Næringsareal

I kommuneplanen er det avsatt flere areal til etablering av ny næringsaktivitet. Enkelte areal er ferdig regulert.

Kommunen har ledige tomter på industriområdet Averøy Vest på Kårvåg og Smenessundet.

På Hestvikholmene (Bruhagen) er det kommunal kai, med kai lengde på 72 meter og en bæreevne for nyttelast 10t/m2. Offentlig areal tilknyttet kaien er på 2, 4 da. Kristiansund Base AS drifter kaien.

Kontaktinformasjon

Maxim Galashevskiy
Arealplanlegger
E-post
Telefon 71 51 35 53
Mobil 910 07 718
Martin Roald Waagen
Ingeniør - GIS/plan
E-post
Telefon 71 51 35 54

Åpningstider

15.09 - 14.05: Fra kl. 08:00 - 16:00
15.05 - 14.09: Fra kl. 08:00 - 15:00

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy