Valdorganisering og jaktledere

I Averøy er det åpnet for jakt på hjort og rådyr. Det er godkjent 19 vald for jakt på hjortevilt.

19 vald med et areal på 148 963 dekar er godkjent for jakt på rådyr.

10 vald på totalt 141733 dekar er godkjent for jakt på hjort.

4 vald får tildelt fellingstillatelser på hjort etter godkjent bestandsplan.

3 storvald har gått sammen og dannet  Averøy bestandsplanområde på tilsammen 92250 dekar tellende areal. Bestandsplanområdet har utarbeidet en 3-årig bestandsplan og avskytningsavtale for hjort og rådyr for årene 2018-2020 som er godkjent av kommunen. Bestandsplanområdet har fri tildeling av rådyr.
Bestandsplan for hjort og rådyr Averøy bestandsplanområde 2018-2020 (PDF, 2 MB)

Nordsida storvald på 37422 dekar tellende areal har også fått godkjent en 3-årig bestandsplan og avskytningsavtale for hjort og rådyr for årene 2018-2020. Valdet har fri tildeling av rådyr.
Bestandsplan for hjort og rådyr Nordsida Storvald 2018-2020 (PDF, 2 MB)

6 vald som er godkjent for jakt på hjort får tildelt fellingskvote etter minsteareal. 

15 vald får tildelt fellingstillatelser på rådyr etter minsteareal. 
 

 

Endring av vald

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11, Godkjenning og endring av vald

"Kommunen skal behandle søknad om godkjenning av nye vald eller endringer i eksisterende vald for jakt på elg, hjort og rådyr innen 15. juni.

Jaktrettshaver som ønsker å trekke en eiendom ut av et godkjent eller omsøkt vald, skal melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen senest 1. april. Utmelding krever underskrift fra den eller de som lovlig representerer eiendommen.

Dersom valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal endres, skal valdansvarlig representant melde endringene skriftlig til kommunen innen 1. mai for ny godkjenning.

Kommunen kan til enhver tid trekke godkjenningen av hele eller deler av valdet tilbake og kreve at det fremmes ny søknad dersom rettighetsforhold som har betydning for godkjenningen av valdet er uklare. Kommunen kan også kreve at opplysningene som er gitt i søknaden bekreftes eller dokumenteres på nytt."

Søknadsfrist for endring eller godkjenning av vald er 1.mai.

Søknadsskjema for endring eller godkjenning av vald

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 71 51 35 57
Mobil 930 63 937

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen har Plan & utvikling fra og med 2.januar 2020 innført nye åpnings- og telefontider. Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy