Landbruksveier

Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og skal være godkjent av kommunen før de blir bygd.

Søknadsplikt

Det har blitt en innskjerping av søknadsplikten for bygging av landbruksveier. Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og skal være godkjent av kommunen før de blir bygd. Når veibyggingen er ferdig skal veiene ferdiggodkjennes av kommunen innen fastsatt frist.

Best mulig utnytting

Under planleggingen av nye veier skal en se det området som terrengmessig avgrenses som et skogsdriftsområde som en helhet, og veiene i dette området planlegges som en helhetsløsning på tvers av eiendomsgrenser for å utnytte skog- og utmarksinteressene på en best mulig måte. Landbruksveier skal planlegges, bygges og godkjennes etter normaler for landbruksveier utgitt av Landbruksdepartementet.

Søknadsskjema for bygging av landbruksveier.

Normaler for bygging av landbruksveier

Forvaltningsutvalget har vedtatt følgende retningslinjer for tilskudd til skogsveier/landbruksveier gjeldende fra 2022:
Tilskudd til bygging av godkjente landbruksveier  (PDF, 647 kB)

Søknadsskjema tilskudd til bygging av landbruksveier

Artikkelliste