Landbruksveier

Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktige og skal være godkjent av kommunen før de blir bygd.

Søknadsplikt

Det har blitt en innskjerping av søknadsplikten for bygging av landbruksveier. Bygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktige og skal være godkjent av kommunen før de blir bygd. Når veibyggingen er ferdig skal veiene også ferdiggodkjennes av kommunen.

Best mulig utnytting

Under planleggingen av nye veier skal en se det området som terrengmessig avgrenses som et skogsdriftsområde som en helhet, og veiene i dette området planlegges som en helhetsløsning på tvers av eiendomsgrenser for å utnytte skog- og utmarksinteressene på en best mulig måte. Landbruksveier skal planlegges, bygges og godkjennes etter normaler for landbruksveier utgitt av Landbruksdepartementet.

Søknadsskjema for bygging av landbruksveier.

Normaler for bygging av landbruksveier

Tilskudd til bygging av godkjente landbruksveier (PDF, 278 kB) 
Tilskuddsordningen med satser er under revidering og vil bli endelig vedtatt i møte i Forvaltningsutvalget, sannsynligvis i møte i mars 2022. Frem til da gjelder tilskuddssatsene vedtatt i 2020.

Søknadsskjema tilskudd til bygging av landbruksveier

Kontaktinformasjon

Dag Bjerkestrand
Skogbrukssjef og miljøvernleder
E-post
Telefon 93 06 39 37

Åpningstider

For å effektivisere saksbehandlingen og for å gi bedre service er det innført begrensede åpnings- og telefontider ved Plan & utvikling.

Det er samtidig åpnet for timebestilling hos den enkelte saksbehandler. 

Les mer om åpningstider og timebestilling her.

Adresse

Postboks 152
6538 Averøy

E-post: post@averoy.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Bruvollveien 4
6530 Averøy