Ettersøk

JAKT PÅ HJORT, RÅDYR OG ELG (PDF, 6 MB)

  • Hvordan unngå skadeskyting
  • Rutiner når påskutt dyr forsvinner
  • Hvordan legge til rette for å lykkes med ettersøket

Formålet med artikkelen er å formidle kunnskap til jegerne for å redusere skadeskyting og bidra til at ettersøkene etter skadeskutt hjortevilt blir mest mulig vellykkede.

Underveis i arbeidet med artikkelen har den erfarne danske ettersøksjegeren Lars Mikkelsen engasjert seg og bidratt slik at også de fleste ettersøksjegere har noe å lære av å lese artikkelen.

I artikkelen blir det sett på hva som forårsaker skadeskyting, hva en kan gjøre av forberedelser før jakta begynner, og hva en kan gjøre når en er på jakt for å redusere risikoen for skadeskyting. Det blir sett på rutiner når dyret som er påskutt forsvinner, og på hva som skal gjøres hvis det blir skadeskyting for å sikre et best mulig utgangspunkt for et påfølgende ettersøk.

Artikkelen er skrevet av Dag Bjerkestrand, og Averøy kommune har fått tillatelse til å publisere den.

Bladet JAKT kjøpte førsteretten til artikkelen fram til 1.august. Artikkelen ble forkortet og er kommet i 4 deler i juni-, juli-, august- og september-utgaven av bladet under navnet «Ettersøksskolen».

En kortversjon av artikkelen er trykket i papirutgaven av "Hjorteviltet" som er et fagtidsskrift for forskning og forvaltning av hjortevilt. I den digitale versjonen av Hjorteviltet.no er både kortversjonen og den fulle versjonen av artikkelen.

Artikkelen ligger også på "Kunnskapsskogen" til Skogbrukets kursinstitutt.

Dersom det er av interesse er artikkelen til fri bruk innenfor reglene i åndsverkloven. Endringer av artikkelen er ikke tillatt. Bruk av deler av artikkelen, eller utklipp av artikkelen, betinger at det oppgis referanse.
Det er derfor fritt til å dele artikkelen digitalt, eller til f.eks. å skrive ut artikkelen og dele den ut til jegerne på jaktlaget.

 

 

Avtale om tilgang på ettersøkshund

Hver enkelt jeger som skal jakte på hjort, rådyr eller elg, og som ikke har egen godkjent ettersøkshund, skal ha en skriftlig avtale om tilgang på godkjent ettersøkshund. Kopi av avtalen skal sendes Averøy kommune før jakta kan begynne. Jaktlag som har jeger med godkjent ettersøkshund skal også sende kopi av ettersøksavtale til kommunen før jakta kan begynne.


Organisering av kommunale ettersøk

Kommunen har ansvar for ettersøk av påkjørt og skadet vilt, samt vilt som er skadet eller sykt av andre årsaker. Kommunen har også ansvar overfor ettersøk av påskutt og såret hjortevilt som ikke blir funnet i løpet av samme dag som påskytingen skjedde.

Averøy kommune utlyste i januar 2020 en tilbudskonkurranse (PDF, 7 MB) på tjenestekjøp av offentlige ettersøk for perioden 2020-2024. Det ble inngått nye avtaler (PDF, 117 kB) med 3 foretak gjeldende fra og med 1.april 2020.

Det er utarbeidet en ny Instruks for offentlige ettersøk i Averøy kommune for perioden 2020-2024. (PDF, 2 MB)

Statens vegvesen godkjente arbeidsvarslingsplan (PDF, 307 kB) for bruk ved viltpåkjørsler på fylkesveier i Averøy for 2022 og 2023 den 11.11.2021.
Følgende vedlegg er knyttet til arbeidsvarslingsplanen:
Arbeidsbeskrivelse - Søk etter påkjørselssted (JPG, 297 kB)
Arbeidsbeskrivelse - Avliving og opplasting av vilt (JPG, 232 kB)
Risikovurdering - Søk etter påkjørselssted (JPG, 185 kB)
Risikovurdering - Avliving og opplasting av vilt (JPG, 198 kB) 

Skiltmyndigheten i Averøy kommune har godkjent arbeidsvarlingsplan (PDF, 14 MB) for bruk ved viltpåkjørsler på kommunale veier i Averøy. Arbeidsvarslingsplanen gjelder for 2022 og 2023.

Artikkelliste