Plantevernmiddel

Plantevernmidler brukes til bekjempelse av ugras, insekter og sopp som gjør skade på nyttevekster, samt til å regulere plantevekst m.m. 

Vanligvis brukes kjemiske stoffer, men det finnes også biologiske metoder for slik bekjemping. Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge, og det settes strenge krav til midler som godkjennes og til hvordan midlene brukes, spesielt med tanke på uheldige effekter for helse og miljø.

Salg og bruk av plantevernmidler er regulert gjennom forskrift om plantevernmidler . De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket. Mattilsynet har delegert enkelte oppgaver til fylkesmennene og kommunene. Det er utarbeidet en instruks for kommunens oppgaver, som  går ut på å utstede autorisasjonsbevis (sprøytesertifikat) til yrkesdyrkere og behandle søknader om tillatelse til spredning av plantevernmidler i kantsoner, på åkerholmer og i utmark.

Les mer om plantevernmidler på sidene til Mattilsynet

Kontaktinformasjon

Gunn Sissel Gjersvik
Rådgiver (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 99 10 93 21

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Jermund Vågen
Landbrukssjef (Hustadvika kommune)
E-post
Telefon 97 57 07 99

Averøy kommune kjøper tjenester (midlertidig) fra Hustadvika kommune innenfor fagfeltet landbruk

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy