Valdorganisering og jaktledere

I Averøy er det åpnet for jakt på hjort og rådyr. Det er godkjent 20 vald for jakt på hjortevilt.

20 vald med et areal på 149 703 dekar er godkjent for jakt på rådyr.

10 vald på totalt 141573 dekar er godkjent for jakt på hjort.

4 vald får tildelt fellingstillatelser på hjort etter godkjent bestandsplan (totalt 129512 dekar).
3 av disse valdene inngår i Averøy bestandsplanområde. 

6 vald som er godkjent for jakt på hjort får tildelt fellingskvote etter minsteareal (totalt 12061 dekar).

4 vald får tildelt fellingstillatelse på rådyr som fri kvote (totalt 129512 dekar).
15 vald får tildelt fellingstillatelser på rådyr etter minsteareal (totalt 20191 dekar).

 

Endring av vald

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11, Godkjenning og endring av vald

"Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende vald for jakt på elg, hjort og rådyr innen 15. juni.

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen.

Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning.

Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt."

Søknadsfrist for endring eller godkjenning av vald er 1.mai.

Søknadsskjema for endring eller godkjenning av vald

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy