Varsling og plikter ved skadeskyting

Ved påskyting av storvilt som forsvinner, - plikter jegeren å forvisse seg om det påskutte dyret er truffet eller ikke.

Varsling om bruk av kunstig lys under ettersøk av hjortevilt

Før bruk av kunstig lys ved ettersøk av hjortevilt skal det varsles til:

  • jaktrettshaver (valdansvarlig)
  • kommune  
  • politiet

Varsling til kommunen skjer ved å sende SMS til 930 63 937. Det skal oppgis navn på jeger og jaktleder samt navn på jaktfelt og vald.

Varsling til politiet skjer på tlf 02800.
 

Varsling av påskutt hjortevilt som ikke er funnet i løpet av samme dag som det er påskutt

Ved påskyting av storvilt som forsvinner plikter jegeren å forvisse seg om det påskutte dyret er truffet.

Ved påskyting av storvilt som forsvinner skal ettersøksekvipasjen som jegeren har avtale med tilkalles. Det skal deretter utføres en skuddplassundersøkelse. Dette må gjøres av en person med kompetanse og erfaring på slike undersøkelser. Ut i fra funn på skuddplassen planlegges ettersøket. Selv om det ikke gjøres funn på skuddplassen skal dyret spores av den godkjente ettersøksekvipasjen.

Dersom det utføres et grundig arbeid av en kompetent ettersøksekvipasje, og ettersøksjegeren kan konkludere helt sikkert at dyret ikke er skadet, kan dyret friskmeldes av ettersøksjegeren. Dette er vanligvis kun i de tilfellene der en finner kuleinnslaget i et tre eller lignende på et sted slik at kulen umulig kunne ha truffet dyret, eller der stedet og bakgrunnen hvor dyret ble påskutt er snødekt og uten hår, blod eller andre fragmenter fra dyret.

Friskmeldinger av andre årsaker betinger at ettersøksjegeren og hans hund er meget erfarne, og det hviler et stort ansvar på ettersøksjegeren at hans konklusjon om friskmelding er riktig. Dersom ettersøksjegeren friskmelder et skadet vilt vil det normalt få et etterspill.

Ved den minste mistanke om at dyret kan være skadet skal ikke dyret friskmeldes.

Dersom det påskutte hjorteviltet ikke er funnet i løpet av samme dag som det ble påskutt skal det varsles til:

  • Jaktrettshaver, - vanligvis valdansvarlig
  • Kommunen på tlf 930 63 937
  • evt. politimyndighet tlf 02800

innen utløpet av den dagen påskytingen fant sted.

Kommunen tar da stilling til ettersøkets videre forløp. Det er kun kommunen som har myndighet til å avslutte et ettersøk etter et skadet hjortevilt.

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy