Næringsareal

I kommuneplanen er det avsatt flere areal til etablering av ny næringsaktivitet. Enkelte areal er ferdig regulert.

Kommunen har ledige tomter på industriområdet Averøy Vest på Kårvåg og Smenessundet.

På Hestvikholmene (Bruhagen) er det kommunal kai, med kai lengde på 72 meter og en bæreevne for nyttelast 10t/m2. Offentlig areal tilknyttet kaien er på 2, 4 da. Kristiansund Base AS drifter kaien.