Bærekraftig skogbruk

I all skogsdrift er det skogbruksloven med forskrifter som skal følges.
I tillegg er det krav om sertifisering gjennom PEFC for å få omsatt tømmer gjennom tømmerkjøperne, slik som Allskog og Nortømmer.

Skogbruksloven er den overordnede lovgivningen for skogbruk

Forskrift om bærekraftig skogbruk har som formål å fremme et bærekraftig skogbruk som sikrer miljøverdiene i skogen, aktiv forynging og oppbygging av ny skog, og god helsetilstand i skogen.

PEFC
Norsk PEFC skogsertifisering er et komplett sertifiseringssystem tilpasset forholdene i Norge som ivaretar internasjonale krav på beste måte. Norsk PEFC Skogstandard setter standarden for hvordan skogen i Norge skal forvaltes og drives bærekraftig. Skogeier har endelig ansvar for etterlevelse av kravene.

Omsetningsleddene for tømmer, slik som f.eks. Allskog og Nortømmer er PEFC-sertifiserte, og er bundet opp til å kun å kjøpe/omsette tømmer fra skogeiere som er PEFC-sertifiserte.

Skogeier er PECE-sertifisert ved å ha en skogbruksplan/skogressursoversikt med miljøregistering som ikke er eldre enn 15 år.

Det er finnes noen unntak for krav om miljøregistreringer på mindre skogeiendommer, men det blir da satt krav til "Føre-var-prinsippet". Nærmere opplysninger gis hos tømmerkjøper.

Norsk PEFC skogstandard

Artikkelliste