Planer og rapporter


Energi- og klimaplan

Kommunestyret vedtok i møte den 22.02.2010 Energi- og klimaplan for Averøy. Den inneholder bla målsettinger og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk i Averøy.  Energi- og klimaplanen kan du lese her (PDF, 797 kB)

Averøy ungdomsskole har laget en undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune. Denne ligger som et vedlegg til Energi- og klimaplanen. Undersøkelsen om miljøbevissthet kan du lese her (PDF, 7 MB).


Klimaregnskap CO2 for Averøy kommune

Det er laget et klimaregnskap for Averøy kommune. Der er det informasjon om utslipp og opptak av CO2 i kommunen, og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å få bedre balanse i regnskapet. Les Klimaregnskap for Averøy her. (PDF, 557 kB) 

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy