Ettersøk

JAKT PÅ HJORT, RÅDYR OG ELG (PDF, 6 MB)

  • Hvordan unngå skadeskyting
  • Rutiner når påskutt dyr forsvinner
  • Hvordan legge til rette for å lykkes med ettersøket

Formålet med artikkelen er å formidle kunnskap til jegerne for å redusere skadeskyting og bidra til at ettersøkene etter skadeskutt hjortevilt blir mest mulig vellykkede.

Underveis i arbeidet med artikkelen har den erfarne danske ettersøksjegeren Lars Mikkelsen engasjert seg og bidratt slik at også de fleste ettersøksjegere har noe å lære av å lese artikkelen.

I artikkelen blir det sett på hva som forårsaker skadeskyting, hva en kan gjøre av forberedelser før jakta begynner, og hva en kan gjøre når en er på jakt for å redusere risikoen for skadeskyting. Det blir sett på rutiner når dyret som er påskutt forsvinner, og på hva som skal gjøres hvis det blir skadeskyting for å sikre et best mulig utgangspunkt for et påfølgende ettersøk.

Artikkelen er skrevet av Dag Bjerkestrand, og Averøy kommune har fått tillatelse til å publisere den.

Bladet JAKT kjøpte førsteretten til artikkelen fram til 1.august. Artikkelen ble forkortet og er kommet i 4 deler i juni-, juli-, august- og september-utgaven av bladet under navnet «Ettersøksskolen».

En kortversjon av artikkelen er trykket i papirutgaven av "Hjorteviltet" som er et fagtidsskrift for forskning og forvaltning av hjortevilt. I den digitale versjonen av Hjorteviltet.no er både kortversjonen og den fulle versjonen av artikkelen.

Artikkelen ligger også på "Kunnskapsskogen" til Skogbrukets kursinstitutt.

Dersom det er av interesse er artikkelen til fri bruk innenfor reglene i åndsverkloven. Endringer av artikkelen er ikke tillatt. Bruk av deler av artikkelen, eller utklipp av artikkelen, betinger at det oppgis referanse. 
Det er derfor fritt til å dele artikkelen digitalt, eller til f.eks. å skrive ut artikkelen og dele den ut til jegerne på jaktlaget.

Avtale om tilgang på ettersøkshund

Hver enkelt jeger som skal jakte på hjort, rådyr eller elg, og som ikke har egen godkjent ettersøkshund, skal ha en skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. Kopi av avtalen skal sendes Averøy kommune før jakta kan begynne. Jaktlag som har jeger med godkjent ettersøkshund skal også sende kopi av ettersøksavtale til kommunen før jakta kan begynne.

Organisering av kommunale ettersøk

Kommunen har ansvar for ettersøk av påkjørt og skadet vilt, samt vilt som er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også ansvar overfor ettersøk av påskutt og såret hjortevilt som ikke blir funnet i løpet av samme dag som påskytingen skjedde.

Averøy kommune utlyste i januar 2020 en tilbudskonkurranse (PDF, 7 MB) på tjenestekjøp av offentlige ettersøk for perioden 2020-2024. Det ble inngått nye avtaler (PDF, 117 kB) med 3 foretak gjeldende fra og med 1.april 2020. I tilbudskonkurransen inngikk  Instruks for offentlige ettersøk i Averøy kommune for perioden 2020-2024. (PDF, 2 MB)

For nye avtaler om offentlige ettersøk i Averøy kommune fra 1.april 2024 gjelder: 
Arbeidsvarslingsplan for 2024 og 2025 (PDF, 22 MB) som er godkjent av Statens vegvesen og skiltmyndigheten i Averøy kommune. 
Instruks for offentlige ettersøk i Averøy kommune fom. 1.april 2024 (PDF, 2 MB)

Det ble utlyst tilbudskonkurranse for “Offentlig ettersøk av skadet vilt i Averøy kommune 2024 - 2028” i Mercell. Frist for å levere tilbud var satt til 4.mars 2024 kl. 23.59. 
Link til tilbudskonkurransen: https://www.mercell.com/nb-no/anbud/222908420/offentlig-ettersoek-av-skadet-vilt-i-averoey-kommune-2024---2028-anbud.aspx

Det kom fire kvalifiserte tilbud, der det er skrevet avtale med alle fire foretakene gjeldende fra og med 1.april 2024 til og med 31.mars 2028.

Artikkelliste