Planer og rapporter


Energi- og klimaplan

Kommunestyret vedtok i møte den 22.02.2010 Energi- og klimaplan for Averøy. Den inneholder bla målsettinger og tiltak for å redusere klimagassutslipp og energibruk i Averøy.  Energi- og klimaplanen kan du lese her (PDF, 797 kB) 

Averøy ungdomsskole har laget en undersøkelse om miljøbevissthet i Averøy kommune. Denne ligger som et vedlegg til Energi- og klimaplanen. Undersøkelsen om miljøbevissthet kan du lese her (PDF, 7 MB).

Klimaregnskap CO2 for Averøy kommune

Det er laget et klimaregnskap for Averøy kommune. Der er det informasjon om utslipp og opptak av CO2 i kommunen, og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å få bedre balanse i regnskapet. Les Klimaregnskap for Averøy her. (PDF, 557 kB) 

Artikkelliste