ved viltpåkjørsler på fylkesveier i Averøy den 02.01.2020.

Som jegere har vi et stort ansvar for å gjøre alt vi kan for å unngå skadeskyting og unødige lidelser for viltet. Hva kan vi gjøre for å unngå skadeskyting og hva gjør vi hvis det blir skadeskyting?

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy