Brenning av avfall

Brenning av avfall er ulovlig og medfører forurensing av luft, jordsmonn og grunnvann. Røyken av avfallsbrenning er til stor sjenanse og spesielt en plage for personer som lider av astma og luftveissykdommer. Det er bare ubehandlet trevirke som er tillatt å brenne.

Alt avfall leveres til Miljøstasjonen på Kårvåg.

Artikkelliste